Almen statskundskab

Borgerne

Aalborg Survey Database

 • Hjemmeside: https://www.surveybanken.aau.dk/
 • Emner: En åben databank, som støtter kvantitativ forskning i samfunds- og sundhedsvidenskab.  Forskellige datasæts med fokus på Danmark og danskernes politiske adfærd. Det indeholder således datakilder, som har spurgt ind til danskernes holdninger til politik, ulighed, miljø, religion etc.
 • Dækning:
  Tid: 1971-2019
  Lande: Danmark
 • Dataformat:  SPSS, Stata, .csv, SA

African Election Database

 • Hjemmeside: http://africanelections.tripod.com/index.html
 • Emner: AED indeholder aggregerede valgdata, samt data om menneskerettigheder, korruption og politiske rettigheder
 • Dækning:
  Tid: Op til 2011
  Lande: 48 afrikanske lande syd for Sahara
 • Dataformat: Tabeller

American National Election Studies

 • Hjemmeside: https://electionstudies.org/
 • Emner: ANES giver indblik i amerikanernes stemmeadfærd og politiske holdning i efterkrigstidens USA. Her indgår spørgsmål omhandlende amerikanernes partiidentifikation, holdning til race, økonomien, sociale emner, støtte til det politiske system, valgdeltagelse, politiske engagement og meget andet.
 • Dækning:
  Tid: 1948-2020
  Lande: USA
 • Dataformat: SPSS

Climate Change in the American Mind

 • Hjemmeside: https://osf.io/w36gn/
 • Emner: CCAM undersøger amerikanernes holdning til klimaforandringer, risikoopfattelser, politikpræferencer, adfærd og psykologiske, kulturelle samt politiske faktorer som påvirker disse områder.
 • Dækning:
  Tid: 2008-2017
  Lande: USA
 • Dataformat: SPSS

Comparative Study of Electoral Systems

 • Hjemmeside: https://cses.org/
  • Data findes under "Data download", og kræver gratis registrering
 • Emner:  CSES er delt op i fem moduler. 1. modul (1996-2001) fokusere på valginstitutioners betydning for politisk adfærd. 2. modul (2001-2006) fokuserer på repræsentation og ansvarlighed. 3. modul (2006-2011) fokuserer på udvalget og kvaliteten af politiske beslutninger under et valg. 4. modul (2011-2016) fokuserer på fordelingspolitik og social beskyttelse. 5. modul (2016-2021) fokuserer på borgeres opfattelser af politiske eliter og udgrupper.     
 • Dækning:
  Tid: 1996-2021
  Lande: 50 konsoliderede og nye demokratier
 • Dataformat: STATA, .csv, SPSS, SAS, ASCII

COVIDiSTRESS Global Survey

 • Hjemmeside: https://www.nature.com/articles/s41597-020-00784-9
 • Emner: Datasættet indeholder data over de psykologiske og adfærdsmæssige konsekvenser af COVID-19 udbruddet, blandt borgere over hele verden. Det indeholder ligeledes information om regeringers håndtering af COVID-19.
 • Dækning:
  Lande: 179 lande over hele verden
  Tid: 2020, 30. marts – 30. maj
 • Dataformat: Tabeller og figurer 

Danskernes holdning til retsforbeholdet

 • Data (STATA-filerne åbnes ved at højreklikke på dem og vælge "Gem link som"): 
  Løbende undersøgelse før valget: Bølge 1,2,3,4,5,6,7,8_stataIC 
  Panelundersøgelse efter valget: Panel_i_panel_stataIC
  Befolkningsundersøgelse efter valget: Befolkningsundersøgelse_stataIC
  Kodebog og metodenotat: Epinion-Kodebog - Epinion-Metodenotat
  Pga. af GDPR, er variabler med personhenførbart data blevet fjernet fra de oprindelige datasæt: Fjernede variabler
 • Emner: Undersøgelserne er lavet omkring folkeafstemningen om retsforbeholdet d. 3. december 2015. I datasættene spørges der bl.a. ind til interesse i politik og EU, samt nyhedsforbrug og tillid til politikere.  
 • Dækning:
  Tid: 2015
  Lande: Danmark
 • Indsamlet af: Daniel Finke og Derek Beach
 • Indsamlingsmetoder: Telefon- og webinterviews via Epinions Danmarkspanel
 • Sampling strategi: Simpel tilfældig udvælgelse
 • Dataformat: STATA

Den danske valgdatabase

 • Hjemmeside: https://valgdatabase.dst.dk
 • Emner: Valgdatabasen indeholder geografisk data for danske folketingsvalg, kommunalvalg, folkeafstemninger og europaparlamentsvalg, opgjort helt ned på valgstedsniveau.
 • Dækning:
  Tid: 1979-
  Lande: Danmark
 • Dataformat: .csv

Det Danske Valgprojekt

 • Hjemmeside: http://www.valgprojektet.dk
 • Emner: Valgprojektet udgør unikke tidsserier om danskernes partivalg og politiske holdninger (tillid, partivalg, demokratiske værdier, miljø- og klima, velfærdsstaten, immigration, europæiske integration osv.)
 • Dækning:
  Tid: 1981-2019
  Lande: Danmark

EED (European Election Database)

 • Hjemmeside: https://nsd.no/european_election_database/about/background.html
 • Emner: Intentionen bag EED er at gøre valgresultater på et regionalt niveau for europæiske lande tilgængeligt. Dækker følgende kategorier: Parlamentsvalg, Europa Parlamentsvalg, Præsidentvalg samt folkeafstemninger relateret til EU.
 • Dækning:
  Tid: 1990-2014
  Lande: 35 europæiske lande
 • Dataformat: HTML, SPSS, STATA

Epinion (Danskernes politiske holdninger)

Eurislam project 

 • Hjemmeside: https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:62447
 • Emner: Formålet med eurislam projektet er at undersøge transnationale forskelle og ligheder i landenes tilgang til kulturel integration af immigranter og muslimer i særdeleshed. Immigranterne bliver bl.a. spurgt ind til deres holdning til nationale identitet, borgerskab, religion-stat afgrænsning, interaktion på arbejdspladsen osv.
 • Dækning:
  Tid: 2009-2012
  Lande: Seks europæiske lande (Belgien, Frankrig, Tyskland, Holland, Schweiz og Storbritannien).
 • Dataformat: STATA

Europeanisation of Everyday Life (EUCROSS)

 • Hjemmeside: https://search.gesis.org/research_data/ZA5911
  • Download af datasæt kræver oprettelse af gratis GESIS-konto
 • Emner: I undersøgelsen, der er foretaget af EUCROSS, undersøges forholdet mellem EU-beboere, på tværs af nationalstaterne, samt deres kollektive identitet. Her indgår bl.a. spørgsmål omhandlende hvilke aktiviteter der skaber EU-identifikation, og i hvilken grad migranter integreres og diskrimineres i EU-lande.  
 • Dækning:
  Lande: Danmark, Storbritannien, Tyskland, Rumænien, Spanien og Italien
  Tid: 2012
 • Dataformat: SPSS, STATA

European Value Survey

 • Hjemmeside: https://europeanvaluesstudy.eu
 • Emner: EVS giver indsigt i borgernes ideer, holdninger, præferencer samt værdier i Europa. Hovedemnerne er familien, arbejde, miljøet, opfattelsen af livet, politik og samfund, religion og moral samt national identitet.
 • Dækning:
  Tid: 1971-
  Lande: 47 europæiske lande/regioner.

European Social Survey 

 • Hjemmeside: http://www.europeansocialsurvey.org
 • Emner: ESS giver indsigt i en lang række af europæernes holdninger, præferencer, værdier etc. (medier og social tillid, politik, opfattet helbred, menneskelige værdier, immigration, velfærd, økonomisk moral osv.)
 • Dækning:
  Tid: 2002-2018
  Lande: 38 europæiske lande/regioner.
 • Dataformat: SAS, SPSS, STATA

The Executive Approval Project

 • Hjemmeside: http://www.executiveapproval.org/
  • Data findes under "Data Download", og kræver gratis registrering. 
 • Emner: EAP er et tværnationalt forsøg på at måle og analysere offentlighedens støtte til politiske ledere såsom præsidenten, statsministeren og/eller regeringen.
 • Dækning:
  Tid: 1972-2019
  Lande: 47 lande i hele verden
 • Dataformat: STATA

General Social Survey

 • Hjemmeside: http://gss.norc.org/
 • Emner: GSS giver indblik i, hvad amerikanerne tænker og føler om emner såsom nationale udgifter, kriminalitet og straf, intergruppe forhold, og tillid til institutioner.
 • Dækning:
  Tid: 1968-
  Lande: USA
 • Dataformat: SPSS, STATA

Global Elections Database

 • Hjemmeside: http://www.globalelectionsdatabase.com/
 • Emner: GED giver information om og visualiserer valgresultater på både national og subnationale niveau for det meste af verden.
 • Dækning:
  Tid: 1945-
  Lande: 57 lande
 • Dataformat: tabeller, .csv, GIS

International Social Survey Programme (ISSP)

 • Hjemmeside: https://www.gesis.org/en/issp/home
 • Emner: ISSP har forskellige moduler med vidt forskellige emner i fokus. Såsom regeringens rolle, social ulighed, familie og kønsroller, sociale netværk, miljøet, nationale identiteter, borgerskab, religion osv..
 • Dækning:
  Tid: 1985-
  Lande: 42 lande i hele verden

Lande barometre

PEW

 • Hjemmeside: https://www.pewresearch.org/
 • Emner: PEW er en ikke-partisk amerikansk tænketank, der giver information om sociale spørgsmål, offentlige holdninger, og demografiske trends i USA og resten af verden. Emner er eksempelvis amerikansk politik, medier og nyheder, sociale udviklinger, religion, internet og teknologi, forskning, og meget andet.
 • Dækning:
  Tid:2000-
  Lande: hele verden

Voting and Elections Collection

 • Hjemmeside: http://library.cqpress.com/elections/
 • Emner: Hjemmesiden integrerer data, analyser og historisk materiale til at give forskning et redskab til at forstå den amerikanske vælger, små og store partier, kampagner samt valg til kongressen, præsident- og guvernørembeder.
 • Dækning:
  Tid: 1789-
  Lande: USA                                                                                                                 

World Value Survey

 • Hjemmeside: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
 • Emner: WVS giver indsigt i holdninger, værdier og motivationer for folk i hele verden. Dækker emner som økonomisk udvikling, demokratisering, religion, social kapital, tillid, kønsforskelle, og subjektivt helbred.
 • Dækning:
  Tid: 1981-
  Lande: 80 lande og samfund i verden
 • Dataformat: SAS, SPSS, STATA

 

Interesseorganisationer

American IO

 • Hjemmeside: https://www.washingtonrepresentatives.com/WR-Default
 • Emner: Washington Representives er den primære udbyder af data om relationer mellem regeringen og lobbyindustrien i USA.
 • Dækning:
  Lande: USA
 • Dataformat: Primært rapporter, men også enkelte datakilder (mod betaling)

The Interarena project

 • Hjemmeside: http://interarena.dk/
 • Emner: Interarena undersøger, hvordan interessegrupper, i fire europæiske lande, påvirker politikere, embedsmænd og medier.
 • Dækning:
  Lande: Danmark, Holland, Spanien og Storbritannien
  Tid: 1975-2010
 • Dataformat: Excel

Intereuro

 • Hjemmeside: https://www.intereuro.eu/
 • Emner: Intereuro giver indblik i, hvem de forskellige interesseorganisationer, der forsøger at påvirke EU-lovgivningen, er. Hvordan de organiserer sig, hvor stor påvirkning de har. Alt i alt informerer intereuro om, hvilken rolle interesseorganisationer spiller i EU.
 • Dækning:
  Lande: EU
  Tid: 2014, 2015, 2018
 • Dataformat: .csv, Excel

Open secrets

 • Hjemmeside: https://www.opensecrets.org/
 • Emner: Open secrets giver indblik i, hvor meget forskellige virksomheder i USA lobbyere i den amerikanske kongres og føderale styrelser
 • Dækning:
  Lande: USA
  Tid: 1998-
 • Dataformat: .csv

Transparency register

Medier

Comparative Agendas Project

 • Hjemmeside: https://www.comparativeagendas.net/datasets_codebooks
  Danske del af CAP http://www.agendasetting.dk/
 • Emner: CAP gør det muligt at undersøge udviklinger i politikdannelse over tid og mellem lande. Det klassificerer politikaktiviteter i et enkelt, universelt og konsistent kodeskema. Det giver mulighed for at undersøge, hvor meget opmærksomhed forskellige emner modtager på forskellige områder. CAP giver information om 20 overemner såsom makroøkonomi, civile rettigheder, sundhed, landbrug, arbejdsmarkedspolitik, uddannelse, miljø, energi, immigration osv.
 • Dækning:
  Tid: 1848-2018
  Lande: 23 lande samt to amerikanske delstater (Pennsylvania og Florida)
 • Dataformat: .csv, Excel

European Media Systems Survey

 • Hjemmeside: http://www.mediasystemsineurope.org/index.htm
 • Emner: EMSS giver indblik i forskelle mellem nationale mediers afdækning af politik og offentlige anliggender.
 • Dækning:
  Tid: 2010, 2013
  Lande: 34 forskellige mediekontekster
 • Dataformat: SPSS, STATA, Excel

Latin News

 • Hjemmeside: https://www.latinnews.com/
 • Emner: Latin News giver indblik i latinamerikanske avisartikler.
 • Dækning:
  Lande: 28 latinamerikanske lande 
  Tid: 1967-

 

Partier og partiledere

CAPCAS (Causes and Policy Consequences of Agenda Setting

 • Hjemmeside: https://ps.au.dk/forskning/forskningsprojekter/capcas/
 • Emner: CAPCAS undersøger, hvorfor samfundsproblemer opnår og mister interesse på den politiske dagsorden, og hvordan dagsordensfastsættelsesprocesser har betydning for policy-beslutninger. Det indeholder data om politiske dagsorden og politiske beslutninger i 98 danske kommuner.
 • Dækning:
  Tid: 2007-2013
  Lande: 98 danske kommuner

Chapel Hill Expert Survey

 • Hjemmeside: https://www.chesdata.eu
 • Emner: CHES estimerer nationale partiers position på spørgsmål såsom europæisk integration, ideologi og policy emner. Derudover indgår information om partiernes holdning til spørgsmål som immigration, omfordeling, decentralisering og miljø.
 • Dækning:
  Tid: 1999-2019
  Lande: 31 lande (og dermed 268 partier)
 • Dataformat: STATA

Comparative Agendas Project

 • Hjemmeside: https://www.comparativeagendas.net/datasets_codebooks
  Danske del af CAP http://www.agendasetting.dk/start/page.asp?page=4
 • Emner: CAP gør det muligt at undersøge udviklinger i politikdannelse over tid og mellem lande. Det klassificerer politikaktiviteter i et enkelt, universelt og konsistent kodeskema. Det giver mulighed for at undersøge, hvor meget opmærksomhed forskellige emner modtager på forskellige områder. CAP giver information om 20 overemner såsom makroøkonomi, civile rettigheder, sundhed, landbrug, arbejdsmarkedspolitik, uddannelse, miljø, energi, immigration osv.
 • Dækning:
  Tid: 1848-2018
  Lande: 23 lande samt to amerikanske delstater (Pennsylvania og Florida)
 • Dataformat: .csv, excel

Comparative Political Data Set

 • Hjemmeside: https://www.cpds-data.org/index.php/data 
 • Emner: CPDS giver blandt andet indsigt i det politiske system og valgregler. Derindunder indgår eksempelvis regeringers partiposition, ændringer i regeringer, og typen af regering. Derudover indgår en masse socioøkonomiske statistikker.
 • Dækning:
  Tid: 1960-2018
  Lande: 36 lande
 • Dataformat: STATA, SPSS, Excel

Global Populism Database

Manifesto Project

 • Hjemmeside: https://manifesto-project.wzb.eu
  • Data kan findes under "Data", og kan downloades efter oprettelse af bruger
 • Emner: Manifesto project giver indsigt i partiers politikposition på baggrund af en indholdsanalyse af partiers valgmanifester. Der indgår spørgsmål såsom partiernes venstre-højre placering, holdning til udenrigspolitik, immigration, multikultur og meget andet.
 • Dækning:
  Tid: 1945-
  Lande: 50 lande (og over 1000 partier)
 • Dataformat: .csv, excel, STATA, SPSS

Vote View

 • Hjemmeside: https://voteview.com/
 • Emner: Vote view giver indblik i alle stemmeafgivelser i den amerikanske kongres siden dets begyndelse.
 • Dækning:
  Tid: 1789-
  Lande: USA
 • Dataformat: JSON, .csv

WhoGov