Projektorienteret forløb på Globale områdestudier

Praktikmuligheder

Det fremgår af din studieordning, hvilke muligheder du har for praktikophold (projektorienteret forløb) på 3. semester af din kandidatuddannelse.

Få godkendt dit praktikophold

• Når værten for dit praktikophold/feltarbejde har accepteret dig, skal du have det godkendt af Afdelingen for Globale Studier.

• Det gør du ved at udfylde formularen "Aftale om praktikophold/feltarbejde", og bede praktikkoordinatoren på Globale Studier om at underskrive aftalen.

• Den signerede aftale skal uploades via formularen 'Foreløbig godkendelse af kurser uden for AU' på Mitstudie inden praktikforløbet påbegyndes.

• Du kan finde en detaljeret vejledning i, hvordan du uploader aftalen under punkt 4 på siden Projektorienteret forløb på Arts

• Afdelingen har først mulighed for at tildele dig en vejleder i juni - også selvom du finder en praktikplads eller et feltarbejde inden. I de fleste tilfælde vil den tildelte praktikvejleder være den samme som specialevejlederen.

• Hvis du finder et praktikophold/feltarbejde i juni eller senere, gør vi dig opmærksom på, at afdelingen så vidt muligt stræber efter at tildele den samme vejleder for praktikopholdet/feltarbejdet som til specialet.

Orientér dig inden du beslutter dig for, at du vil i praktik/på feltarbejde

AU bestræber sig løbende på at opdatere hjemmesiden, men for at sikre dig at du er korrekt informeret angående praktik og feltarbejde, bedes du orientere dig i studieordningen, som i sidste ende er den bindende instruks.

Afslutning – eksamen

Rapporten (hjemmeopgaven) skal opfylde de krav som fremgår af din studieordnings eksamensbestemmelser. Rapporten skal desuden indeholde en bekræftelse fra praktikstedet på dit ophold samt vise, hvilke arbjedsopgaver du har haft.

Rapporten indleveres på samme måde som andre eksamensopgaver.

Writing an internship report

In your exam paper, you must explain your choice of topic and clarify how it relates to the host institution and its activities. The main part of the paper, however, is an academic analysis, in which you draw on literature, themes, theories, and methods learned during your first two semesters at the MA program. This does not mean that you must include elements from all courses. Your task is to select the acquired tools most relevant for doing the concrete analysis of the topic chosen by you. This selection is part of the process and has to be discussed with your supervisor. We strongly recommend that you select a narrow, well-defined topic and consult your supervisor about the outline of your paper. To the extent that your analysis points towards your MA thesis, you may include reflections on this linkage.

At the Department, we typically offer three meetings with your supervisor for the project placement: one shortly after you have begun work at your host institution; one halfway through the process; and one a few weeks before the submission deadline set in the examination plan. These three meetings will typically be online. The meetings must focus on both elements of your submission: that is the thesis assignment and the exam paper.