Politiske institutioner

Den Europæiske Union

The European Election Studies (ESS)

 • Hjemmeside: http://europeanelectionstudies.net/
 • Emner: ESS er delt op i fire forskellige studiesamlinger. ”Voter Study” består af undersøgelser af Europaparlamentsvalg. I ”Euromanifesto Study” analyseres de valgprogrammer der udsendes inden Europaparlamentsvalg.  ”Elite Study” er en omfattende undersøgelse af politiske eliter i EU-lande. I ”Media Study” indholdsanalyseres de største tv-udbydere i EU-lande. 
 • Dækning:
  Lande: EU-medlemslande
  Tid: 1979-2019
 • Dataformat: STATA, SPSS

Europeanisation of Everyday Life (EUCROSS)

 • Hjemmeside: https://search.gesis.org/research_data/ZA5911
  • Download af datasæt kræver oprettelse af gratis GESIS-konto
 • Emner: I undersøgelsen, der er foretaget af EUCROSS, undersøges forholdet mellem EU-beboere, på tværs af nationalstaterne, samt deres kollektive identitet. Her indgår bl.a. spørgsmål omhandlende hvilke aktiviteter der skaber EU-identifikation, og i hvilken grad migranter integreres og diskrimineres i EU-lande.  
 • Dækning:
  Lande: Danmark, Storbritannien, Tyskland, Rumænien, Spanien og Italien
  Tid: 2012
 • Dataformat: SPSS, STATA

European Representative Democracy Data Archive

 • Hjemmeside: https://erdda.org/
 • Emner: Hjemmesiden giver indblik i forskellige projekter, der har haft til formål at undersøge enten politiske institutioner, partier, kabinetter eller regeringer i Europa. 
 • Dækning:
  Tid: 1944-2020
  Lande: europæiske lande
 • Dataformat: primært online visualiseringer og artikler. Mulighed for data til enkelte publikationer

Den Europæiske Centralbank

 • Hjemmeside: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
 • Emner: På ECBs hjemmeside findes diverse statistikker vedrørende den europæiske centralbank samt medlemslandenes økonomiske situation. Her er blandt data om bankerne, finansmarkedet og renter, betalingsstatistikker og meget andet.
 • Dækning:
  Lande: 19 medlemmer
  Tid: 1949-
 • Dataformat: Excel, HTML, XML

Den Europæiske Unions Åben Dataportal

 • Hjemmeside: https://data.europa.eu/euodp/en/home
 • Emner: EU's åbne dataportal er stedet at gå til, hvis der ønskes data om EU's institutioner. Siden giver adgang til alt data, der er publiceret af EU's institutioner. Her findes information om alt fra økonomiske spørgsmål til stemmeadfærden hos de forskellige europæiske grupper i parlamentet. Derudover findes data om beslutningsprocesser samt spørgsmål vedrørende den europæiske centralbank.
 • Dækning:
  Lande: EU
 • Dataformat: .csv, Excel

EU-handel

 • Hjemmeside: http://ec.europa.eu/trade/
 • Emner: På hjemmesiden findes information om alt vedrørende handel, som EU er involveret i. Der er blandt andet information om diverse handelsaftaler, EU's rolle i WTO samt import og eksport til og fra EU.
 • Dækning:
  Lande: EU (og til tider andre lande i verden).
 • Dataformat: Primært lovtekster

EU-love

 • Hjemmeside: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
 • Emner: Her findes alle vedtagne love, der er foretaget i EU. Her er både traktater, internationale aftaler, almindelige love, forbedrende tekster og meget mere.
 • Dækning:
  Tid: 1951-
  Lande: EU

EUROSTAT

 • Hjemmeside: https://ec.europa.eu/eurostat
 • Emner: EUROSTAT er den vigtigste side til statistisk om EU og medlemslandene. Her er data om alt fra transportsektoren til livskvaliteten i medlemslandene. Derudover findes diverse økonomiske og demografiske statistikker.
 • Dækning:
  Tid: 1990-
  Lande: EU og medlemslandene
 • Dataformat: .csv, Excel

Intereuro

 • Hjemmeside: https://www.intereuro.eu/
 • Emner: Intereuro giver indblik i, hvem de forskellige interesseorganisationer, der forsøger at påvirke EU-lovgivningen, er. Her er information om, hvordan de organiserer sig, og hvor stor påvirkning de har.
 • Dækning:
  Lande: EU
  Tid: 2014, 2015, 2018
 • Dataformat: .csv

Transparency register

Internationale organisationer

IMPIC (Immigration Policies in Comparison)

 • Hjemmeside: http://www.impic-project.eu/
 • Emner: IMPIC indeholder data over immigrations politik i alle OECD-lande, og giver mulighed for at undersøge årsager og effekter af forskellige immigrationspolitikske tiltag.
 • Dækning:
  Lande: Alle OECD-lande
  Tid: 1980-2010
 • Dataformat: STATA

International Monetary Fund

 • Hjemmeside: https://www.imf.org/en/Data
 • Emner: IMF indeholder flere forskellige databaser med information om eksempelvis finansstatistikker (inflation, likviditet, transaktioner, regeringsfinanser og lignende) og WEO (World Economic Outlook) med data om regimers økonomiske situation (BNP, investeringer, arbejdsløshed, gæld og så videre).
 • Dækning:
  Lande: over 200 lande.
  Tid: 1948-
 • Dataformat: .csv, Excel, HTML, PDF

International Labour Organization

 • Hjemmeside: https://ilostat.ilo.org/
 • Emner: ILOs hjemmeside indeholder statistik om arbejdsmarkedet i forskellige lande. Emnerne relaterer sig derfor til arbejdsmarkedsproduktivitet, arbejdsmarkedsomkostninger, arbejdsløshed, ”working poor”, social beskyttelse, lønninger og meget mere.
 • Dækning:
  Lande: over 200 lande.
  Tid: 1948-
 • Dataformat: Excel

OECD

 • Hjemmesider:
  https://www.oecd-ilibrary.org/statistics#databases
  https://data.oecd.org/
  https://stats.oecd.org/
 • Emner: OECD’s data kan tilgås gennem tre forskellige portaler (se under afsnittet Hjemmesider). Disse indeholder samme variabler, men har forskellige funktionaliteter, brugerflade samt download muligheder. OECD har landedata om en lang række emner, både i form af generelle statistikker samt mere specifikt omhandlende landbrug og fiskeri, demografi og population, uddannelse, globalisering, sundhed, industri, arbejdsmarkedet, produktivitet og meget mere.
 • Dækning:
  Lande: 30 OECD-medlemslande samt store ikke-medlemslande som Kina, Rusland og Brasilien.
  Tid: 1960-
 • Dataformat: Excel, TXT-filer

Trade Facilitation Agreement database (WTO)

 • Hjemmeside: https://www.tfadatabase.org/
 • Emner: TFAD giver information om transnationale handelsaftaler, der er indgået med udgangspunkt i WTO. Her indgår data om landenes implementering samt ratificering af diverse handelsaftaler. 
 • Dækning:
  Lande: Det meste af verden
 • Dataformat: Excel

UNESCO

 • Hjemmeside: http://data.uis.unesco.org
 • Emner: UNESCO indeholder over 1000 indikatorer og data om alt fra uddannelsesniveauer, kultur, kommunikation, læsefærdigheder samt videnskab og teknologi. 
 • Dækning:
  Lande: Over 200 lande
  Tid: 1970-2020
 • Dataformat: .csv, Excel, HTML, PDF

UNdata

 • Hjemmeside: http://data.un.org/
 • Emner: UNdata er produceret af FN. Heri indgår information om landes kriminalitet, uddannelse, energi, miljø, finansielle sektor, ligestilling og meget mere. 
 • Dækning:
  Lande: Over 200 lande
  Tid: 1950-2020
 • Dataformat: .csv, Excel, tekst

UN Economic Commission for …

United Nations Women

 • Hjemmeside: http://www.unwomen.org/en
  • Data består primært af rapporter, der kan findes under "Publications"
 • Emner: UN Women er en FN-organisation dedikeret til ligestilling og kvinders frigørelse. Her indgår information og undersøgelser om kvinders ligestilling, involvering i politik, økonomisk frigørelse, rettigheder, arbejdstilknytning og meget mere.
 • Dækning:
  Lande: De meste af verden
 • Dataformat: Tekst

United Nations Global Compact

 • Hjemmeside: https://www.unglobalcompact.org/
 • Emner: FNs global compact er oprettet med et ønske om, at virksomheder strømliner strategier og operationer ud fra universelle principper om menneskerettigheder, arbejdsmarkedet, miljøet og anti-korruption.
 • Dækning:
  Lande: De meste af verden
 • Dataformat: Tekst

World Bank

 • Hjemmeside: //data.worldbank.org/
 • Emner: Verdensbanken indeholder ligesom andre internationale organisationer flere datasæts. De vigtigste er WDI (World Development Indicators) og GDF (Global Development Finance). WDI indeholder primært information om landenes udvikling, mens GDF fokuserer på finansielle flows, ekstern gæld og lignende finansielle indikatorer.
 • Dækning:
  Lande: Over 200 lande
  Tid: 1960-
 • Dataformat: .csv, Exce

World Trade Organisation

 • Hjemmeside: https://data.wto.org/
 • Emner: WTOs dataportal indeholder statistikker relateret til WTO-anliggender, såsom landes handel (eksport og import), told, markedstilgængelighed og lignende. 
 • Dækning:
  Lande: Over 200 lande
  Tid: 1948-
 • Dataformat: Excel

World Health Organisation

 • Hjemmeside: https://www.who.int/gho/en/
 • Emner: WHO indsamler statistik om en langrække af helbredsrelaterede emner. Den vigtigste database er Global Health Observatory. Her indgår data om eksempelvis sundhedssystemer, dødelighed og sygdomsudbredelse, ernæring, HIV/AIDS, immunisering og så videre.
 • Dækning:
  Lande: 194 WHO-lande
  Tid: 1970-
 • Dataformat: .csv, Excel

Institutioner og partier

CAPCAS (Causes and Policy Consequences of Agenda Setting)

 • Hjemmeside: https://ps.au.dk/forskning/forskningsprojekter/capcas/
 • Emner: CAPCAS undersøger, hvorfor samfundsproblemer opnår og mister interesse på den politiske dagsorden, og hvordan dagsordensfastsættelsesprocesser har betydning for policy-beslutninger. Det indeholder data om politiske dagsorden og politiske beslutninger i 98 danske kommuner.
 • Dækning:
  Tid: 2007-2013
  Lande: 98 danske kommuner

Comparative Agendas Project

 • Hjemmeside: https://www.comparativeagendas.net/datasets_codebooks
 • Danske del af CAP http://www.agendasetting.dk/
 • Emner: CAP gør det muligt at undersøge udviklinger i politikdannelse over tid og mellem lande. Det klassificerer politikaktiviteter i et enkelt, universelt og konsistent kodeskema. Det giver mulighed for at undersøge, hvor meget opmærksomhed forskellige emner modtager på forskellige områder. CAP giver information om 20 overemner såsom makroøkonomi, civile rettigheder, sundhed, landbrug, arbejdsmarkedspolitik, uddannelse, miljø, energi, immigration osv.
 • Dækning:
  Tid: 1848-2018
  Lande: 23 lande samt to amerikanske delstater (Pennsylvania og Florida)
 • Dataformat: .csv, Excel

Comparative Political Data Set

 • Hjemmeside: http://www.cpds-data.org
 • Emner: CPDS giver blandt andet indsigt i det politiske system og valgregler. Derindunder indgår eksempelvis regeringers partiposition, ændringer i regeringer og typen af regering. Slutteligt indgår en masse socioøkonomiske statistikker.
 • Dækning:
  Tid: 1960-2017
  Lande: 36 lande
 • Dataformat: STATA, SPSS, Excel

Manifesto project

 • Hjemmeside: https://manifesto-project.wzb.eu
 • Emner: Manifesto project giver indsigt i partiers politikposition på baggrund af en indholdsanalyse af partiers valgmanifester. Der indgår spørgsmål såsom partiernes venstre-højre placering, holdning til udenrigspolitik, immigration, multikultur og meget andet
 • Dækning:
  Tid: 1945-
  Lande: 50 lande (og over 1000 partier)
 • Dataformat: .csv, excel, STATA, SPSS

Veto-players

 • Hjemmeside: https://sites.lsa.umich.edu/tsebelis/data/veto-players-data/
  • Data hentes ved at højreklikke på det ønskede land, vælge "Kopier linkadresse", og indsætte denne i et nyt vindue
 • Emner: Her findes både information om antallet af vetospillere i forskellige lande samt den ideologiske distance mellem partierne i parlamenterne.
 • Dækning:
  Tid: 1945-2000
  Lande: 22 vestlige lande
 • Dataformat: Excel

WhoGov