DPU - Uddannelsesnævn

Fakultetet har i tilknytning til studienævnene nedsat en række uddannelsesnævn (UN), som repræsenterer en eller flere uddannelser.

DPU’s forretningsorden for uddannelsesnævn tager udgangspunkt i rammeforretningsordenen for uddannelsesnævn på Arts.

Uddannelsesnævnenes opgaver

Uddannelsesnævnene skal sikre bred fagnær medinddragelse af studerende og undervisere i forhold til studienævnets opgaver med kvalitetssikring og uddannelsesudvikling.

Desuden skal uddannelsesnævnene:  

  • understøtte samarbejde med studieleder, afdelingsleder og afdelingens undervisere om undervisning, evalueringer og evt. faglig opfølgning samt ændring af kurser og uddannelser
  • sikre kontakten til de studerende mhp. brede drøftelser af studieforhold såsom studieaktivitet, studiemiljø og forskningsdækning af uddannelserne
  • diskutere faglige indstillinger til ledelse og studienævn

Uddannelsesnævnet har i samarbejde med afdelingsleder en række obligatoriske opgaver, bl.a.:

  • at medvirke til, at beslutninger om uddannelsesudvikling gennemføres på hver enkelt uddannelse
  • at medvirke til planlægning af studiestart
  • at behandle og forberede forslag til studienævnet, herunder forslag til nye og ændrede studieordninger og godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag
  • at udvikle alle uddannelser i dialog mellem undervisere og studerende gennem bl.a. drøftelse af det faglige indhold af uddannelserne, pædagogisk praksis, studiemiljø, dimittenders beskæftigelse og censorformandskabets årlige rapporter
  • at medvirke ved opsamling på undervisningsevalueringer, årlig status for uddannelserne og ifm. uddannelsesevalueringer
  • at understøtte universitets kvalitetspolitik og fakultetets og instituttets kvalitetspraksis i samarbejde med studienævn, studieleder og øvrige interessenter
  • at afgive indstilling til institutledelsen, afdelingsleder og studienævn

Uddannelsesnævnet behandler ikke personsager.

Brug din UN-repræsentant!

Studerende er meget velkomne til at henvende sig til UN omkring undervisning, kurser, studiemiljø og nye initiativer i forhold hertil. Hermed en opfordring til især studerende til at bruge deres UN-repræsentanter: Der bliver lyttet!

NB: UN har ikke noget direkte at gøre med eksamen, eksamenstilmelding, dispensationer, eller meritter. Alle henvendelser omkring dette stilles Studiecenter Arts.


Uddannelsesnævn for bachelor- og kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab

VIP (medlemmer):
Ulrik Brandi (forperson)
Jonas Andreasen Lysgaard (SN-repræsentant)
Jette Kofoed

Studerende (medlemmer):
Thea Lindberg Nejsum (næstforperson)
Jon Kristian Wandahl Hansen (SN-repræsentant) 
Axel Hyldtoft Sonne
Mikkel Krogh Kjærsgaard Reiffenstein

Studerende (suppleanter)
Nathasja Camilla Rasmussen
Oliver Asmund Bornemann
Anton Dahlmann Svendsen
Astrid Schiller Ipsen
Line Wahlun Heilberg

Tilforordnede:
Miriam Madsen (afdelingsleder)
Ida Schrøder (VIP)
Helle Merete Nordentoft (VIP)
Katrine Mygind Bach (holdunderviser)
Julie Reng Andersen (holdunderviser)
Julie Torp Olsen (AAU)
Maria Solhøj Madsen (VEST)
Camilla Mark Thygesen (SNUK)

Uddannelsesnævn for de didaktiske kandidatuddannelser

VIP:
Mikkel Stovgaard (Dansk), SN-repræsentant, forperson 
Francesco Caviglia (IT-DD)
Lars Emmerik Damgaard Knudsen (materiel kultur)
Tomas Højgaard (matematik)

Studerende, medlemmer:
Karina Beck, (IT-DD), SN-repræsentant, næstforperson
Lea Marie Cornelius Holm Christensen (Materiel kultur)
Kristine Ørntoft (Matematik)
Kim Ole Johansen (Musikpædagogik)
Karoline Kjærsgaard Andersen (Dansk, Aarhus)

Suppleanter, studerende:
Morten Pedersen Stokholm (Musikpædagogik)
Nana Emilie Krogh Lorenzen (Dansk, Aarhus)
Helene Joanna Carmen Plett Forchhammer (Materiel kultur)(barsel)
Omalene Rachel Colburn (Materiel kultur) (i stedet for Helene, mens hun er på barsel)

Observatører:
Frederik Pio (Musikpædagogik)
Helle Rørbech (Afdelingsleder, Dansk)
Natasja Thandi Kappel Pedersen, AAU (Afdelingsadministrator - Uddannelse)
Morten Jacobsen (VEST)   
Sandra Schöne Leth Hansen (SNUK)

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelserne i Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi

VIP
Medlemmer:
Jeanette Magne, Generel pædagogik (UN-forperson og SN-repræsentant)
Henrik Vase Frandsen, Pædagogisk filosofi
Clemens Wieser, Generel pædagogik
Jørgen Huggler, Pædagogisk filosofi

Suppleanter:
Monica Susanne Carlsson, Generel pædagogik
Asger Sørensen, Pædagogisk filosofi
Niels Bonderup Dohn, Generel pædagogik
Oliver Kauffmann, Pædagogisk filosofi

Studerende
Medlemmer:
Rune Boelsmand Bak, Pædagogisk filosofi Emdrup (SN-repræsentant)
Erik Massa Mathiasen, Pædagogisk filosofi Emdrup (UN-næstforperson)
Nick Willum Thøgersen, Generel pædagogik Aarhus
Christie Starinsky von der Recke Beckmann, Generel pædagogik Emdrup

Suppleanter:
Josephine Gertsen Leer, Generel pædagogik Aarhus
Helene Amanda Bøgh Christoffersen, Generel pædagogik Emdrup
Silja Rose Hvidtfelt Hansen, Pædagogisk filosofi Emdrup
Tobias Bæk, Generel pædagogik Emdrup
Lea Hougaard Haderup, Generel pædagogik Emdrup

Tilforordnede:
Helle Rørbech (afdelingsleder)
Natasja Thandi Kappel Pedersen (AAU)
Simon Kristensen (VEST)
Maja Sloth Thuborg (SNUK, sekretær)    

Arkiv UN Pædagogisk filosofi

Referater 2023
9. januar 2023
3. februar 2023
13. marts 2023
14. april 2023
15. maj 2023
9. juni 2023
8. september 2023
6. oktober 2023
13. december 2023

​​​​​​​
2022

Referater 2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Arkiv UN Generel pædagogik

2023

2022

2021

2020

2019

2018

 2017

2016


2015

2014

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi & UAG

Pr. 1. februar 2024:
VIP

Laura Gilliam (forperson og studienævnsmedlem)
Nana Clemensen
Karen Ida Dannesboe

Suppleant:
Maja Hojer Bruun

Studerende:
Catja Ringsborg Jensen, PA, Aarhus (studienævnsmedlem og næstforperson)
Ditte Sivgaard Grum, PA, Emdrup
Liv Schlage Leroy, UAG, Emdrup

Suppleanter:
Nina Høier Olsen, PA, Emdrup
Rikke Cassøe, PA, Aarhus
Britt Elisabeth Thorenfeldt, PA, Aarhus

Tilforordnede:
Charlotte Mathiassen (afdelingsleder)
Simon Kristensen (VEST)
Kim Behrens Jessen (SNUK)
Dan Fog Enevoldsen (AAU)

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Konstituering pr. 1. februar 2024:
VIP

Louise Bøttcher (forperson og SN-repræsentant)
Simon Nørby
Kari Kragh Blume Dahl

VIP-suppleanter:
Anne Morin

Studerende:
Victor Schou-Schmidt (UN-næstforperson)
Emma Martinussen (SN-repræsentant)
Kasper Riedel Holm

Suppleanter blandt de studerende:
Johanna Sonne Sørensen
Charlotte Bonde Persson

Tilforordnede:
Charlotte Mathiassen (afdelingsleder)
Dan Fog Enevoldsen (AAU)
Morten Jacobsen (VEST)
Lykke Kjerrumgaard Schelde (SNUK)

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

VIP:
Dirk Michel-Schertges (forperson, SN-repræsentant)
Felix Weiss (medlem)
Tine Fristrup (medlem)
Niels Rosendahl Jensen (suppleant)

Studerende:
Clara Meta Laumann Windfeldt Frandsen (medlem, SN-repræsentant)
Kani Fathil Hossian (medlem)
Lone Normark Nielsen (næstforperson)
Casper Groth Nielsen (suppleant)

Observatører:
Rune Müller Kristensen (Afdelingsleder)
Simon Kjærgaard Larsen (AAU)
Maria Solhøj Madsen (VEST)
Anne Bjørn Friis (SNUK)

Uddannelsesnævn for masteruddannelserne ved DPU

VIP:
Monica Susanne Carlsson (forperson)
Vibe Aarkrog
Rie Thomsen
Helene Ratner
Kristine Kousholt
Lars Holm

Studerende:
Patrick Jim Hedensted (næstforperson)
Pernille Fahlmann Kristensen
Dorte Fensteen Nielsen

Tilforordnede:
Pia Bramming (studieleder)
Simon Kjærgaard Larsen (AAU)
Kim Behrens Jessen (SNUK)