Holdfordeling og holdbytte

Holdfordeling

Når du starter på medicinstudiet, bliver du og dine medstuderende fordelt vilkårligt på undervisningshold af studieadministrationen. Tutorerne fordeler jer på jeres første læsegrupper inden for dette hold.

Du har det samme hold på 2. semester. 

Fra tredje semester og frem laver studieadministrationen hvert semester en ny holdfordeling. Du får en mail fra os på din au-mail, når holdfordelingen er klar, og du kan se din timeplan på mitstudie.au.dk.
 

Læsegrupper og holdfordeling

Hvis du har en fast læsegruppe eller læsemakker, kan det være en stor fordel, at I er på samme hold til undervisningen.

Derfor skal hver læsegruppe melde ind til studieadministrationen samtidig med undervisningstilmeldingen.

Studieadministrationen vil så vil forsøge at sætte alle medlemmer af hver enkelt læsegruppe på samme hold. 

Læs mere og tilmeld din læsegruppe her
 

Holdbytte

Det er som udgangspunkt ikke muligt at bytte hold, når fristen for at melde læsegrupper ind er overskredet. 

Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor studerende har brug for at være på et bestemt hold. Hvis det gælder for dig, kan du søge om at flytte hold ved at sende en dispensationsansøgning til studienævnet. 

Læs mere om dispensationsansøgninger her