Nobelparken

Fotograf: Roar Lava Paaske
Fotograf: Roar Lava Paaske

Bygninger og lokaler

Handicapadgang:

Generelt er campus indrettet handicapvenligt, fx er der etableret ramper, elevatorer og handicaptoiletter. Hvis du har brug for mere information eller har særlige behov, kan du henvende dig til: Specialpædagogisk støtte


Kontakt bygningsservice

Sikkerhed og alarmering

Læsepladser og grupperum

Der findes forskellige typer læsepladser og grupperum i Nobelparken.

Se oversigten over læsepladser i Nobelparken.

Kantine

Se siden: Kantiner i Aarhus

Kopi og print

Information om, hvor der findes printere i Nobelparken, samt information om printsystemet My Print finder du på AU Librarys hjemmeside om MyPrint.

Bibliotek

AU Library - Nobelparken (tidligere Nobelbiblioteket) er en samling af bibliotekerne fra de teologiske fag, de sproglige fag og fagene indenfor historie og områdestudier. Der er også et antal studiepladser i biblioteket.