SU

Andre særlige forhold

Hvis du er blevet forsinket på din uddannelse på grund af andre særlige forhold, har du mulighed for at søge om tillæg af SU-klip.   

Muligheden for at kunne give tillæg af klip på grund af andre særlige forhold eksisterer, så der er mulighed for at give tillæg af klip i sager, hvor det ville være helt urimeligt ikke at give tillæg, fx i forbindelse med pasning af et sygt barn med en længerevarende, alvorlig sygdom eller længerevarende indlæggelse på hospitalet sammen med barnet.

Der kan ikke opstilles faste retningslinjer for, hvad der giver grundlag for tillæg af klip på grund af andre særlige forhold. Generelt gælder det dog, at det er en betingelse for at få tillæg af klip på grund af andre særlige forhold, at der er tale om helt ekstraordinære forhold, forstået på den måde, at der er opstået en situation, der må karakteriseres som særlig.

Hvordan søger jeg?

Ønsker du at søge om tillæg af klip på grund af andre særlige forhold, skal du indsende følgende til SU-kontoret på Aarhus Universitet:

  1. Du skal udfylde en ansøgning på minSU -> SØG SU -> Tillæg af klip. Når du har udfyldt ansøgningen, skal du gemme kvitteringssiden, som skal uploades sammen med følgende:
  2. Din egen - kortfattede - redegørelse for de forhold, der har forsinket dig i din uddannelse. Endvidere bedes du angive hvilke eksaminer, du er blevet forsinket med, samt angive ECTS-værdien af disse.
  3. Om muligt indsendes også dokumentation for de forhold, der har forsinket dig. 

Hvis du bliver forsinket under dit speciale

Bliver du forsinket under specialeskrivningen, skal du foruden ovenstående vedlægge dokumentation for forsinkelsen. Det kan eksempelvis være en dispensation for udsættelse af afleveringsfristen, din specialekontrakt og en ny/revideret specialekontrakt eller anden officiel dokumentation for din forventede afleveringsdato.

Hvornår kan jeg søge?

Du kan søge om tillæg af klip, når der kan registreres en forsinkelse i de studieadministrative systemer. Det betyder, at du for indeværende semester tidligst kan søge når eksamensperioden er overstået og alle eksaminer er registrerede, således at vi kan se, om du bliver forsinket i dette semester. Det kan man som regel i henholdsvis februar for efterårssemesteret og august for forårssemesteret. 

Behandlingstid på din ansøgning

Den vejledende sagsbehandlingstid er 2-3 uger. Der tages forbehold for ferieperioder samt for indhentning af yderligere dokumentation.

Du kan ikke benytte Internet Explorer som browser.