Barsel under studiet

To forskellige måder at holde barsel på

Ønsker du at holde barsel, mens du er studerende, har du to muligheder:

 1. Dispensation fra maksimal studietid (barsel med SU)
 2. Orlov fra studiet (barsel uden SU)


Læs mere om de to muligheder herunder. 

1. Dispensation fra maksimal studietid (barsel med SU)

Du kan få udsat din maksimale studietid i op til 2 semestre på grund af barsel.

Du kan fortsat godt modtage SU, når du får udsat din maksimale studietid, men husk at orientere SU-styrelsen, og husk at undersøge, hvor mange barsels-SU-klip, du kan få. 
 

Formalia

 • Du kan få udsat din maksimale studietid i op til 2 semestre på grund af barsel
 • Du kan tidligst starte på barsel i det semester du/din partner har termin
 • Du skal være begyndt på barslen inden barnet fylder 1 år
 • Du skal afslutte barslen inden barnet fylder 1½ år
 • Mulighederne for barsel er de samme for mor/primærforælder og far/medforælder


Hold helt fri eller deltag i undervisning/eksamen

Med en dispensation kan du vælge:

 1. at holde helt fri fra studiet
 2. at deltage i enkelte eller alle kurser og eksamener.
   

Sådan gør du

 1. For at få udsat din maksimale studietid, skal du sende en ansøgning om dispensation til dit studienævn
   
 2. Vedlæg ét af følgende dokumenter:
  - Vandrejournal
  - Fødselsattest for barnet
  - Adoptionsbekræftelse
  - Faderskabs- eller moderskabserklæring
 3. Vedlæg også gerne en oversigt over ønsket studieplan til ansøgningen. 
   

Husk din SU

Studienævnets afgørelse om at udvide din maksimale studietid har ingen indflydelse på SU-styrelsens afgørelse om tildeling af SU i forbindelse med barsel.

Husk derfor også at orientere dig om SU-styrelsens regler om SU og barsel. Læs mere på SU-styrelsens hjemmeside.
 

2. Orlov fra studiet (barsel uden SU)

Du kan også søge om at holde orlov i forbindelse med din barsel. Du kan holde orlov i op til ét år. Når du holder orlov, kan du ikke:

 • følge undervisningen
 • gå til eksamen
 • modtage SU (heller ikke barselsklip).

Orlov fra studiet kan være en god løsning for dig, der kan få barselsdagpenge.


Hvad hvis jeg har termin midt i et semester?

Har du termin midt i et semester kan du godt deltage i undervisningen på et kursus og blive afmeldt eksamen. Du vil så skulle tage eksamen efter din barsel.
   

Du kan ikke blive tilmeldt undervisningen igen

Har du deltaget i undervisningen inden, du gik på barsel, kan du ikke blive tilmeldt undervisningen igen efter din barsel. Når du planlægger din barsel skal du derfor tænke over: 

 1. Om du kan følge undervisningen i tilstrækkeligt omfang inden din barsel
 2. Om du skal udskyde hele kurset til efter din barsel.
   

Særligt for kurser du består gennem undervisningsdeltagelse

Du kan godt deltage i kurser, som du består gennem undervisningsdeltagelse. Men du skal være opmærksom på:

 • at du bruger et prøveforsøg, hvis du ikke når at få undervisningsdeltagelsen godkendt, inden du går på barsel
 • at du skal tilmeldes kurset igen efter din barsel (2. prøveforsøg), hvis du ikke når at få undervisningsdeltagelsen godkendt.

Kan jeg ændre mine barselsplaner undervejs?

Hvis dine barselsplaner ændrer sig, har du mulighed for at søge en ny dispensation, så længe dine planer holder sig inden for retningslinjerne.
 

Et eksempel

Du har søgt om dispensation til at holde barsel i ét semester. Undervejs finder du ud af, at du gerne vil have to semestres barsel. I den situation skal du igen søge en dispensation via mitstudie.au.dk. Det gælder også, hvis du gerne vil forkorte din barsel.
 

Husk at få vejledning fra SU-kontoret

Vi anbefaler, at du tager en snak med SU-kontoret, hvis du har tænkt dig at ændre din barsel.  

Graviditet og eksamen

Er du gravid og starter eksamensperioden maks. 30 dage før din terminsdato, har du mulighed for at ønske en tidlig eksamensdato. 

Muligheden for at ønske en tidlig eksamensdato gælder kun de eksamener, der kører over flere dage, og hvor du skal op én gang. Det er typisk mundtlige eksamener. 

Når vi modtager dit ønske, ser vi på, hvad der kan lade sig gøre. Vi kan dog ikke love, at det altid kan lade sig gøre at få en tidlig eksamensdato.  
 

Sådan ønsker du tidlig eksamensdato som gravid

Send dit ønske til os inden: 

 • 1. april (sommereksamen)
 • 1. oktober (vintereksamen). 

For at ønske en tidlig eksamensdato skal du skrive til Health Studieservice på health.studieservice@au.dk og vedhæfte din vandrejournal. 

Barsel i forbindelse med klinik

På kandidatuddannelsen i medicin består mange kurser af både klinik og teoretisk undervisning.     

Hvis det kan passe med din termin, kan du nøjes med at tage enten klinik eller den teoretiske del af kurset, før du går på barsel.

Du vil så skulle tage den/de dele af kurset, du mangler, samt eksamen efter din barsel.

En sådan løsning kræver dispensation fra dit studienævn. Du søger dispensationen ved at beskrive din studieplan i din barsels-dispensationsansøgning.  
 

Gem din kompetencebog

Husk at gemme din udfyldte kompetencebog. Vær opmærksom på, at hvis kravene i kompetencebogen ændrer sig under din barsel, skal du tage de dele du mangler, når du genoptager studiet.
 

Du kan ikke dele klinikforløbet op

Du kan ikke tage dele af et klinikforløb inden barslen og resten efter. Du skal kunne afslutte klinikforløbet i samme semester.      

Barsel under forskningsår

Sådan gør du, hvis du vil have barsel under dit forskningsår: 

1. Ansøg om at dele dit forskningsår i to 

Læs retningslinjerne for deling af forskningsår her

Vi kan desværre ikke garantere, at det altid er muligt at holde barsel og vende tilbage og færdiggøre dit projekt efter din barsel.

Du søger ved at skrive til graduateschoolhealth@au.dk
 

2. Afbryd din orlov fra dit studie

I forbindelse med dit forskningsår har du fået orlov fra studiet.

Orloven fra dit studie skal du afbryde og så evt. søge om ny orlov til barsel. 

Du kan ikke afbryde din orlov fra dit studie med tilbagevirkende kraft. Universitet skal have din ansøgning om at afbryde din orlov senest samme dag, som du ønsker orloven afbrudt.

Læs her, hvordan du afbryder din orlov
 

3. Søg dispensation eller orlov 

Du har samme muligheder for barsel under forskningsåret som alle andre studerende.

Du kan enten: 

Søger du dispensation fra maksimal studietid, kan du søge SU fødselsklip og deltage i undervisning og eksamen under din barsel, hvis du ønsker det.

Husk at skrive det i din ansøgning, hvis du gerne vil deltage i undervisning og/eller eksamen under din barsel.