Sammenlignende statskundskab

Individer

Lande barometre

Internationale organisationer

International Monetary Fund

 • Hjemmeside: https://www.imf.org/en/Data
 • Emner: IMF indeholder flere databaser med information om eksempelvis finansstatistikker (inflation, likviditet, transaktioner, regeringsfinanser og lignende) og WEO (World Economic Outlook) med data om regimers økonomiske situation (BNP, investeringer, arbejdsløshed, gæld og så videre).
 • Dækning:
  Lande: over 200 lande.
  Tid: 1948-
 • Dataformat: .csv, Excel, HTML, PDF

International Labour Organization

 • Hjemmeside: https://ilostat.ilo.org/
 • Emner: ILOs hjemmeside indeholder statistik om arbejdsmarkedet i forskellige lande. Emnerne relaterer sig derfor til arbejdsmarkedsproduktivitet, arbejdsmarkedsomkostninger, arbejdsløshed, ”working poor”, social beskyttelse, lønninger og meget mere.
 • Dækning:
  Lande: over 200 lande.
  Tid: 1948-
 • Dataformat: Excel

OECD

 • Hjemmesider:
  https://www.oecd-ilibrary.org/statistics#databases
  https://data.oecd.org/
  https://stats.oecd.org/
 • Emner: OECD’s data kan tilgås gennem tre forskellige portaler (se under afsnittet Hjemmesider). Disse indeholder samme variabler, men har forskellige funktionaliteter, brugerflade samt download muligheder. OECD har landedata om en lang række emner, både i form af generelle statistikker samt mere specifikt omhandlende landbrug og fiskeri, demografi og population, uddannelse, globalisering, sundhed, industri, arbejdsmarkedet, produktivitet og meget mere.
 • Dækning:
  Lande: 30 OECD-medlemslande samt ikke-medlemslande som Kina, Rusland og Brasilien.
  Tid: 1960-
 • Dataformat: Excel, TXT-filer

Trade Facilitation Agreement database (WTO)

 • Hjemmeside: https://www.tfadatabase.org/
 • Emner: TFAD giver information om transnationale handelsaftaler, der er indgået med udgangspunkt i WTO. Her indgår data om landenes implementering samt ratificering af diverse handelsaftaler.  
 • Dækning:
  Lande: Det meste af verden
 • Dataformat: Excel

UNESCO

 • Hjemmeside: http://data.uis.unesco.org
 • Emner: UNESCO indeholder over 1000 indikatorer og data om alt fra uddannelsesniveauer, kultur, kommunikation, læsefærdigheder samt science and technology. 
 • Dækning:
  Lande: over 200 lande.
  Tid: 1970-
 • Dataformat: .csv, Excel, HTML, PDF

UNdata

 • Hjemmeside: http://data.un.org/
 • Emner: UNdata er produceret af FN. Heri indgår information om landes kriminalitet, uddannelse, energi, miljø, finansielle sektor, ligestilling og meget mere. 
 • Dækning:
  Lande: over 200 lande.
  Tid: 1950-
 • Dataformat: .csv, Excel, tekst

UN Economic Commission for …

United Nations Women

 • Hjemmeside: http://www.unwomen.org/en
  • Data består primært af rapporter, der kan findes under "Publications"
 • Emner: UN Women er en FN-organisation dedikeret til ligestilling og kvinders frigørelse. Her indgår information og undersøgelser om kvinders ligestilling, involvering i politik, økonomisk frigørelse, rettigheder, arbejdstilknytning og meget mere.
 • Dækning:
  Lande: Fleste lande i verden
 • Dataformat: Rapporter

United Nations Global Compact

 • Hjemmeside: https://www.unglobalcompact.org/
 • Emner: FNs global compact er oprettet med et ønske om, at virksomheder strømliner strategier og operationer ud fra universelle principper om menneskerettigheder, arbejdsmarkedet, miljøet og anti-korruption.
 • Dækning:
  Lande: Fleste lande i verden
 • Dataformat: Rapporter

World Bank

 • Hjemmeside: //data.worldbank.org/
 • Emner: Verdensbanken indeholder ligesom andre internationale organisationer flere datasæts. De vigtigste er WDI (World Development Indicators) og GDF (Global Development Finance). WDI indeholder primært information om landenes udvikling, mens GDF fokuserer på finansielle flows, ekstern gæld og lignende finansielle indikatorer.
 • Dækning:
  Lande: over 200 lande
  Tid: 1960-
 • Dataformat: .csv, Excel

World Trade Organisation

 • Hjemmeside: https://data.wto.org/
 • Emner: WTOs dataportal indeholder statistikker relateret til WTO-anliggender, såsom landes handel (eksport og import), told, markedstilgængelighed og lignende. 
 • Dækning:
  Lande: Over 200 lande.
  Tid: 1948-
 • Dataformat: Excel

World Health Organisation

 • Hjemmeside: https://www.who.int/gho/en/
 • Emner: WHO indsamler statistik om en langrække af helbredsrelaterede emner. Den vigtigste database er Global Health Observatory. Her indgår data om eksempelvis sundhedssystemer, dødelighed og sygdomsudbredelse, ernæring, HIV/AIDS, immunisering og så videre.
 • Dækning:
  Lande: 194 WHO-lande
  Tid: 1970-
 • Dataformat: .csv, Excel

Stater

Asian Infrastructure Investment Bank

 • Hjemmeside: https://www.aiib.org/en/index.html
 • Emner: AIIB er en multilateral udviklingsbank med en mission om at forbedre den sociale og økonomiske situation i Asien. Hjemmesiden er en af de bedste kilder til information om multilateralt økonomisk samarbejde i Asien.
 • Dækning:
  Lande: 100 lande

Archigos data

Autocratic regime data

 • Hjemmeside: https://sites.psu.edu/dictators/
 • Emner: Autocratic regime data giver indblik i forskellige regimetyper (primært med fokus på autokratiske regimer) og deres sammenbrud. Her kodes regimetypen (monarki, militær, personligt, parti osv.), samt år for hhv. begyndelsen og slutningen på regimet.
 • Dækning:
  Tid: 1930-
 • Dataformat: STATA, Excel

Bank for International Settlements

 • Hjemmeside: https://www.bis.org/
 • Emner: BIS er en sammenslutning af 60 centralbanker fra hele verden. Deres mission er at hjælpe centralbanker i deres mål for monetær og finansiel stabilitet. Her kan findes statistikker om alt fra gældsusikkerhed, forbrugerpriser, finansmarkedets infrastrukturer og meget andet.
 • Dækning:
  Lande: Over 200 lande
  Tid: 1995-
 • Dataformat: Excel

Bertelsmann’s Transformation index

 • Hjemmeside: http://www.bti-project.org
 • Emner: BTI analyserer og evaluerer kvaliteten af demokratier, markedsøkonomier og politisk lederskab. Det måler succes og tilbageslag på vejen mod demokrati baseret på rule-of-law og en social ansvarlig markedsøkonomi.
 • Dækning:
  Lande: 137 lande
  Tid: 2006-
 • Dataformat: STATA, .csv, excel

Economic information about Latin America and the Carribean

CIRI Human Rights Data Project

 • Hjemmeside: http://www.humanrightsdata.com
 • Emner: CIRI kan inddeles i tre hovedkategorier. Første kategori handler om overtrædelsen af den fysiske integritet (såsom totur og drab). Anden kategori handler om civile rettigheder såsom ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og politiske friheder. Sidste kategori dækker kvinders politiske, økonomiske og sociale rettigheder.
 • Dækning:
  Lande: over 200 lande (nutidige såvel som tidligere)
  Tid: 1981-2011
 • Dataformat: .csv, Excel

Correlates of War Project

 • Hjemmeside: http://www.correlatesofwar.org/
 • Emner: COW-projektet leverer og opdaterer forskellige datasæts. Her er blandt andet information om inter- og intrastatslige konflikter, alliancer, territorielle ændringer, kolonial afhængighed, diplomatiske udvekslinger, bilateral handel, materielle kapabiliteter, lokation for militærkonflikt og meget andet. 
 • Dækning:
  Lande: Over 100 historiske og nuværende lande
  Tid: 1816-2016
 • Dataformat: .csv

The Cross-National Time-Series Data Archive

 • Hjemmeside: https://www.cntsdata.com/
 • Emner: CNTS-dataarkivet indbefatter næsten 200 variable, der er grupperet i forskellige områder: population, brug af computer, indenrigskonflikt data, valgdata, energi, motorvejsdata, industri- og arbejdskraft og meget andet.
 • Dækning:
  Lande: Over 200 lande
  Tid: 1815-2019
 • Dataformat: excel

Ethnic Power Relations dataset

 • Hjemmeside: https://icr.ethz.ch/data/epr/
 • Emner: EPR datasættet giver indblik i etniske gruppers adgang til statsmagten, deres bosætningsmønstre, bånd til rebelgrupper, transnationale etniske relationer, og intra-etniske forskelle.  
 • Dækning:
  Lande: Alle lande med en population på mindst 250.000
  Tid: 1946-2019
 • Dataformat: .csv, excel, JSON, SQL

Financial Security Index

 • Hjemmeside: https://www.financialsecrecyindex.com/
 • Emner: FSI rangerer lande ud fra niveauet af deres off-shore aktiviteter. Her findes information om ”tax havens”, finansielle flows og lignende.
 • Dækning:
  Lande: De fleste lande i verden
  Tid: 2009-
 • Dataformat: Excel

Fraser Institute (Economic freedom)

 • Hjemmeside: https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom
 • Emner: Fraser Institute måler økonomisk frihed og rangerer lande baseret på hhv. regeringsstørrelsen, sikring af ejendomsrettigheder, frihed til international handel, regulering af arbejdsmarkedet og virksomheder og adgang til frihed.
 • Dækning:
  Lande: 162 lande
  Tid: 1970-2020
 • Dataformat: Excel

Freedom House

 • Hjemmeside: http://www.freedomhouse.org/
 • Emner: Freedom House giver indblik i, hvor frie befolkningen i forskellige regimer er. Her skelnes mellem politiske rettigheder (et indeks med niveauet af politiske rettigheder) og civile rettigheder (et indeks med niveauet af civile rettigheder), samt et samlet indeks baseret på gennemsnittet af de to.
 • Dækning:
  Lande: 194 lande
  Tid: 1972-
 • Dataformat: On-screen tabeller, HTML, PDF, Excel

Global Terrorism database

 • Hjemmeside: https://www.start.umd.edu/gtd/
 • Emner: GT-databasen er en af de største databaser om terrorangreb i verden med information om national og international terrorisme med mere end 190.000 begivenheder.
 • Dækning:
  Lande: Alle lande
  Tid: 1970-2019
 • Dataformat: Excel

Heidelberg Institute for International Conflict Research

Heritage (Economic freedom)

 • Hjemmeside: https://www.heritage.org/index/
 • Emner: Heritage indekset måler ligesom Fraser instituttet økonomisk frihed. Indekset er baseret på 12 aspekter af frihed, alt fra ejendomsrettigheder til finansiel frihed. 
 • Dækning:
  Lande: 186 lande.
  Tid: 1995-
 • Dataformat: Excel

Historical Index of Ethnic Fractionalization Dataset

Immigration Policies in Comparison

 • Hjemmeside: http://www.impic-project.eu/
 • Emner: IMPIC indeholder data over immigrations politisk i alle OECD-lande, og giver mulighed for at undersøge årsager og effekter af forskellige immigrationspolitikske tiltag.
 • Dækning:
  Lande: Alle OECD-lande
  Tid: 1980-2010
 • Dataformat: STATA

Integrated Network for Societal Conflict Research

 • Hjemmeside: http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html
 • Emner: INSCR er en database med information om væbnede konflikter og interventioner. Her indgår information om tvungne befolkningsflytninger, politisk vold, terrorangreb og meget andet.
 • Dækning:
  Lande: 167 (alle lande med en population over 500.000)
  Tid: 1946-2020
 • Dataformat: Excel, SPSS

Institute for Democracy and Electoral assistance (IDEA)

KOF Globalization index

LIS Datacenter

 • Hjemmeside: https://www.lisdatacenter.org
 • Emner: LIS indeholder data om landes indkomst, rigdom, arbejdskraft og demografi. 
 • Dækning:
  Lande: 50 lande
  Tid: 1969-

Minorities at risk

 • Hjemmeside: http://www.mar.umd.edu/mar_data.asp
 • Emner: MAR-databasen dækker 282 politiske og aktive etniske grupper ud fra politiske, økonomiske og kulturelle dimensioner. Variablene er inddelt i fem hovedkategorier: 1) gruppekarakteristika og status, 2) gruppediskrimination, 3) gruppeorganisering, 4) kollektive interesser og 5) gruppekonflikt.
 • Dækning:
  Lande: Enhederne i MAR databasen er etniske grupper. MAR dækker 282 politisk aktive etniske grupper i 120 lande.
  Tid: 1940-2003, 2004-2006
 • Dataformat ASCII, STATA, SPSS

Our World in Data

 • Hjemmeside: https://ourworldindata.org/
 • Emner: Indeholde data om fattigdom, sygdomme, klimaforandringer, krig, eksistentielle kriser, ulighed og meget andet.
 • Dækning:
  Lande: Alle lande
 • Dataformat: Rapporter

Patterns of Regime Breakdown

Penn World Tables, Maddison og andet

 • Hjemmeside: https://www.rug.nl/ggdc/
 • Emner: PWT er en database med information om landes indkomstniveauer, output, input og produktivitet. Maddison måler den økonomiske udvikling for forskellige regioner og forskellige tidsperioder.
 • Dækning:
  Lande: 183 lande
  Tid: 1950-2019
 • Dataformat: STATA, Excel

Political Events Project, 1948-1965

 • Hjemmeside: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/RCMD/studies/5206
 • Emner: PEP indeholder data om 6752 tilfælde af politisk ustabilitet i 84 udvalgte lande fra 1948-1965. Datasættene er opdelt i 4 typer af variable: identificerer begivenheder, klassificerer dem, beskriver dem og evaluerer dem.
 • Dækning:
  Lande: 84 lande
  Tid: 1948-1965
 • Dataformat ASCII, SPSS, SAS

The Political Terror Scale

 • Hjemmeside: http://www.politicalterrorscale.org/ 
 • Emner: PTS består af to variabler, et baseret på amerikanske landerapporter og en på Amnestys årlige rapport. De forsøger at indfange niveauet af politisk vold, og hvor meget terror et land er udsat for i et bestemt år.
 • Dækning:
  Lande: 187 lande
  Tid: 1976-2019
 • Dataformat: Excel, STATA, .csv

The Politics of Authoritarian Rule (Svolik)

 • Hjemmeside: https://campuspress.yale.edu/svolik/the-politics-of-authoritarian-rule/
 • Emner: Der indgår tre forskellige datasæt med forskelligt fokus. Regimedata giver indblik i, hvor længe et givent regime var autokratisk (med begyndelse og slutdato). Leader and Ruling Coalition datasættet informerer om, hvor længe samme regeringskoalition sad ved magten. Institutions data giver indblik i betydningen af forskellige institutioner i et givent autokratisk regime.
 • Dækning:
  Tid: 1946-2008
 • Dataformat: .csv, Excel, STATA

Quality of Government

 • Hjemmeside: https://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogstandarddata
 • Emner: QoG datasæt er tilgængeligt både som tværsnit og tidsserie data. Det indeholder primært data på makroniveau med fokus på regeringer, socioøkonomiske forhold, konflikter, etnisk sammensætning etc.
 • Dækning
  Lande: Data for stort set alle lande i verden
  Tid: Data fra 1946-
 • Dataformat: STATA, SPSS, .csv

SIPRI, Independent resource on global security

 • Hjemmeside: https://www.sipri.org/databases
 • Emner: SIPRI har forskellige databaser omhandlende konflikter, oprustning, våbenkontrol samt afvæbninger. Derudover indgår data om landes militærudgifter, de største våbenproducenter samt nationale rapporter om handelseksporter.
 • Dækning:
  Lande: Fleste lande i verden
  Tid: 1950-2019
 • Dataformat: Excel

Standardized World Income Inequality Database

 • Hjemmeside: https://fsolt.org/swiid/
 • Emner: SWIID måler indkomstuligheden mellem lande og over tid. Her findes både mål for gini-koefficienten baseret på den disponible og markedsindkomsten.
 • Dækning:
  Lande: 196 lande
  Tid: 1960-
 • Dataformat: STATA, Excel

Transparency International

 • Hjemmeside: https://www.transparency.org/research
 • Emner: Transparency International giver indblik i niveauet af korruption i lande over hele verden. Indekset er baseret på ekspertvurderinger. Ligeledes indgår der data på befolkningers holdning til og oplevelse med korruption.
 • Dækning:
  Lande: Stort set alle lande i verden.
  Tid: 1995-
 • Dataformat: Excel

United Nations Conference on Trade and Development

 • Hjemmeside: https://unctadstat.unctad.org/EN/
 • Emner: UNCTAD indeholder information om international handel, den økonomiske udvikling, investeringer, population og meget andet omhandlende handel. 
 • Dækning:
  Lande: Flest lande i verden.
  Tid: 1950-
 • Dataformat: .csv, Excel

Uppsala Conflict Data Program

 • Hjemmeside: https://ucdp.uu.se/downloads/
 • Emner: Væbnede konflikter (både intrastatslige og interstatslige), folkemord, tredjepartsstøtte, tabstal, mm.
 • Dækning:
  Lande: Fleste lande i verden. Nogle datasæts er desuden geo-kodet
  Tid: 1946-2019
 • Dataformat: Excel, .csv, STATA, R

U.S. merchandise trade and tariff data

 • Hjemmeside: https://dataweb.usitc.gov/
 • Emner: USITC indeholder information om amerikansk handel og told.
 • Dækning:
  Lande: USA
  Tid: 1989-
 • Dataformat: Excel

Varities of Democracy

 • Hjemmeside: https://www.v-dem.net/en/
 • Emner: V-dem har til formål at begrebsliggøre og måle demokrati. De giver adgang til multidimensionelle og disaggregerede data, som reflekterer demokratiers kompleksitet. V-dem skelner mellem fem komponenter af demokratier (med over 450 indikatorer): det elektorale, det liberale, deltagelse, deliberative samt egalitaristiske.  
 • Dækning:
  Lande: 202 lande i verden
  Tid: 1789-2019
 • Dataformat: SPSS, STATA, .csv, R.