Bevægelseshæmmet

Hvis du er bevægelseshæmmet, kan du søge om forskellige former for støtte alt efter graden og typen af dit handicap. Du kan eksempelvis være bevægelseshæmmet grundet lidelser som muskelsvind, gigtlidelser, cerebral parese, kronisk seneskedehindebetændelse, skoliose eller varige mén efter en ulykke eller skade.

Støtten kan eksempelvis bestå af 

Læs mere om støtteformer på spsu.dk eller kontakt os for yderligere information.