Katrinebjerg

Bygninger og lokaler

Uddannelserne Informationsvidenskab, Medievidenskab og Digital Design har hjemme i IT-byen Katrinebjerg. Undervisningen finder normalt sted i lokalerne i Adorno-bygningen, Nygaard-bygningen eller Schön-bygningen.

I INCUBA Science Park er der desuden to auditorier som bruges til store hold og gæsteforelæsninger.

Medarbejderkontorerne er placeret i Wiener-bygningen, Helsingforsgade 14 samt i Nygaard-bygningen, Finlandsgade 21.

Videoredigeringsrum

I Adorno finder du 13 rum til videoredigering, som AV-afdelingen kan give dig adgang til. De sørger desuden for den generelle support.

Audio-faciliteter

I kælderen i Nygaard-bygningen er der faciliteter til at mixe surround sound.

For at få adgang til det skal du henvende dig til Rasmus Lunding - rasl@cc.au.dk”.

Digitalt Design og Interaktions Lab. DD Lab

I Bygning 5361 finder du Digital Design og Informationsvidenskabs laboratorie-faciliteter.

Her er bl.a. adgang til 3D printere, Lasercutter med mere.

Du kan finde mere information om lab´et her: http://ddlab.au.dk

Henvendelse om DD Lab rettes til Rasmus Lunding - rasl@cc.au.dk.

AV-afdelingen

AV afdelingen i IT-byen har til huse i Lokale 114, Adorno-bygningen, Helsingforsgade 8 og de kan hjælpe med følgende:

  • Udlån af AV-udstyr, såsom diktafoner og videokameraer (HandyCam's)
  • Booking af redigeringsrum
  • Support til udstyr og redigeringsprogrammer

Nøgle

Er du studerende på datalogi er der et depositum på kr. 500,-. Indbetales via webshop. Henvend dig på Informationskontoret.

Er du studerende på IMV er der et depositum på kr. 1000,- Indbetales via webshop. Henvend dig på Informationskontoret.

Nøgler til redigeringsrummene i Adorno udleveres i AV afdelingen og udleveres kun ved bookning.

Teknisk support

  • It-support
  • Spørgsmål vedr. AV-udstyr rettes til  AV-afdelingen i Adorno-bygningen, lokale 114

De fleste bygninger på AU er åbne for alle i dagtimerne på hverdage. Uden for normal åbningstid har du som studerende adgang til de bygninger, hvor du fagligt er tilknyttet samt biblioteker og kantiner. På nedenstående links finder du information om bestilling af adgangskort, aflevering/afhentning af glemte sager samt retningslinjer for ophæng af plakater.

Handicapadgang:

Generelt er campus indrettet handicapvenligt, fx er der etableret ramper, elevatorer og handicaptoiletter. Hvis du har brug for mere information eller har særlige behov, kan du henvende dig til: Specialpædagogisk støtte


Læsepladser og grupperum

Der findes forskellige typer læsepladser og grupperum på Katrinebjerg.

Du kan finde et lokaleoverblik her:

Kantine

Jespers Torvekøkken driver både kantinen ved Incuba i Åbogade og caféen i Nygaardbygningen.

Se også: Kantiner i Aarhus

Kopi og print

Du kan printe og kopiere via AU Librarys system MyPrint. 

Bibliotek

AU Library - Katrinebjerg finder du på 1. sal i Nygaard-bygningen.

Studieliv på Katrinebjerg

Her finder du en oversigt over de forskellige studenterforeninger på Arts. Foreningerne består af alt fra fredagsbarer, festforeninger og revyer til fagudvalg, studentermagasiner og foredragsforeninger.


Skal du afholde et arrangement i Arts' lokaler kan du læse mere her:

Studievejledning- og information