Uddannelsesnævn

Hvert studienævn nedsætter uddannelsesnævn (UN) for grupper af uddannelser eller de enkelte uddannelser.

Uddannelsesnævnenes formål er at sikre uddannelsernes faglige grundlag samt give plads til fagnære diskussioner mellem studerende og undervisere.

Hvem sidder i et uddannelsesnævn?

  • Uddannelsesnævn (UN) er valgte repræsentanter blandt studerende og undervisere.
  • Blandt underviserne vil fagenes afdelingsleder altid være en del af UN
  • Nævnet består ofte af flere fag

Hvad laver et uddannelsesnævn?

  • diskuterer ændringer i undervisning og eksamensformer
  • evaluerer undervisningen
  • diskuterer forskellige tiltag i fagmiljøet

Hvordan kan dit uddannelsesnævn hjælpe dig?

  • Uddannelsesnævnet er bindeled mellem fagudvalg og studienævn
  • Gennem dit fagudvalg kan du få taget problemstillinger op til uddannelsesnævnet

Hvordan kan du hjælpe dit uddannelsesnævn?

  • Du kan være med til at sørge for, at dine UN-repræsentanter er informeret om problemstillinger på netop dit fag