Tilmelding til undervisning

Sådan bliver du tilmeldt undervisning

Når du starter på universitetet, bliver du automatisk tilmeldt undervisningen på dit 1. semester. 

På alle andre semestre skal du selv sørge for at blive tilmeldt. 
 

Du skal tilmelde dig via Stads

Du tilmelder dig undervisningen via studieselvbetjeningen (STADS), i perioden:

  • 1.-5. maj (efterårets undervisning)
  • 1. -5. november (forårets undervisning) 

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen, når du tilmelder dig undervisningen i et fag.


Din tilmelding er bindende

Din tilmelding binder, når tilmeldingsperioden er slut.

Ønsker du at blive frameldt et kursus efter tilmeldingsperioden, skal du søge en dispensation. 

Tilmelding og prioritering af valgfag og BA-projekter

Tilmelding og prioritering af bachelorprojekt og valgfag (på både bachelor og kandidat) foregår i STADS ligesom den obligatoriske undervisning. 


Sådan prioriterer du 

Når du tilmelder dig valgfag på 5. semester, skal du prioritere alle de mulige valgfag. 

Det samme skal du gøre, når du tilmelder dig 10-ects-bachelorprojekt. 

Læs mere her: 

Tilmeld din læsegruppe fra 3. semester og frem

Er du i en læsegruppe, skal du huske at tilmelde din læsegruppe samtidig med, at du tilmelder dig undervisningen. Så gør vi, hvad vi kan, for at tage hensyn til jeres læsegrupper, når vi placerer jer på hold.

Som regel kan vi tage hensyn til alle læsegruppeønsker, men der er nogle situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre. 

Fristen for at tilmelde din læsegruppe er den samme frist som for at tilmelde dig undervisningen (1.-5. maj og 1.-5. november). 


Tilmelding via STADS

Tilmelding af læsegrupper foregår i STADS selvbetjening. 

Der behøver kun at være én tilmelding pr. læsegruppe, så det er nok, hvis én fra gruppen tilmelder alle medlemmer gruppen.


I skal tilmelde læsegruppen hvert semester

I skal tilmelde jeres læsegruppe forud for hvert semester, da vi laver holdfordeling forfra hver gang, der har været undervisningstilmelding. 

Eksempler:

I er på 3. semester i foråret 2023 og skal tilmelde jeres læsegruppe for det kommende semester: Senest 5. maj 2023 skal I tilmelde jeres læsegruppe 4. semester for efteråret 2023.

I er på 3. semester i efteråret 2023 og skal tilmelde jeres læsegruppe for det kommende semester: Senest 5. november 2023 skal I tilmelde jeres læsegruppe 4. semester for foråret 2024.

Tilmeldingsfrister BA

Tilmelding til undervisning og tilmelding af læsegrupper:

  • 1.- 5. november for tilmelding til forårssemesteret

  • 1.- 5. maj for tilmelding til efterårssemesteret

Bemærk, der er andre tilmeldingsfrister for Empirisk bachelorprojekt og Projektorienteret valgfag

Når du er tilmeldt undervisningen i et kursus, er du automatisk også tilmeldt eksamen.