Tilmelding til undervisning

Sådan bliver du tilmeldt undervisning

Når du starter på universitetet, bliver du automatisk tilmeldt undervisningen på dit 1. semester. 

På alle andre semestre skal du selv sørge for at blive tilmeldt. 
 

Du skal tilmelde dig via Stads

Du tilmelder dig undervisningen via studieselvbetjeningen (STADS), i perioden:

  • 1.-5. maj (efterårets undervisning)
  • 1. -5. november (forårets undervisning) 

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen, når du tilmelder dig undervisningen i et fag.


Din tilmelding er bindende

Din tilmelding binder, når tilmeldingsperioden er slut.

Ønsker du at blive frameldt et kursus efter tilmeldingsperioden, skal du søge en dispensation. 

Tilmelding og prioritering af valgfag og BA-projekter

Tilmelding og prioritering af bachelorprojekt og valgfag (på både bachelor og kandidat) foregår i STADS ligesom den obligatoriske undervisning. 


Sådan prioriterer du 

Når du tilmelder dig valgfag på 5. semester, skal du prioritere alle de mulige valgfag. 

Det samme skal du gøre, når du tilmelder dig 10-ects-bachelorprojekt. 

Læs mere her: 

Tilmeld din læsegruppe på 3. og 6. semester

Er du i en læsegruppe, skal du huske at tilmelde din læsegruppe samtidig med, at du tilmelder dig undervisningen.

Du kan tilmelde din læsegruppe på 3. og 6. semester. Der er ingen begrænsning på, hvor mange studerende, der kan være i en læsegruppe. Du kan dog maks tilmelde 10 studerende via STADS. 

Som regel kan vi tage hensyn til alle læsegruppeønsker, når vi placerer jer på hold, men der er nogle situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre. 

Fristen for at tilmelde din læsegruppe er den samme frist som for at tilmelde dig undervisningen (1.-5. maj og 1.-5. november). 
 


Tilmelding via STADS

Tilmelding af læsegrupper foregår i STADS selvbetjening. 

Der behøver kun at være én tilmelding pr. læsegruppe, så det er nok, hvis én fra gruppen tilmelder alle medlemmer gruppen.


I skal tilmelde læsegruppen på 3. og 6. semester

I skal tilmelde jeres læsegruppe forud for 3. og 6. semester, da vi laver ny holdfordeling på disse semestre. 

Eksempler:

I er på 2. semester i foråret 2023 og skal tilmelde jeres læsegruppe for det kommende semester:

  • senest 5. maj 2023 skal I tilmelde jeres læsegruppe 3. semester for efteråret 2023.

I er på 5. semester i efteråret 2023 og skal tilmelde jeres læsegruppe for det kommende semester:

  • senest 5. november 2023 skal I tilmelde jeres læsegruppe 6. semester for foråret 2024.


Særligt for studerende der starter på 4. eller 5. semester i E23

I får lov at bytte hold, hvis I havde planlagt at danne læsegruppe med en medstuderende fra et andet hold. Det skyldes at vores praksis for undervisningshold og tilmelding til læsegrupper kun lige er trådt i kraft (april 2023). 

Kontakt os på health.studieservice@au.dk, hvis I ønsker det. 

Husk at alle fra læsegruppen skal være fremgå af mailen. Fristen er 5. maj. 

Tilmeldingsfrister BA

Tilmelding til undervisning og tilmelding af læsegrupper:

  • 1.- 5. november for tilmelding til forårssemesteret

  • 1.- 5. maj for tilmelding til efterårssemesteret

Bemærk, der er andre tilmeldingsfrister for Empirisk bachelorprojekt og Projektorienteret valgfag

Når du er tilmeldt undervisningen i et kursus, er du automatisk også tilmeldt eksamen.