Medievidenskab

Projektorienteret forløb er på medievidenskab kædet sammen med faget organisationskommunikation, som der undervises i på kandidatens første semester.

Der er tale om en kortere forelæsningsrække, hvor undervisningen i organisationskommunikation forløber parallelt med introduktion til projektorienteret forløb. Underviser og praktikkoordinator, lektor Jesper Tække (JT), giver overblik over søgning, kontrakt mv. hvortil to studerende, der lige har været i praktik og skrevet opgave, fortæller om praktikken og besvarer spørgsmål i øjenhøjde.

Du kan læse mere i din studieordning om retningslinjerne for et projektorienteret forløb.

Særligt for studerende på A2-linjen
Er du studerende på kandidatuddannelsens A2-linje, skal du være opmærksom på, at studieforløbet er anderledes. Praktikken finder sted på tredje semester, og undervisningen på første semester i organsisationskommunikation er ikke en del af studieordningen.

Krav til det projektorienterede forløb

Dit projektorienterede forløb skal have en varighed af mindst tre og højst fem måneder og skal foregå i en organisation eller virksomhed, som er relevant for det medievidenskabelige felt.

Du kan tage et projektorienteret forløb på enten andet eller tredje semester af kandidaten. Semestret før du vil i praktik tilbydes der også en kort individuel samtale til afklaring og støtte.

Det anbefales, at du har bestået faget Organisationskommunikation, før du afvikler eksamen i Projektorienteret forløb.

Organisationskommunikation udbydes i alle efterårssemestre og giver relevante oplysninger i forbindelse med projektorienteret forløb: ansøgning, relevante praktiksteder, erfaringer med forskellige typer praktiksteder, kontrakten mv. Hertil gives der undervisning i organisationskommunikation, -teori og -analyse, der er omdrejningspunktet for den opgave, der skal udarbejdes i forbindelse med det projektorienterede forløb. Udover dette er der en individuel samtale knyttet til kurset om den studerendes praktikønsker, samt introduktion til senere undervisningsaktiviteter under selve praktikperioden og vejledning i slutningen af denne.

Projektperiode og omfang

Der gælder følgende frister for det projektorienterede forløb/uddannelsesopholdet hos projektværten (praktikstedet):

 • I efterårssemestre skal opholdet være afsluttet senest 2. december
 • I forårssemestre skal du afslutte opholdet senest den 30. juni. Derudover skal du reservere den 1. til 15. juni til eksamen, og denne periode må ikke være en del af opholdet.

Hvordan finder jeg en relevant virksomhed?

Medievidenskab besidder kontinuerligt nogle af de mest eftertragtede praktikpladser indenfor medie- og kommunikationsbranchen i Danmark.

Således kan du forvente at komme i praktik på et reklame-, kommunikations- eller mediebureau, på en tv-station, ved et filmselskab eller f.eks. i kommunikationsafdelingen i en stor virksomhed, organisation eller sportsklub.

Kun fantasien sætter grænser, så længe JT kan godkende praktikvirksomheden eller praktikantens opgaver i organisationen, som medievidenskabeligt relevante.

Sådan gør du...

 • Jobbanken
  På studerende.au.dk findes oversigt over praktikopslag:
  Job- og projektbanken

  Praktikopslag kommer hele året, men højsæsonen er maj-juni og december-januar.
 • Oversigt over gamle praktikopslag og -steder

  Besøg Studievejledningen og kig i mappen med gamle praktikopslag for at få inspiration til, hvor du kan søge praktik.

  Du kan også henvende sig til praktikansvarlig Jesper Tække for at se oversigten over virksomheder, som har haft Medievidenskabsstuderende tilknyttet.

  Mange af disse virksomheder vil formodentlig være interesserede i igen at få en praktikant fra Medievidenskab.

 • Kontakt en virksomhed
  En mulighed er også at tage uopfordret kontakt til en virksomhed

Ansøgning og godkendelse

Kontakt praktikkoordinator

Hvis du gerne vil i projektorienteret forløb, skal du tage kontakt til den praktikansvarlige på Medievidenskab, Jesper Tække, før der tages kontakt til en virksomhed. Kontakten til praktikvejlederen er vigtig, da vedkommende har overblik over, hvor der er praktikanter og skal sørge for at koordinere kontakterne til virksomhederne. Det er din egen opgave at finde en praktikplads, men den praktikansvarlige kan evt. være behjælpelig med ideer og kontakter.

Indgå projektaftale (praktikkontrakt)

Aftalen/kontrakten samt bilaget skal underskrives af virksomheden, den studerende og JT.

Eksamensopgaven

Under praktikken foretages feltobservationer og sidst i praktikken foretages en række interview. Denne empiri danner grundlag for en afsluttende, skriftlig organisationsanalyse, som der gives såvel fælles som individuel vejledning til.

Opgaven er fortrolig og forbliver mellem praktikanten, eksaminator og (intern) censor. Som følge af den store opgave er det nødvendigt, at man består organisationskommunikation med tilfredsstillende deltagelse.

Kravene til opgaven og dens omfang fremgår af din studieordning,