Tilmelding til undervisning

Sådan bliver du tilmeldt undervisning

Når du starter på universitetet, bliver du automatisk tilmeldt undervisningen på dit 1. semester. 

På alle andre semestre skal du selv sørge for at blive tilmeldt. 
 

Tilmeld dig via Stads

Du tilmelder dig undervisningen via studieselvbetjeningen (STADS), i perioden:

 • 1.-5. maj (efterårets undervisning)
 • 1. -5. november (forårets undervisning) 


Sådan gør du 
 

 • Log på STADS 

 • Under menuen undervisning vælger du “tilmeld” 

 • Vælg de kurser, du ønsker at tilmelde dig 

 • Vælg “Bekræft tilmelding” 

 • Du er først tilmeldt, når du får et billede med overskriften “Registrering af tilmeldinger”

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen, når du tilmelder dig undervisningen i et fag.


Tjek din tilmelding 

Det er en god idé, du lige dobbelttjekker, at du er korrekt tilmeldt.  

Sådan gør du:  

 • Log på STADS 

 • Vælg menuen “Undervisning” 

 • Klik på “Vis til- og afmeldinger” 

 • Tjek at du er tilmeldt de kurser, du ønsker. 


Din tilmelding er bindende

Din tilmelding binder, når tilmeldingsperioden er slut.

Ønsker du at blive frameldt et kursus efter tilmeldingsperioden, skal du søge en dispensation. 

Tilmelding og prioritering af valgfag og BA-projekter

Tilmelding og prioritering af bachelorprojekt og valgfag (på både bachelor og kandidat) foregår i STADS ligesom den obligatoriske undervisning. 


Sådan prioriterer du 

Når du tilmelder dig valgfag på 5. semester, skal du prioritere alle de mulige valgfag. 

Det samme skal du gøre, når du tilmelder dig 10-ects-bachelorprojekt. 

Læs mere her: 

Tilmelding til kurser efter tilmeldingsfristen

Det er muligt at komme på venteliste, hvis du ønsker at blive eftertilmeldt undervisning efter tilmeldingsfristen 5. maj/5. november. 

Du skal være opmærksom på, at du er noget dårligere stillet i den situation:  

 • Alle studerende, der tilmelder sig inden for fristen, bliver fordelt på hold først   
 • Vi kan ikke garantere dig en plads, hvis du tilmelder dig efter fristen
 • Vi tager ikke højde for evt. læsegrupper, hvis du tilmelder dig efter fristen
 • Du har ikke mulighed for at ønske et bestemt hold.

 

Sidste frist for at søge om at blive eftertilmeldt undervisning

 • Du kan søge om at blive eftertilmeldt frem til semesterstart
 • Semesteret starter mandag i uge 5 og mandag i uge 35
   

Sådan søger du om at blive eftertilmeldt undervisning

 1. Udfyld eftertilmeldingsformularen med de kurser, du ønsker at blive eftertilmeldt (link er aktivt efter 5. maj/5. november)
 2. Når du har sendt formularen, kommer du på venteliste på de kurser, du ønsker at blive eftertilmeldt. 
   

Vi behandler ventelisten 2 gange pr. semester 

Vi behandler ventelisten første gang midt i december (ved tilmelding til forårets undervisning) og midt i juni (ved tilmelding til efterårets undervisning). 

Vi forventer at behandle ventelisten anden gang midt i januar (ved tilmelding til forårets undervisning) og midt i august (ved tilmelding til efterårets undervisning).  

Du får svar på mail om du har fået plads, så snart vi har behandlet ventelisten. 
 

Sådan fordeler vi jer på kurser/hold med ledige pladser 

Er der plads på et kursus fylder vi op med studerende fra ventelisten efter “først-til-mølle-princippet”. 

Er der plads på flere hold på et kursus med ledige pladser, kommer du på det hold, hvor der er færrest tilmeldte.   
 

Din eftertilmelding binder, hvis du får plads 

Får du plads på et kursus, du har søgt om at blive eftertilmeldt, binder denne tilmelding. Det samme gør undervisning, du evt. har tilmeldt dig inden for tilmeldingsfristen. 

Vil du gerne framelde et kursus, du har fået plads på ved eftertilmelding, skal du søge en dispensation. 

Har vi ikke behandlet din ansøgning endnu, kan du dog godt komme af ventelisten igen. Du sender blot en mail til health.studieservice@au.dk

Tilmeld din læsegruppe på 3. og 6. semester

Er du i en læsegruppe, skal du huske at tilmelde din læsegruppe samtidig med, at du tilmelder dig undervisningen. Så gør vi, hvad vi kan, for at I kommer på samme hold.

Du kan tilmelde din læsegruppe på 3. og 6. semester. Der er ingen begrænsning på, hvor mange studerende, der kan være i en læsegruppe. Du kan dog maks tilmelde 10 studerende via STADS. 

Fristen for at tilmelde din læsegruppe er den samme frist som for at tilmelde dig undervisningen (1.-5. maj og 1.-5. november). 
 


Tilmelding via STADS

Tilmelding af læsegrupper foregår i STADS selvbetjening. 

Der behøver kun at være én tilmelding pr. læsegruppe, så det er nok, hvis én fra gruppen tilmelder alle medlemmer gruppen.


I skal tilmelde læsegruppen på 3. og 6. semester

I skal tilmelde jeres læsegruppe forud for 3. og 6. semester, da vi laver ny holdfordeling på disse semestre. 

Eksempler:

I er på 2. semester i foråret 2024 og skal tilmelde jeres læsegruppe for det kommende semester:

 • senest 5. maj 2024 skal I tilmelde jeres læsegruppe 3. semester for efteråret 2024.

I er på 5. semester i foråret 2024 og skal tilmelde jeres læsegruppe for det kommende semester:

 • senest 5. maj 2024 skal I tilmelde jeres læsegruppe 6. semester for efteråret 2024.

Tilmelding til 1. semester på kandidatuddannelsen

Hvis du skal fortsætte direkte på din kandidatuddannelse i det kommende semester, skal du også huske at tilmelde dig undervisningen. 

Se på tilmeldingssiden for kandidatuddannelsen, hvordan du gør 

Tilmeldingsfrister BA

Tilmelding til undervisning og tilmelding af læsegrupper:

 • 1.- 5. november for tilmelding til forårssemesteret

 • 1.- 5. maj for tilmelding til efterårssemesteret

Bemærk, der er andre tilmeldingsfrister for Empirisk bachelorprojekt og Projektorienteret valgfag

Når du er tilmeldt undervisningen i et kursus, er du automatisk også tilmeldt eksamen.