Arts Rejsestipendium

Du kan søge tilskud til rejser i forbindelse med udlandsophold


Ansøgningskriterier

 • Du kan søge Arts Rejsestipendium (fakultetsstipendium), hvis du skal på studieophold ved et udenlandsk værtsuniversitet som freemover.
 • Eller hvis du skal på praktikophold/feltarbejde/sprogophold i udlandet (og et sådant ophold indgår i din studieordning.)
 • Du skal have bestået minimum 60 ECTS på din uddannelsen på AU.
 • Dit udlandsophold skal være indpasset i din ordinære studieplan og skal dermed være meritgivende svarende til min. 30 ECTS.
 • Opholdet skal have en varighed på min. 3 og max. 10 mdr., medmindre anden periode er specificeret i din studieordning. Derudover skal det være i én sammenhængende periode på samme destination.
 • Du kan ikke søge tilskud til rejser i Danmark
 • Du kan ikke søge tilskud til rejse i forbindelse med dit speciale

Du indstilles automatisk til et stipendium, hvis du:

 • Skal på udveksling gennem en af AU’s udvekslingsaftaler

Hvis du har fået tildelt en udvekslingsplads gennem en af AU's udvekslingsaftaler, kommer du automatisk i betragtning til et Erasmus-, Nordplus / Nordlys- eller Arts Rejsestipendium. Du kan ikke modtage mere end ét stipendium til samme udlandsophold. Du får besked direkte til din AU mailboks, om tildeling af stipendium og om indsendelse af nødvendige oplysninger, som er en betingelse for at få udbetalt stipendium.

Tidligere udlandsophold

Du kan højst modtage stipendium til udlandsophold to gange gennem din studietid: Én gang på din bacheloruddannelse og én gang, mens du er på din kandidatuddannelse

Tidligere ophold på ERASMUS+ og Nordplus/Nordlys-stipendier medregnes her.

Ansøgningsfrister

Der er åbent for online ansøgning i flg. to ansøgningsrunder hvert år:

 • 1. marts - 1. april
  (til udlandsophold med start i perioden 1. maj til 30. november)
 • 1. oktober - 1. november (til udlandsophold med start i perioden 1. december til 30. april).

Din ansøgning skal være indsendt online inden midnat på ansøgningsrundens slutdato.

Ansøgninger, der ikke er rettidigt indleveret, kan ikke imødekommes.

Der kan ikke søges med tilbagevirkende kraft.

Du kan godt indsende en ansøgning, selvom du endnu ikke har alle de nødvendige oplysninger (f.eks. praktiksted, start- og slutdato eller forhåndsgodkendelse). Du skal så eftersende oplysningerne til rejsestipendium.arts@au.dk, så snart du har oplysningerne.

Udbetaling af Arts Rejsestipendium er dog betinget af, at du har indsendt alle nødvendige oplysninger. Hvis du indsender oplysningerne efter fristen, vil udbetalingen af dit stipendie blive forsinket.

OBS! Da vi ikke kan behandle ansøgninger med tilbagevirkende kraft, er det ikke muligt at få udbetalt stipendium efter endt ophold.

Satser

Får du bevilget et Arts Rejsestipendium, er der to gældende satser:

I Europa (inklusiv UK) 4000 kr.
Uden for Europa (inkl Grønland, Færøerne og Island) 6000 kr.

Da satserne er ufravigelige, er det ikke nødvendigt at vedlægge et budget.

Bilag til ansøgningen

Du skal kun vedlægge/indsende bilag i form af en forhåndsgodkendelse til din ansøgning hvis du:

 • Skal på studieophold ved et udenlandsk universitet som freemover

Studerende på praktikophold/feltarbejde/sprogophold skal ikke indsende forhåndsgodkendelse.

Hvis du har fået tildelt en udvekslingsplads gennem en af AU's udvekslingsaftaler, får du besked direkte til din AU mailboks, om indsendelse af nødvendige oplysninger (som for eksempel forhåndsgodkendelse), som er en betingelse for at få udbetalt stipendium.

Samtidige ansøgninger

Udlandsstipendium:
Et udlandsstipendium dækker kun (delvist) og er ikke et tilskud til rejseudgifter, som det er tilfældet med et Arts Rejsestipendium. Du kan derfor godt søge Arts Rejsestipendium samtidig med et udlandsstipendium.

Svar på ansøgningen

Du modtager meddelelse om bevilling eller afslag inden for to måneder efter ansøgningsfristen.

Hvis du har eftersendt bilag efter ansøgningsfristen, kan du opleve at behandlingstiden forlænges.  

Udbetaling af stipendiet

Stipendiet overføres til din NEM-konto den sidste hverdag i måneden op til den officielle startdato for studieophold/praktikophold/feltarbejde/sprogophold i udlandet.

Starter dit studieophold fx. d. 12. februar, udbetales stipendiet den sidste hverdag i januar.

Det er ikke muligt at fremrykke udbetalingen, hvis du vælger at rejse f.eks. 1-2 uger før den officielle studiestart/praktikstart. 

Har du ikke NEM-konto, så send os en mail med dine bankoplysninger.

Bemærk, at Arts Rejsestipendium tildeles under forudsætning af, at man ved hjemkomsten kan dokumentere sit ophold jfr. kravene i afsnittet ”Indsendelse af dokumentation for udlandsophold".

Ændringer til din ansøgning

Adresseændring

Ændrer du adresse i perioden mellem ansøgningsfristen og behandlingen af din ansøgning, skal du underrette os om det.

Ændring af universitet/praktiksted/feltarbejde/sprogophold eller periode for ophold

Ændrer du universitet/praktiksted/feltarbejde/sprogophold eller periode for det ophold, du har angivet i din ansøgning, er du forpligtet til at oplyse sådanne ændringer, da det kan have indflydelse på dit stipendium og din ansøgning derfor skal vurderes på ny.

Vi gør opmærksom på, at en bevilling er tilknyttet de datoer, der er oplyst i ansøgningen og IKKE kan overføres fra et semester til et andet.

Aflysning af ophold

Hvis du vælger ikke at tage afsted på dit planlagte ophold eller hvis dit ophold bliver aflyst skal du give besked til os på rejsestipendium.arts@au.dk.  

Indsendelse af dokumentation for udlandsophold

Sammen med dit bevillingsbrev fik du bilaget "Confirmation of enrolment".
Bilaget kan også findes under "Blanketter" her på siden.

Confirmation of enrolment
Under dit udlandsophold skal dit gæsteuniversitet/praktiksted/feltarbejdssted/vært for sprogophold umiddelbart inden din hjemrejse bekræfte dit ophold samt opholdets varighed på dit ”confirmation of enrolment”. Dokumentet skal udfyldes, dateres, underskrives og stemples.

Originaldokumentet scannes ind og sendes til rejsestipendium.arts@au.dk senest to uger efter din hjemkomst.

OBS! Hvis du ikke er i stand til at fremvise/returnere dette dokument til hovedområde Arts, vil du skulle tilbagebetale dit Arts Rejsestipendium.

Kontakt

Amanda Winther Fugl
Studentermedhjælper
Administrationscenter Arts - Internationalisering  
Email: rejsestipendium.arts@au.dk