Offentlig forvaltning

Kommuner og regioner

Borgmesterfakta

 • Hjemmeside: http://www.danskekommuner.dk/Borgmesterfakta/
 • Emner: Database som kan anvendes til kodning af borgmestre og kommunaldirektører. Her er blandt andet information om borgmestrene og rådmændenes partifarve, køn, fødselsår samt valgårstal
 • Dækning: 
  Tid: 1970-
  Lande: Kommuner og regioner før og efter strukturreformen

CAPCAS (Causes and Policy Consequences of Agenda Setting)

 • Hjemmeside: https://ps.au.dk/forskning/forskningsprojekter/capcas/
 • Emner: CAPCAS undersøger, hvorfor samfundsproblemer opnå og mister interesse på den politiske dagsorden, og hvordan dagsordensfastsættelsesprocesser har betydning for policy-beslutninger. Det indeholder data om politiske dagsorden og politiske beslutninger i 98 danske kommuner.
 • Dækning:
  Tid: 2007-2019
  Lande: 98 danske kommuner

Data fra udvalgte kommuner

 • Hjemmeside: https://portal.opendata.dk/dataset
 • Emner: Formålet med Open Data DK er at skabe transparens i den offentlige sektor. Her er mange forskellige datasæt fra de danske kommuner og regioner. Her kan blandt andet findes information om affald, støjdata, kulturhuse, svømmehaller og meget andet.
 • Dækning:
  Lande: Diverse danske kommuner
  Dataformat: .csv, Excel, JSON, HTML

Den danske valgdatabase

 • Hjemmeside: https://valgdatabase.dst.dk
 • Emner: Valgdatabasen indeholder geografisk data for danske folketingsvalg, kommunalvalg og folkeafstemninger opgjort helt ned på valgstedsniveau.
 • Dækning:
  Tid: Siden 1979
  Lande: Danmark
 • Dataformat: .csv

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

 • Hjemmeside: https://www.krl.dk/#/main
 • Emner: På KLR findes diverse statistikker om det regionale og kommunale arbejdsmarked. Her er data om lønudviklingen, lønspredningen, længde af ansættelsesperiode, ligestillingsstatistik samt fraværsstatistikker.
 • Dækning:
  Tid: 2007-2020
  Lande: 5 regioner og 98 danske kommuner
 • Dataformat: Excel

Nøgletal

 • Hjemmeside: http://www.noegletal.dk
 • Emner: Nøgletal er den bedst og mest overskuelige hjemmeside, hvis ønsket er at finde statistik om de danske regioner og kommuners økonomiske situation. Her findes data om kommunernes befolkningsgrupper, strukturelle forhold, beskatning, indtægter samt udgifter til dagtilbud, undervisning og kultur.
 • Dækning:
  Tid: 1993-
  Lande: 5 regioner og 98 danske kommuner
 • Dataformat: .csv

Staten

Jobindsats

 • Hjemmeside: https://www.jobindsats.dk/jobindsats/
 • Emner: Jobindsats giver et nemt og hurtigt overblik over beskæftigelsessituationen i Danmark. Her kan man blandt andet findes information om antal personer på offentlige ydelser, udgifter til forsørgelse og indsatsen for at få personer i beskæftigelse.
 • Dækning:
  Tid: 2004-
  Lande: 5 regioner og 98 danske kommuner
 • Dataformat: Excel

Migrant Integration Policy

 • Hjemmeside: http://www.mipex.eu
 • Emner: MIPEX giver indblik i forskellige landes immigrationspolitikker, og hvordan de forsøger at integrere indvandrere. Her bliver landene målt ud fra forskellige indikatorer såsom integration af indvandrerne på arbejdsmarkedet, uddannelsesinstitutionerne, politiske deltagelse, adgang til statsborgerskab, sundhed og meget andet.
 • Dækning:
  Lande: 52 lande
  Tid: 2004-2020
 • Dataformat: Online tabeller, PDF

Rigspolitiets dataarkiv

 • Hjemmeside: https://statistik.politi.dk/
 • Emner: På rigspolitiets dataarkiv findes de fleste statistikker om det danske politi og dets arbejde. Her findes information om responstiden, sagsbehandlingstiden samt diverse kriminalitetsstatistikker (typen af kriminalitet, antal anmeldelser, sigtelser og lignende).
 • Dækning:
  Tid: 2007-
  Lande: De danske politikredse samt kommuner
 • Dataformat: Excel, PDF

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Statistikbanker i Norden

 • Hjemmesider:
 • Emner: Statistikbankerne er de største databaser for statistikker om de nordiske lande. Her findes information om alt fra befolkning og fødsler til forbrugspriser. Overemnerne er befolkning og valg, levevilkår, uddannelse og viden, kultur og kirke, arbejde, indkomst og formue, priser og forbrug, nationalregnskab, kapital, udenrigsøkonomi, geografi og miljø. Nordiske statistikker er en statistikdatabase, der er oprettet på baggrund af de øvrige statistikbanker, hvis man ønsker at sammenligne de nordiske lande.
 • Dataformat: .csv, Excel, PDF, SAS