Forsinket pga. sygdom

Forsinket pga. sygdom

Hvis du bliver ramt af længerevarende sygdom under dit studie, kan det betyde, at du bliver forsinket i dit studieforløb. 

Bliver du forsinket, skal du have en plan for, hvordan du gør din uddannelse færdig. 

Herunder kan du læse, hvordan du lægger en studieplan.

Husk at du altid kan kontakte studievejledningen for at få hjælp eller sparring på din studieplanlægning. 

Sådan lægger du en studieplan

Husk du er altid velkommen til at tage fat i studievejledningen, hvis du har brug for hjælp til at få lavet en realistisk studieplan. 
 

1. Hvad skal der til, for at du kan blive rask? 

Du skal først finde ud af, hvad der skal til, for at du kan blive rask nok til, at du kan fortsætte dit studieforløb. 

Kontakt din læge eller behandler for at få hjælp til det - få evt. en lægeerklæring, hvis du skal søge dispensation.
 

2. Lav en realistisk plan for semesteret

Du skal have lagt en realistisk plan for det semester, du er i gang med.

Kan du fx gå til nogle af eksamenerne? Eller er du nødt til at fuldtidssygemelde dig?

Skriv ned, hvad du realistisk set kan overkomme i det semester, du er i gang med. Tal evt. med din læge om, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til dit helbred. 
 

3. Tjek om der er regler, du skal søge dispensation fra

Nu skal du tjekke, om der er nogle regler, du skal søge dispensation fra:

Skal du søge dispensation kan du bruge vores vejledning her
 

4. Hvornår kan du indhente de eksamener, du mangler? 

Nu skal du se på, hvornår du kan indhente de eksamener, du mangler eller kommer til at mangle.

Prøv evt. at tegne dit studieforløb på et stykke papir, så du kan se, hvornår du vil tage hvad. 

Husk at være opmærksom på din maksimale studietid, progressionsregler og andre regler, du skal overholde. 


Har du brug for sparring på dine beslutninger og hjælp til at udforme din studieplan?
Så kontakt endelig studievejledningen. 


5. Husk at tilmelde dig undervisning og eksamen. 

Du tilmelder dig i STADS.

Læs mere om, hvordan og hvornår du tilmelder dig eksamen.

 

Hvis du skal frameldes undervisning pga. sygdom

Længerevarende sygdom betragtes generelt set som et usædvanligt forhold. Hvis din sygemelding forhindrer dig i at følge med i undervisningen eller blive klar til eksamen, kan du derfor søge om dispensation til at blive frameldt undervisning og eksamen. 

Det kræver, at du kan dokumentere din sygdom med en lægeerklæring. 

Derfor er det også vigtigt, at du opsøger din læge, mens du er syg. Lægen kan ikke lave en brugbar lægeerklæring, hvis hun eller han ikke har tilset dig, mens du var syg.

Læs mere om dispensationsansøgning her
 

Syg til eksamen

Hvis du bliver syg lige op til eller under eksamen og ikke kan møde op eller gennemføre, kan du sygemelde dig fra den.

Læs mere om, hvad du skal gøre hvis du bliver syg til eksamen her

Husk din SU

Hvis du bliver mere end 30 ECTS forsinket, vil din SU stoppe.

Men hvis du bliver forsinket i din uddannelse pga. sygdom, kan du søge om at få ekstra SU-klip. 

Find information om SU og kontaktoplysninger til SU-kontoret