Valgfag - bacheloruddannelsen på DPU

Er du bachelorstuderende på DPU og skal du vælge valgfag (eller gæstefag) i det kommende semester?

Nedenfor finder du informationer omkring valgfagsprocessen. Husk at orientere dig om de forskellige frister.

Tilmelding og afmelding

Tilmelding og afmelding til undervisning og eksamen i valgfag og andre ikke-obligatoriske elemente finde sted i følende perioder:

  • Tilmelding til forårssemesteret - 1.-5. november
  • Tilmelding til efterårssemesteret - 1.-5. maj


Efter fristens udløb, kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udbyttes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.

Tilmelding til valgfag sker elektronisk ved at logge ind på  mitstudie.au.dk, hvorefter du klikker på studieselvbetjening (STADS).

Du kan læse mere om tilmeldingsfrister og generelle regler her.

Valgfagsudbud

Uddannelsen opretter som minimum valgfagsmoduler svarende til 30 ECTS. 

De udbudte valgfagsmoduler fremgår af kursuskataloget.

(Internet Explorer-browseren virker ikke så godt i denne sammenhæng, så brug evt. en anden browser)

Forhåndsgodkendelse

Fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse (forhåndsmerit) er:

  • For valgfag i forårssemesteret – 1. oktober
  • For valgfag i efterårssemesteret – 1. april

De valgfag, som er forhåndsgodkendte til din uddannelse, vil fremgå af listen over valgfagsudbud og af din tilmeldingsblanket i tilmeldingsperioden.

Vær opmærksom på, at der på uddannelser med adgangsbegrænsning af princip aldrig er ledige pladser på uddannelsens 1. semester.

Hvis du ønsker, at tage et kursus/modul på et andet universitet eller i udlandet, kan du læse mere om forhåndsgodkendelse og merit her.

Fordeling af valgfag

Alle studerende er ligestillede ansøgere til valgfagene.

Såfremt der er flere 1.-prioritetsansøgere end pladser på et valgfag, tildeles pladserne efter lodtrækning. Hvis enkelte fag undtagelsesvis skulle blive overtegnet ved den efterfølgende fordeling af 2.-, 3.- eller lavere prioriteter, anvendes ligeledes lodtrækning.

Det er kun muligt at søge valgfag, der udbydes på det campus, man er indskrevet på.

 

Du kan orientere dig om de generelle regler og tilmeldingsfrister på siden Undervisnings- og eksamenstilmelding

Det er dit eget ansvar at orientere dig om krav til sammensætningen af valgfag. Du kan orientere dig i din studieordning.

Hvornår får jeg at vide, hvilket valgfag jeg har fået?

Pladserne bliver løbende og hurtigst muligt fordelt efter fristens udløb.
Når du har fået tildelt en plads, vil det fremgå af Studieselvbetjeningen, som du  finder via mit.au.dk.

Når du har fået tildelt plads på et valgfag, vil valgfaget fremgå med status "Plads” og ”Godkendt”.
Indtil da vil dine valgfagsønsker have status ”Under behandling” samt ”Ej checket”.

Hvis du ikke får plads på dine prioriteter

Hvis du ikke får en plads på et af de tre valgfag du har prioriteret, skyldes det enten at der ikke er plads eller at valgfaget ikke bliver oprettet. Du vil i denne forbindelse blive kontaktet med henblik på at vælge nye valgfag blandt valgfag med ledige pladser.