Nobelparken

Bygninger og lokaler

Bygningerne er åbne for alle i dagtimerne. Med dit studiekort kan du uden for åbningstiden få adgang til de bygninger, hvor du fagligt er tilknyttet. Information om bestilling af studiekort/adgangskort, genaktivering af kort og bestilling af ny pinkode finder du her:
Adgang til bygninger

Glemte sager
Du kan indlevere og afhente glemte sager på driftskontoret i Nobelparken bygning 1467 lokale 123 på hverdage mellem kl. 11-12.

Plakatpolitik

  • Faglige opslag placeres på de opslagstavler, der er markeret hertil
  • Foreningsopslag placeres på de foreningsopdelte tavler fortrinsvist i foyerområdet i bygning 1484
  • Reklamer placeres udelukkende på de, dertil tilpassede, metalbeklædte søjler i hhv. bygning 1482 og  1484

Du kan finde mere om plakatpolitik på Arts på medarbejderservice.

Handicapadgang
Campus er indrettet handicapvenligt med ramper, elevatorer og handicaptoiletter. Hvis du har brug for mere information eller har særlige behov, kan du henvende dig til: Specialpædagogisk støtte


Kontakt bygningsservice

Sikkerhed og alarmering

Læsepladser og grupperum

Der findes forskellige typer læsepladser og grupperum i Nobelparken.

Du kan finde et lokaleoverblik her:

Kantine

Nobelparkens kantine ligger i bygning 1481, Jens Chr. Skous Vej 4
Jespers Torvekøkken står for driften af kantinen.

I kantinen kan man købe forskellige slags sandwich, salater, brød, dagens ret, slik, kager, drikkelse med mere.

Se også: Kantiner i Aarhus

Kopi og print

Du kan printe og kopiere via AU Librarys system MyPrint. 

Bibliotek

AU Library - Nobelparken (tidligere Nobelbiblioteket) er en samling af bibliotekerne fra de teologiske fag, de sproglige fag og fagene indenfor historie og områdestudier. Der er også et antal studiepladser i biblioteket.

Studieliv i Nobelparken

Her finder du en oversigt over de forskellige studenterforeninger på Arts. Foreningerne består af alt fra fredagsbarer, festforeninger og revyer til fagudvalg, studentermagasiner og foredragsforeninger.

Skal du afholde et arrangement i Arts' lokaler kan du læse mere her: