Kommunikation og Kultur - uddannelsesnævn (UN)

Fakultetet har i tilknytning til studienævnene nedsat en række uddannelsesnævn (UN), som repræsenterer en eller flere uddannelser.

Uddannelsesnævnenes opgaver

Uddannelsesnævnene skal sikre bred fagnær medinddragelse af studerende og undervisere i forhold til studienævnets opgaver med kvalitetssikring og uddannelsesudvikling.

Desuden skal uddannelsesnævnene:  

  • understøtte samarbejde med studieleder, afdelingsleder og afdelingens undervisere om undervisning, evalueringer og evt. faglig opfølgning samt ændring af kurser og uddannelser
  • sikre kontakten til de studerende mhp. brede drøftelser af studieforhold såsom studieaktivitet, studiemiljø og forskningsdækning af uddannelserne
  • diskutere faglige indstillinger til ledelse og studienævn

Uddannelsesnævnet har i samarbejde med afdelingsleder en række obligatoriske opgaver, bl.a.:

  • at medvirke til, at beslutninger om uddannelsesudvikling gennemføres på hver enkelt uddannelse
  • at medvirke til planlægning af studiestart
  • at behandle og forberede forslag til studienævnet, herunder forslag til nye og ændrede studieordninger og godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag
  • at udvikle alle uddannelser i dialog mellem undervisere og studerende gennem bl.a. drøftelse af det faglige indhold af uddannelserne, pædagogisk praksis, studiemiljø, dimittenders beskæftigelse og censorformandskabets årlige rapporter
  • at medvirke ved opsamling på undervisningsevalueringer, årlig status for uddannelserne og ifm. uddannelsesevalueringer
  • at understøtte universitets kvalitetspolitik og fakultetets og instituttets kvalitetspraksis i samarbejde med studienævn, studieleder og øvrige interessenter
  • at afgive indstilling til institutledelsen, afdelingsleder og studienævn

Uddannelsesnævnet behandler ikke personsager.

Brug din UN-repræsentant!

Studerende er meget velkomne til at henvende sig til UN omkring undervisning, kurser, studiemiljø og nye initiativer i forhold hertil. Hermed en opfordring til især studerende til at bruge deres UN-repræsentanter: Der bliver lyttet!

NB: UN har ikke noget direkte at gøre med eksamen, eksamenstilmelding, dispensationer, eller meritter. Alle henvendelser omkring dette stilles Studiecenter Arts.


Uddannelsesnævnet for Digitalt Design og Informationsvidenskab

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Informationsvidenskab og bacheloruddannelsen i Digital design - it, æstetik og interaktion, kandidatuddannelserne i Informationsvidenskab og Digital design, bachelortilvalgene i Informationsvidenskab - It og organisationer, Digital design og Critical Data Studies, samt masteruddannelsen i It (linjen i Interaktionsdesign og multimedier og linjen i organisation).

Uddannelsesnævnet for Medievidenskab og Journalistik

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Medievidenskab, kandidatuddannelserne i Medievidenskab, Journalistik og Journalism, Media and Globalisation (mundus) samt tilvalgene Film og medier og Journalistisk formidling.

Afdelingsleder
Anne Marit Waade

VIP
Pia Majbritt Jensen (UN-forperson og SN-repræsentant)
Christoph Raetzsch
Kirsten Frandsen
Jakob Isak Nielsen 

Studerende medlemmer:
Erik Bøye Davidsen (Næstforperson og SN-repræsentant) 

- Kontakt via: erikbd@post.au.dk
Laura Theresia Schiess
Adele Odderskov Wegner
Cecilie Højlund Simonsen

Studerende suppleanter:
Christina Lindgren Christensen
Nikoline Dalby Østerberg
Charlotte Rosenvinge Jensen
Alexander Luis Steengaard Dominguez
Dagmar Even Hansen  
Mille Panduro Ibsen

Studievejledere:
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Musikvidenskab og Dramaturgi

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Musikvidenskab og Dramaturgi, kandidatuddannelserne i Musikvidenskab og Dramaturgi samt tilvalgene Musikvidenskab, Dramaturgi og Cultural and Creative Industries.

Uddannelsesnævnet for Kunsthistorie, Æstetik og Kultur samt Museologi

Uddannelsesnævnet dækker bachelor- og kandidatuddannelsen i æstetik og kultur, bachelor- og kandidatuddannelsen i kunsthistorie, bachelortilvalget i museologiske studier: kuratering og kulturarv; bachelor- og kandidattilvalgene i billedkunst og visuel kultur, samt den engelsksprogede masteruddannelsen i kuratering.

Afdelingsleder
Lise Skytte Jacobsen

VIP
Lise Skytte Jacobsen (forperson og studienævnsrepræsentant)
Jacob Lund
Anette Vandsø
Lisbet Tarp

VIP-suppleanter
Laura Katrine Skinnebach
Birgitte Stougaard Pedersen
Birgit Eriksson
Hans Henrik Lohfert Jørgensen
Ane Hejlskov Larsen

Studerende 2024:
Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen (SN-repræsentant, UN-næstforperson)
Marianne Maul
Julia Choma

1 vakance

Fast observatør 2024:
Mikkel Lønne Jepsen

Studievejledere
Klik her for information

Mødedatoer 2024

21. februar (sidste møde i uddannelsesnævnet 2023, samt konstituterende møde)
13. marts 
17. april 
22. maj 
19. juni 
14. august
18. september
23. oktober
20. november
4. december

Tidspunktet for nævnets møder er 14.00-16.00.
De studerende holder formøde i tidsrummet 14.00-14.20.

Referater 2024

21. februar
13. marts 
17. april
22. maj
19. juni
14. august
18. september
23. oktober
20. november
4. december

Alsidige kompetencer som studenterrepræsentant i UN

Som studenterrepræsentant i UN får du et unikt indblik i universitetets maskinrum. Du får stor viden om, hvordan en stor organisation arbejder med at udvikle og kvalitetssikre uddannelser. I nævnsarbejdet bliver du involveret både i det uddannelsesnære arbejde og i strategiske drøftelser. Det betyder, at du bl.a. bliver bevidst om, hvordan du kan forholde dig kritisk-konstruktivt til fx fakultetsindsatser, fagnære forslag og udviklingsinitiativer, samt får et klart blik for, hvilke eventuelle konsekvenser og betydninger disse har for de studerendes hverdag og vilkår. Du bliver i stand til at omsætte konkrete oplevelser/problemer fra undervisningsrummet til materiale, der kan arbejdes med konstruktivt og løsningsorienteret i nævnet. Endvidere opnår du større indsigt i uddannelsens fagligt indholdsmæssige sammenhæng og progression:

“Jeg har selv oplevet en stolthed og tilfredsstillelse i at være med til at forbedre og sikre studerendes vilkår.”

“Jeg har også oplevet at blive bedre til at argumentere sagligt for mine synspunkter, samt at navigere i et fagligt miljø. Der kan være stor læring i at argumentere imod eller være kritisk over for forslag eller synspunkter, der fremsættes af fx meget erfarne nævnsmedlemmer.”

Gennem nævnsarbejder udvikles et fagligt netværk med studerende og undervisere fra afdelingen. Som nævnsmedlem får du også mulighed for at træde ud af rollen som studerende og være ligeværdig med undervisere, afdelingsledere og både ældre og nyere studerende, hvorved et fagligt netværk opbygges mellem studerende og undervisere fra afdelingen. Som studenterrepræsentant får du endvidere dyb mødeerfaring ved fx at orientere sig i mange forskellige typer bilagsmateriale, at deltage aktivt på møder, og mulighed for at tilegne sig kompetencer inden for mødeledelse. 

Der er mulighed for at få erfaring med teamsamarbejde og projektudvikling/-arbejde:

“Jeg har siddet med i projektgrupper, en hvor vi har arbejdet med at udvikle mentorgruppe-ordningen på uddannelsen i æstetik og kultur, og en anden, hvor vi har planlagt fagseminarer på uddannelsen.” 

Uddannelsesnævnet for Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Litteraturhistorie, kandidatuddannelserne i Litteraturhistorie, Retorik og Childrens Literature, Media and Culture, tilvalg i Retorik samt Kreativ og professionel skrivning og masteruddannelser i Retorik og Børns litteratur og medier.

Uddannelsesnævnet for Nordisk og Oplevelsesøkonomi

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Nordisk sprog og litteratur (dansk), kandidatuddannelserne i Nordisk sprog og litteratur og Oplevelsesøkonomi samt tilvalgene Nordisk sprog og litteratur og Begivenhedskultur.

Afdelingsleder:
Pernille Hermann

VIP medlemmer:
Pernille Hermann
(Forperson)
Kathrine Thisted Petersen
(SN-repræsentant)
Stefan Kjerkegaard
Claus Toft- Nielsen

Fast VIP suppleant:
Dorthe Refslund Christensen

Øvrige VIP suppleanter:
Tina Thode Hougaard
Ulf Dalvad Berthelsen

Studerende medlemmer:
Kasper Atzen Gade
(UN-næstforperson og SN-repræsentant)
Mathilde K. Winther Nielsen
Lizette Midtiby
Rasmus Maagaard Krog

Studerende suppleanter:
Isabell Andersen
Klara Grysbæk Nørgaard
Ellen Trøst Færgemann Simonsen

Studievejledere:
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik (LICS)

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Lingvistik og Kognitionsvidenskab, kandidatuddannelserne i Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Kognitiv semiotik samt tilvalgene i Cultural data science og Social minds. 

Afdelingsleder
Joshua Charles Skewes

VIP (medlemmer)
Jakob Steensig (forperson)
Ethan Weed (SN-repræsentant)
Alexandra Regina Kratschmer

VIP (suppleanter)
Cordula Vesper
Andreas Højlund Lorenzen
Ross Deans Kristensen‐McLachlan
Rebekah Brita Baglini
Mikkel Wallentin

Studerende (medlemmer): 
Victoria Engberg Lowe (næstforperson og SN-repræsentant)
Nina Vad Thomsen
Anne Christine Vig Jensen

Studerende (suppleanter): 
Lelia Rønnow Corfitsen
Pernille Højlund Brams
Mina Almasi
Suzan Kurt

Studievejledere
Klik her for information

Referater 2024

21. februar 2024: Referat
13. marts 2024: Referat
17. april 2024: Referat
22. maj 2024: Referat

Referatarkiv

Dagsorden og referater 2023

Dagsorden 22. februar 2023
Referat 22. februar 2023

Dagsorden 22. marts 2023
Referat 22. marts 2023

Dagsorden 19. april 2023
Referat 19. april 2023

Dagsorden 24. maj 2023
Referat 24. maj 2023

Dagsorden 16. august 2023
Referat 16. august 2023

Dagsorden 20. september 2023
Referat 20. september 2023

Dagsorden 11. oktober 2023
Referat 11. oktober 2023

Dagsorden 15. november 2023
Referat 15. november 2023

Dagsorden og referater 2022:

Dagsorden 12. januar 2022
Referat 12. januar 2022

Dagsorden 9. februar 2022
Referat 9. februar 2022

Dagsorden 16. marts 2022
Referat 16. marts 2022

Dagsorden 20. april 2022
Referat 20. april 2022

Dagsorden 18. maj 2022
Referat 18. maj 2022

Dagsorden 24. august 2022
Referat 24. august 2022

Dagsorden 21. september 2022
Referat 21. september 2022

Dagsorden 12. oktober 2022
Referat 12. oktober 2022

Dagsorden 7. december 2022
Referat 7. december 2022

Dagsorden og referater 2021:

Dagsorden 13. januar 2021
Referat 13. januar 2021

Dagsorden 10. februar 2021
Referat 10. februar 2021

Dagsorden 17. marts 2021
Referat 17. marts 2021

Dagsorden 21. april 2021
Referat 21. april 2021

Dagsorden 19. maj 2021
Referat 19. maj 2021

Dagsorden 09. juni 2021
Referat 09. juni 2021

Dagsorden 25. august 2021
Referat 25. august 2021

Dagsorden 22. september 2021
Referat 22. september 2021

Dagsorden 13. oktober 2021
Referat 13. oktober 2021

Dagsorden 17. november 2021
Referat 17. november 2021

Dagsorden og referater 2020:

Dagsorden 19. februar 2020
Referat 19. februar 2020

Dagsorden 22. april 2020
Referat 22. april 2020

Dagsorden 20. maj 2020
Referat 20. maj 2020

Dagsorden 17. juni 2020
Referat 17. juni 2020

Dagsorden 19. august 2020
Referat 19. august 2020

Dagsorden 23. september 2020
Referat 23. september 2020

Dagsorden 21. oktober 2020
Referat 21. oktober 2020

Dagsorden 18. november 2020
Referat 18. november 2020

Dagsorden 02. december 2020
Referat 02. december 2020

Referater 2019:
28. august 2019
18. september 2019
23. oktober 2019
04. december 2019

Uddannelsesnævnet for Engelsk

Uddannelsesnævnet dækker de to bacheloruddannelser i Engelsk og i International virksomhedskommunikation i engelsk og de tre kandidatuddannelser i Engelsk, i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk og i Interkulturelle studier. UN dækker ligeledes de fire bachelortilvalg i Engelsk, i Engelsk virksomhedskommunikation, i Strategisk kommunikation i organisationer og i Contemporary Communication in English, samt kandidattilvalget i Engelsk.     

Afdelingsleder
Peter Mortensen

VIP
UN-medlemmer:
Anne Schjoldager (UN-forperson og Studienævnsrepræsentant)
Ken Ramshøj Christensen  
Sandro Nielsen
Joseph William Sterrett 
Trine Susanne Johansen
Matthias Stephan

Suppleanter:
Antoinette Mary Fage-Butler
Mark Eaton
Ushma Chauhan Jacobsen
Mathias Clasen 

Studerende
UN-medlemmer:
Nadia Schalipp (UN-næstforperson og Studienævnsrepræsentant)
Peter Katballe-Kristensen
Lærke Orup
Naja Broberg
Emilie Bjørg Rank-Kornum
Emilie Vedel Hagelskjær

Suppleanter:
Martin Engelsborg Schwartz
Freja Helene Kjærby
Katharina Krogh Attermann
Kwezi Imhotep Tiro Martin 

Faste studenterobservatører:
Alona Chernyshenko
Frederikke Mie la Cour

Studievejledning
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Tysk og Romanske sprog

Uddannelsesnævnet dækker bachelor- og kandidatuddannelserne i Tysk, Fransk, Spansk og spansk-amerikansk sprog, litteratur og kultur.

Derudover dækker det bacheloruddannelserne i Tysk, Fransk og spansk international virksomhedskommunikation. 

Hertil kommer kandidatuddannelserne i erhvervssprog og international erhvervskommunikation i Tysk, Spansk, Fransk samt kandidatuddannelserne i interkulturelle studier Tysk, Fransk og Spansk (latinamerika og Spanien). 

UN dækker desuden tilvalgene Tysk, Fransk, Spansk samt bachelortilvalgene i Tysk, Fransk, Spansk virksomhedskommunikation. Endelig dækker UN bachelortilvalgene i Globalisering og kulturel identitet, Litterær og kulturel oversættelse og Humanistiske konfliktstudier samt uddannelsen i konferencetolkning.

Afdelingsleder
Henrik Høeg Müller

VIP
Helle Dam Jensen (SN-repræsentant)
Katja Gorbahn (UN-forperson)
Bente Mosgaard Jørgensen 
Diana Gonzales Martin 
Martin Nielsen 
Merete Birkelund
Mette Zølner (suppleant) 
Anja Krogsgaard Vesterager (suppleant)
Erla Hallsteinsdóttir (suppleant)
Sébastien Doubinsky (suppleant) 

Studerende
Ann-Sophie Dybdal (SN-repræsentant)
Josephine Tybjerg Sørensen (UN-næstforperson)
Signe Nielsen
Emilie Rose Marquart Løber
Lea Trankjær
Tom Lorenzen (fast observatør)

Studievejledning
Klik her for information