Når du er færdig

Overblik

Her på siden kan du blive klogere på dine karrieremuligheder efter endt studie.

Du finder også praktisk info om bl.a. dimission, eksamensbevis og adgang til AU-systemerne (fx din mail)

Forskning og Ph.D.

Når du er færdig som læge har du rigtig gode muligheder for at forske.

Du kan enten forske på fuld tid ved fx at tage en ph.d. eller ved siden af dit job som læge.

Læs mere om forskningen på Health her 

Læs mere om at tage en ph.d. her. 
 

Alternative karriereveje (til læge)

Drømmer du om et andet job end den traditionelle læge? 

lægeforeningens hjemmeside kan du se videoer af læger, der har valgt at gå en anden retning. 

Som læge kan du desuden booke karrieresamtaler eller få sparring fra en mentor via Lægeforeningen. 

På  https://kandidat.au.dk/medicin kan du også læse om læger, der arbejder med noget andet – fx inden for medicinalindustrien. 
 

Danmarks Studieundersøgelse (karriereblik)

Danmarks Studieundersøgelse indeholder også en dimittendundersøgelse. 

I dimittend-undersøgelsen kan du få indblik i, hvordan overgangen fra studie til arbejdsliv ser ud for dine forgængere på medicinstudiet. 

Hvad undersøger dimittend-undersøgelsen?

Dimitend-undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse. 

I den spørger man færdige kandidater om: 

  • Jobkarakteristika
  • Relevans, sammenhæng og kompetencer
  • Vejen til første job/vigtigste elementer for job
  • Jobsøgning hvornår/Institutionens fokus på jobsøgning
  • Hyppigste arbejdsopgaver
  • Overgang til arbejdsmarkedet
  • Omvalg af uddannelse eller uddannelsessted


2018, 2022 og 2022-undersøgelserne

Man har lavet dimittendundersøgelsen tre gange indtil nu: 

  • Årgang 2016 og årgang 2017 (2018 undersøgelsen)
  • Årgang 2018 og årgang 2019 (2020 undersøgelsen)
  • Årgang 2019 og årgang 2020 (2021 undersøgelsen)

Næste gang Uddannelses- og Forskningsministeriet laver Danmarks Studieundersøgelse (inklusiv dimittendundersøgelse) er i efteråret 2023.