Kommunikation og Kultur - uddannelsesnævn (UN)


Uddannelsesnævnet for Digitalt Design og Informationsvidenskab

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Informationsvidenskab og bacheloruddannelsen i Digital design - it, æstetik og interaktion, kandidatuddannelserne i Informationsvidenskab og Digital design, bachelortilvalgene i Informationsvidenskab - It og organisationer, Digital design og Critical Data Studies, samt masteruddannelsen i It (linjen i Interaktionsdesign og multimedier og linjen i organisation).

Uddannelsesnævnet for Medievidenskab og Journalistik

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Medievidenskab, kandidatuddannelserne i Medievidenskab, Journalistik og Journalism, Media and Globalisation (mundus) samt tilvalgene Film og medier og Journalistisk formidling.

Uddannelsesnævnet for Musikvidenskab og Dramaturgi

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Musikvidenskab og Dramaturgi, kandidatuddannelserne i Musikvidenskab og Dramaturgi samt tilvalgene Musikvidenskab, Dramaturgi, Musikkultur og Cultural and Creative Industries.

Uddannelsesnævnet for Kunsthistorie, Æstetik og Kultur samt Museologi

Uddannelsesnævnet dækker bachelor- og kandidatuddannelsen i æstetik og kultur, bachelor- og kandidatuddannelsen i kunsthistorie, bachelortilvalgene i æstetisk kommunikation; museologiske studier: kuratering og kulturarv; billedkunst og visuel kultur samt kandidattilvalget i billedkunst og visuel kultur. Desuden masteruddannelsen i kuratering.

Afdelingsleder
Lise Skytte Jacobsen

VIP
Mette-Marie Zacher Sørensen (studienævnsrepræsentant)
Jacob Wamberg
Jan Løhmann Stephensen
Lise Skytte Jacobsen (Formand)
Jette Gejl Kristensen  
Henrik Kaare Nielsen  

VIP-suppleanter
Birgitte Stougaard Pedersen
Camilla Skovbjerg Paldam

Studerende
Astrid Mark Nielsen (UN-næstforperson, SN-repræsentant)
Rasmus Kvistgaard Boelsmand (medlem)
Mille Riis Mellemgaard (medlem)

Tre vakante pladser fra 1. august 2022 og valgperioden ud.

Studievejledere
Klik her for information

Alsidige kompetencer som studenterrepræsentant i UN

Som studenterrepræsentant i UN får du et unikt indblik i universitetets maskinrum. Du får stor viden om, hvordan en stor organisation arbejder med at udvikle og kvalitetssikre uddannelser. I nævnsarbejdet bliver du involveret både i det uddannelsesnære arbejde og i strategiske drøftelser. Det betyder, at du bl.a. bliver bevidst om, hvordan du kan forholde dig kritisk-konstruktivt til fx fakultetsindsatser, fagnære forslag og udviklingsinitiativer, samt får et klart blik for, hvilke eventuelle konsekvenser og betydninger disse har for de studerendes hverdag og vilkår. Du bliver i stand til at omsætte konkrete oplevelser/problemer fra undervisningsrummet til materiale, der kan arbejdes med konstruktivt og løsningsorienteret i nævnet. Endvidere opnår du større indsigt i uddannelsens fagligt indholdsmæssige sammenhæng og progression:

“Jeg har selv oplevet en stolthed og tilfredsstillelse i at være med til at forbedre og sikre studerendes vilkår.”

“Jeg har også oplevet at blive bedre til at argumentere sagligt for mine synspunkter, samt at navigere i et fagligt miljø. Der kan være stor læring i at argumentere imod eller være kritisk over for forslag eller synspunkter, der fremsættes af fx meget erfarne nævnsmedlemmer.”

Gennem nævnsarbejder udvikles et fagligt netværk med studerende og undervisere fra afdelingen. Som nævnsmedlem får du også mulighed for at træde ud af rollen som studerende og være ligeværdig med undervisere, afdelingsledere og både ældre og nyere studerende, hvorved et fagligt netværk opbygges mellem studerende og undervisere fra afdelingen. Som studenterrepræsentant får du endvidere dyb mødeerfaring ved fx at orientere sig i mange forskellige typer bilagsmateriale, at deltage aktivt på møder, og mulighed for at tilegne sig kompetencer inden for mødeledelse. 

Der er mulighed for at få erfaring med teamsamarbejde og projektudvikling/-arbejde:

“Jeg har siddet med i projektgrupper, en hvor vi har arbejdet med at udvikle mentorgruppe-ordningen på uddannelsen i æstetik og kultur, og en anden, hvor vi har planlagt fagseminarer på uddannelsen.” 

Uddannelsesnævnet for Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Litteraturhistorie, kandidatuddannelserne i Litteraturhistorie og Retorik, tilvalg i Børns litteratur og medier, Kreativ og professionel skrivning, Litteraturhistorie og Retorik og masteruddannelser i Retorik og Børns litteratur og medier. 

Uddannelsesnævnet for Nordisk og Oplevelsesøkonomi

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Nordisk sprog og litteratur (dansk), kandidatuddannelserne i Nordisk sprog og litteratur og Oplevelsesøkonomi samt tilvalgene Nordisk sprog og litteratur, Begivenhedskultur og Viking Studies.

Uddannelsesnævnet for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik (LICS)

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Lingvistik og Kognitionsvidenskab, kandidatuddannelserne i Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Kognitiv semiotik samt tilvalgene i Cultural data science og Social minds. 

Afdelingsleder

Joshua Charles Skewes

VIP
Ethan Weed (forperson)
Cordula Vesper
Alexandra Regina Kratschmer

Studerende: 
Mina Almasi (næstforperson)
Johan Valentin Keller 
Beatrice Wagner Fredensborg

Studievejledere
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Engelsk

Uddannelsesnævnet dækker de to bacheloruddannelser i Engelsk og i International virksomhedskommunikation i engelsk og de tre kandidatuddannelser i Engelsk, i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk og i Interkulturelle studier. UN dækker ligeledes de fire bachelortilvalg i Engelsk, i Engelsk virksomhedskommunikation, i Strategisk kommunikation i organisationer og i Contemporary Communication in English, samt kandidattilvalget i Engelsk.     

Uddannelsesnævnet for Tysk og Romanske sprog

Uddannelsesnævnet dækker bachelor- og kandidatuddannelserne i Tysk, Fransk, Spansk og spansk-amerikansk sprog, litteratur og kultur.

Derudover dækker det bacheloruddannelserne i Tysk, Fransk og spansk international virksomhedskommunikation. 

Hertil kommer kandidatuddannelserne i erhvervssprog og international erhvervskommunikation i Tysk, Spansk, Fransk samt kandidatuddannelserne i interkulturelle studier Tysk, Fransk og Spansk (latinamerika og Spanien). 

UN dækker desuden tilvalgene Tysk, Fransk, Spansk samt bachelortilvalgene i Tysk, Fransk, Spansk virksomhedskommunikation. Endelig dækker UN bachelortilvalgene i Globalisering og kulturel identitet, Litterær og kulturel oversættelse og Humanistiske konfliktstudier samt uddannelsen i konferencetolkning.