SU

Andre særlige forhold

Hvis du er blevet forsinket på din uddannelse på grund af andre særlige forhold, har du mulighed for at søge om tillæg af SU-klip.   

Hvordan søger jeg?

Ønsker du at søge om tillæg af klip på grund af andre særlige forhold, skal du indsende følgende til SU-kontoret på Aarhus Universitet:

  1. Du skal udfylde en ansøgning på minSU -> SØG SU -> Tillæg af klip. Når du har udfyldt ansøgningen, skal du gemme kvitteringssiden, som skal uploades sammen med følgende:
  2. Din egen kortfattede redegørelse for de forhold, der har forsinket dig i din uddannelse, hvor du beskriver årsagssammenhængen mellem de ansøgte forhold og din forsinkelse.
  3. Om muligt indsendes også dokumentation for de forhold, der har forsinket dig.

Bemærk: Først når du har søgt via minSU og efterfølgende sendt ansøgningen til SU-kontoret, har du reelt søgt om tillæg af klip.

Hvis du bliver forsinket under dit speciale

Bliver du forsinket under specialeskrivningen, og afslutter uddannelsen ved aflevering af specialet, skal du foruden ovenstående vedlægge dokumentation for forsinkelsen.

Det kan eksempelvis være:

  • En dispensation for udsættelse af afleveringsfristen. 
  • Din specialekontrakt og en ny/revideret specialekontrakt, hvor din gamle og nye afleveringsdato fremgår. 
  • Eller anden officiel dokumentation for din forventede afleveringsdato.

Hvis du bliver forsinket på grund af ord- eller talblindhed

Bliver din ordblindhed (eller talblindhed) først konstateret, mens du går på uddannelsen, og er du blevet forsinket på grund af det, kan du søge om tillæg af klip for denne forsinkelse.

  • Du skal redegøre for, hvordan din ordblindhed har forsinket dig på uddannelsen og hvad du har gjort for afhjælpe din ordblindhed eks. gennem specialpædagogisk støtte (SPS), søgt om ekstra/særlige vilkår ved eksamen eller andre støtte foranstaltninger.
  • Sammen med din redegørelse, skal du også sende dokumentation for ordblindhed (eller talblindhed) og for, hvilke ting du har gjort for at afhjælpe din ordblindhed.

Hvis du allerede kendte til din ordblindhed inden studiestart, og du har studeret på fuld tid, og først senere i uddannelsesforløbet bliver forsinket i uddannelsen, skal du kunne redegøre for, hvorfor og hvordan udfordringerne har vist sig senere hen.

Du har mulighed for at undersøge dine muligheder for ekstra støtte og blive testet for ordblindhed (eller talblindhed) ved specialpædagogisk støtte (SPS). Læs mere om SPS her.

Hvornår kan jeg søge?

Du kan søge om tillæg af klip, når der kan registreres en forsinkelse i de studieadministrative systemer. Det betyder, at du for indeværende semester tidligst kan søge når eksamensperioden er overstået og alle eksaminer er registrerede, således at vi kan se, om du bliver forsinket i dette semester. Det kan man som regel i henholdsvis februar for efterårssemesteret og august for forårssemesteret.

Eksempel:

  • Du bliver forsinket i efterårssemesteret 2021 (august - januar). Da eksamensperioden først er overstået januar/februar 2022, kan du tidligst søge om tillæg af klip for efteråret 2021 i februar 2022.
  • Du bliver forsinket i forårssemesteret 2022 (februar - juli). Da eksamensperioden først er overstået i august 2022, kan du tidligst søge om tillæg af klip for foråret 2022 i august/september 2022.

Det er aldrig for sent at søge om tillæg af klip, så længe du søger for en periode, som er overstået. 

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning?

Den vejledende sagsbehandlingstid er 2-3 uger. Der tages forbehold for ferieperioder samt for indhentning af yderligere dokumentation. Hold i den forbindelse øje med din studiemail.

Du kan ikke benytte Internet Explorer som browser.