Projektorienteret forløb på Globale områdestudier

Praktikmuligheder

Det fremgår af din studieordning, hvilke muligheder du har for praktikophold (projektorienteret forløb) på 3. semester af din kandidatuddannelse.

Faglig vejleder og godkendelse af projektaftalen

Du finder en projektvejleder ved at sende en mail til en potentiel vejleder. Af mailen skal det fremgå, hvor du har fået tilbudt en praktikplads og lidt om praktikkens indhold.

Din vejleder skal godkende og underskrive projektaftalen mellem dig og din projektvært. Derefter sender du den godkendte aftale til projektkoordinatoren på Globale Studier.

Afslutning – eksamen

Rapporten (hjemmeopgaven) skal opfylde de krav som fremgår af din studieordnings eksamensbestemmelser. Rapporten skal desuden indeholde en bekræftelse fra praktikstedet på dit ophold samt vise, hvilke arbjedsopgaver du har haft.

Rapporten indleveres på samme måde som andre eksamensopgaver.