Medievidenskab

Som en del af dit kandidatstudium kan du vælge at tage i projektorienteret forløb for at få mulighed for at arbejde med dit fag i en konkret jobmæssig sammenhæng. Du kan læse mere i din studieordning om retningslinjerne for et projektorienteret forløb på din uddannelse.

Krav til praktikophold

Det projektorienterede forløb kan foregå i en offentlig eller privat virksomhed i Danmark eller i udlandet. Du har også mulighed for at tage projektorienteret forløb i din egen virksomhed og få The Kitchen som din praktikvært.

Kravene til det projektorienterede forløbs omfang er beskrevet i din studieordning.

Praktikperiode

På KA Medievidenskab forgår praktik kun i efterårssemestret (jeres 3 semester).

Praktikperioden skal være afsluttet senest 1. december. 

Hvordan finder jeg en praktikplads?

 1. Jobbanken
  På studerende.au.dk findes oversigt over praktikopslag: Job- og projektbanken
 2. Kontakt en virksomhed
  En mulighed er også at tage uopfordret kontakt til en virksomhed.
 3. Start din egen virksomhed
  Det er muligt, at gå i praktik i egen virksomhed og få The Kitchen som praktikvært.
 4. Praktikopslag delt med årgangen
  Der er enkelte virksomheder, som skriver til afdelingen med job opslag. Vi deler dem med jer løbende på Brightspace.

Hvordan finder jeg en vejleder?

Når du har fundet din praktikplads, skriver du til praktikkoordinatoren, som vil tildele dig en vejleder fra afdelingen. Du skal selv kontakte vejlederen for at aftale møder. Der vil sandsynligvis være 2-3 vejledningsmøder i forløbet.

Ansøgning og godkendelse

Du skal selv lave en aftale med en virksomhed om praktik.

Når du har fundet en praktikplads, skal du i samarbejde med dem og din faglige vejleder på AU udarbejde en praktikaftale, der indeholder oplysninger om praktikperiode, arbejdsopgaver, afrapportering mv.

Aftalen skal underskrives af din kontaktperson på virksomheden og godkendes af din vejleder på universitetet. Når din projektaftale er godkendt og underskrevet, skal du indscanne og uploade den via blanketten ’Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU’ på mit.au.dk.

Du skal huske at tilmelde dig eksamen i dit projektorienterede forløb i eksamenstjekperioden via din selvbetjening

Eksamensopgaven

Den studerende skal med udgangspunkt i egen involvering i et udvalgt produkt fra projektorganisationen (f.eks. en dummy, et manus, en strategisk målgruppeanalyse, en kampagneplan, en organisationsanalyse af videndeling, konkrete kommunikationsprodukter) identificere og formulere et projekt med en afgrænset problemstilling, der i forløbet belyses gennem inddragelse af viden, metoder og analytiske perspektiver fra fagområderne Strategisk kommunikation og/eller Produktionskultur og -praksis.

Prøven aflægges som en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Omfang: 2-3 normalsider. Varighed: 30 minutter (inkl. bedømmelse). Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den studerendes præsentation af synopsen og efterfølges af en dialog mellem den studerende og eksaminator, hvor fagets øvrige pensum inddrages. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af synopsen og den mundtlige præstation.

Find flere detaljer om eksamen i din studieordning.

Mere information...

Du kan læse mere i din studieordning om retningslinjerne for dit projektorienterede forløb. Har du spørgsmål, kan du desuden kontakte praktikkoordinator Cathrin Bengesser