Uddannelsesnævn

Fakultetet har i tilknytning til studienævnene nedsat en række uddannelsesnævn (UN), som repræsenterer en eller flere uddannelser.

Uddannelsesnævnene skal sikre bred fagnær medinddragelse af studerende og undervisere i forhold til studienævnets opgaver med kvalitetssikring og uddannelsesudvikling.

Hvem sidder i et uddannelsesnævn?

  • Uddannelsesnævn (UN) er valgte repræsentanter blandt studerende og undervisere.
  • Uddannelsernes afdelingsleder deltager i UN's møder
  • Nævnet består ofte af flere uddannelser

Hvad laver et uddannelsesnævn?

  • Sikrer bred fagnær inddragelse af studerende og undervisere i studienævnets opgaver med kvalitetssikring og uddannelsesudvikling
  • Drøfter evaluering af undervisningen
  • Diskuterer forskellige tiltag i fagmiljøet

Hvordan kan dit uddannelsesnævn hjælpe dig?

  • Uddannelsesnævnet er bindeled mellem fagudvalg og studienævn
  • Gennem dit fagudvalg kan du få taget problemstillinger op til uddannelsesnævnet

Hvordan kan du hjælpe dit uddannelsesnævn?

  • Du kan være med til at sørge for, at dine UN-repræsentanter er informeret om problemstillinger på netop dit fag