Projektorienteret forløb på Globale områdestudier

Praktikmuligheder

Det fremgår af din studieordning, hvilke muligheder du har for praktikophold (projektorienteret forløb) på 3. semester af din kandidatuddannelse.

Få godkendt dit praktikophold

• Når værten for dit praktikophold/feltarbejde har accepteret dig, skal du have det godkendt af Afdelingen for Globale Studier.

• Det gør du ved at udfylde formularen "Aftale om praktikophold/feltarbejde", og bede praktikkoordinatoren på Globale Studier om at underskrive aftalen.

• Den signerede aftale skal uploades via formularen 'Foreløbig godkendelse af kurser uden for AU' på Mitstudie inden praktikforløbet påbegyndes.

• Du kan finde en detaljeret vejledning i, hvordan du uploader aftalen under punkt 4 på siden Projektorienteret forløb på Arts

• Afdelingen har først mulighed for at tildele dig en vejleder i juni - også selvom du finder en praktikplads eller et feltarbejde inden. I de fleste tilfælde vil den tildelte praktikvejleder være den samme som specialevejlederen.

• Hvis du finder et praktikophold/feltarbejde i juni eller senere, gør vi dig opmærksom på, at afdelingen så vidt muligt stræber efter at tildele den samme vejleder for praktikopholdet/feltarbejdet som til specialet.

Orientér dig inden du beslutter dig for, at du vil i praktik/på feltarbejde

AU bestræber sig løbende på at opdatere hjemmesiden, men for at sikre dig at du er korrekt informeret angående praktik og feltarbejde, bedes du orientere dig i studieordningen, som i sidste ende er den bindende instruks.

Afslutning – eksamen

Rapporten (hjemmeopgaven) skal opfylde de krav som fremgår af din studieordnings eksamensbestemmelser. Rapporten skal desuden indeholde en bekræftelse fra praktikstedet på dit ophold samt vise, hvilke arbjedsopgaver du har haft.

Rapporten indleveres på samme måde som andre eksamensopgaver.