Filosofi, idéhistorie og humanistisk organisationsudvikling

Sådan gør du

Før

 • Forventningsafstem med dig selv: Hvad vil du med dit projektorienterede forløb? Skal det føre dig et bestemt sted hen? Skal det tænkes sammen med dit speciale?
 • Du kan få inspiration ved at tale med studerende i projektorienteret forløb, som præsenterer posters på Filosofis MA-konference (afholdes i december).
 • Hvis du kender dit mål, men ikke vejen derhen, kan du prøve at kontakte Arts Karriere.

Find en projektvært og lav en aftale – du har teten:

 • Eksempler på projektværter: hospice, højskole, forlag, konsulenthus, museum, reklamebureau, sygehus, frivillig organisation, forening.
 • Deltag i Company Dating på Arts (arrangeret af Arts Karriere).
 • Sørg for at få dig en kontaktperson i virksomheden/organisationen; én du altid kan henvende dig til.
 • Forventningsafstem med dit projektvært! Hvad skal der ske? Hvad forventer I af hinanden? Hvilke ressourcer skal der være til stede?
 • Udfyld denne projektaftale og aflever den til fagets projektkoordinator.

Få styr på formalia:

 • Tjek din studieordning: Hvilke krav er der forløbets varighed og indhold?
 • Tilmelding til Projektorienteret forløb for studerende på 3. semester af deres kandidat: selvom du endnu ikke har fundet en virksomhed/organisation, skal du tilmelde dig ”Projektorienteret forløb” i undervisningstilmeldingsperioden. Læs mere om tilmelding på siden med generel information.
 • Alle projektorienterede forløb skal godkendes af en projektkoordinator, som samtidig er vejleder.

Under

Ud over at udføre det arbejde, du har aftalt med virksomheden/organisationen skal du i løbet af semestret aflevere 4 bundne opgaver omhandlende dit projekt. Du har også mulighed for at deltage i 2 workshops (bl.a. om projektdesign og processtyring) og i MA-konferencen.

For at kunne aflægge eksamen i projektorienteret forløb skal du tillige aflevere en specialesynopsis. En nærmere beskrivelse af kravene til denne finder du i studieordningen.

Hvor har studerende tidligere været i praktik?

(lad dig ikke begrænse af andres ideer!)

Europa-Parlamentet

Systime

Capacent

Post Danmark

Ungdommens Røde Kors

Den danske ambassade i Litauen

Colea Consult

Etisk Råd

Protekst

Ikast Gymnasium

Institute of Justice and Reconciliation, Sydafrika

Risskov Gymnasium

Center for Ethics, University of Iceland

Videnscenter for integration

Indvandrerrådgivningen

Nationalmuseets Tranquebar-initiativ

Professionshøjskole-forlag

Forlaget Gallo

Central Denmark EU Office, Bruxelles

Den danske ambassade i Estland

Langkær Gymnasium

Institut for Menneskerettigheder

Studenterhus Århus

Dagbladet Information

Forlaget Hovedland

Testrup Højskole

Rønshoved Højskole

Landsforeningen Levende Hav

City Museum, St. Louis

Region Midtjyllands afdeling HR/Organisation og ledelse

Cyberhus

Langkær Gymnasium

Århus Statsgymnasium

Aarhus Filmfestival

Goethe Instituttet i Dhaka, Banglasdesh

Søndervangsskolen, Viby

Jysk Center for Videregående Uddannelse

Center for psykiatrisk grundforskning, Psykiatrisk Hospital, Risskov

Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet

Aarhus Amts Uddannelsesafdeling, konsulent

Aarhus Kommune, Feministisk inspireret analyse af forholdet mellem forvaltningen og ledere i institutioner

Aarhus Kommune, Mangfoldighedsprojekt i Vej og Kloakvedligeholdelse

Aarhus Politi, Udredning og analyse af debatten om volden i Århus Sporvejes busser

Aarhus Universitetsforlag

Bioanalytikeruddannelsen i Århus, Konstruktion af undervisningsfundament inden for etik og sundhedspsykologi

Dansk Revision, Analyse af den offentlige debat om dyreetiske problemer i dansk svineproduktion

Det Danske Kulturinstitut i Bruxelles

Det Radikale Venstre

Dimmalætting, Færøsk Avis

Eksistens (DR P1)

Forlaget Philosophia

Grundtvigs Højskole

Grønlands Universitet

Psykoterapeut, Observatør og medhjælper ved psykoterapi

Studerende-Online

Testrup Højskole

Universitetsavisen: Information & Debat