Offentlig politik

Interesseorganisationer

American IO

 • Hjemmeside: https://www.washingtonrepresentatives.com/WR-Default
 • Emner: Washington Representives er den primære udbyder af data om relationer mellem regeringen og lobbyindustrien i USA.
 • Dækning:
  Lande: USA
 • Dataformat: Primært rapporter, men også enkelte datakilder (mod betaling)

The Interarena project

 • Hjemmeside: http://interarena.dk/
 • Emner: Interarena undersøger, hvordan interessegrupper, i fire europæiske lande, påvirker politikere, embedsmænd og medier.
 • Dækning:
  Lande: Danmark, Holland, Spanien og Storbritannien
  Tid: 1975-2010
 • Dataformat: Excel

Intereuro

 • Hjemmeside:  https://www.intereuro.eu/
 • Emner: Intereuro giver indblik i, hvem de forskellige interesseorganisationer, der forsøger at påvirke EU-lovgivningen, er. Her er information om, hvordan de organiserer sig, og hvor stor påvirkning de har.
 • Dækning:
  Lande: EU
  Tid: 2014, 2015, 2018
 • Dataformat: .csv

Open secrets

Transparency register

Institutioner

Comparative Agendas Project

 • Hjemmeside: https://www.comparativeagendas.net/datasets_codebooks
 • Danske del af CAP http://www.agendasetting.dk/ 
 • Emner: CAP gør det muligt at undersøge udviklinger i politikdannelse over tid og mellem lande. Det klassificerer politikaktiviteter i et enkelt, universelt og konsistent kodeskema. Det giver mulighed for at undersøge, hvor meget opmærksomhed forskellige emner modtager på forskellige områder. CAP giver information om 20 overemner såsom makroøkonomi, civile rettigheder, sundhed, landbrug, arbejdsmarkedspolitik, uddannelse, miljø, energi, immigration osv.
 • Dækning:
  Tid: 1848-2018
  Lande: 25 lande
 • Dataformat: .csv, excel

Comparative Political Data Set

 • Hjemmeside: http://www.cpds-data.org
 • Emner: CPDS giver blandt andet indsigt i det politiske system og valgregler. Derindunder indgår eksempelvis regeringers partiposition, ændringer i regeringer og typen af regering. Derudover indgår en masse socioøkonomiske statistikker.
 • Dækning:
  Tid: 1960-2018
  Lande: 36 lande
 • Dataformat: STATA, SPSS, excel

Comparative Welfare Entitlements Dataset

 • Hjemmeside: http://cwed2.org/
 • Emner: CWED giver information om forskellige nationale socialunderstøttelsesprogrammer i 18 forskellige OECD-lande. De er alle baseret på ekspertkoder og fra nationale registre.
 • Dækning:
  Tid: 1970-2011
  Lande: 33 OECD-lande
 • Dataformat: STATA, Excel

Comparative Welfare States Dataset

 • Hjemmeside: https://mdl.library.utoronto.ca/collections/numeric-data/comparative-welfare-states-dataset-2014-ed
 • Emner: CWD er oprettet af John Stephens, Evelyne Huber og Charles Ragin. Formålet er at afdække velfærdsstatsudviklinger samt årsager og konsekvenser hertil. Datasættet er opdelt i seks overemner: 1) løndata, 2) sociale udgifter, overskud og data om velfærdstatsindretning, 3) arbejdsmarkedsinstitutionerne, 4) demografisk data, 5) makroøkonomiske data og 6) politiske variable.
 • Dækning:
  Tid: 1960-2014
  Lande: 18 OECD-lande
 • Dataformat: Excel, STATA

CAPCAS (Causes and Policy Consequences of Agenda Setting)

 • Hjemmeside: https://ps.au.dk/forskning/forskningsprojekter/capcas/
 • Emner: CAPCAS undersøger, hvorfor samfundsproblemer opnår og mister interesse på den politiske dagsorden, og hvordan dagsordensfastsættelsesprocesser har betydning for policy-beslutninger. Det indeholder data om den politiske dagsorden og politiske beslutninger i 98 danske kommuner.
 • Dækning:
  Tid: 2007-2019
  Lande: 98 danske kommuner

Statistikbanker i Norden

 • Hjemmesider:
 • Emner: Statistikbankerne er de største databaser for statistikker om de nordiske lande. Her findes information om alt fra befolkning og fødsler til forbrugspriser. Overemnerne er befolkning og valg, levevilkår, uddannelse og viden, kultur og kirke, arbejde, indkomst og formue, priser og forbrug, nationalregnskab, kapital, udenrigsøkonomi, geografi og miljø. Nordiske statistikker er en statistikdatabase, der er oprettet på baggrund af de øvrige statistikbanker, hvis man ønsker at sammenligne de nordiske lande.
 • Dataformat: .csv, Excel, PDF, SAS

United States Census Bureau (USCB)

 • Hjemmeside: https://data.census.gov/cedsci/
 • Emne: USCB indeholder en omfattende mængde registerdata over den amerikanske befolkning, om bl.a. uddannelse, sundhed og etnicitet, og kan bl.a. benyttes til at sammenligne amerikanske delstater.
 • Dækning:
 • Lande: USA

Veto-players

 • Hjemmeside: https://sites.lsa.umich.edu/tsebelis/data/veto-players-data/
  • Data hentes ved at højreklikke på det ønskede land, vælge "Kopier linkadresse", og indsætte denne i et nyt vindue
 • Emner: Her findes både information om antallet af vetospillere i forskellige lande samt den ideologiske distance mellem partierne i parlamenterne.
 • Dækning:
  Tid: 1945-2000
  Lande: 22 vestlige lande
 • Dataformat: Excel

Partier

Chapel Hill Expert Survey

 • Hjemmeside: https://www.chesdata.eu
 • Emner: CHES måler nationale partiers position på spørgsmål såsom europæisk integration, ideologi og policy emner. Derudover indgår information om partiernes holdning til spørgsmål som immigration, omfordeling, decentralisering og miljø.
 • Dækning:
  Tid: 1999-2019
  Lande: 31 lande (og dermed 268 partier)
 • Dataformat: STATA

COVIDiSTRESS Global Survey

 • Hjemmeside: https://www.nature.com/articles/s41597-020-00784-9
 • Emner: Datasættet indeholder data over de psykologiske og adfærdsmæssige konsekvenser af COVID-19 udbruddet, blandt borgere over hele verden. Det indeholder ligeledes information om regeringers håndtering af COVID-19.
 • Dækning:
  Lande: 179 lande over hele verden
  Tid: 2020, 30. marts – 30. maj
 • Dataformat: Tabeller og figurer 

European Representative Democracy Data Archive

 • Hjemmeside: https://erdda.org/
 • Emner: Hjemmesiden giver indblik i forskellige projekter, der har haft til formål at undersøge enten politiske institutioner, partier, kabinetter eller regeringer i Europa. 
 • Dækning:
  Tid: 1944-2020
  Lande: europæiske lande
 • Dataformat: primært online visualiseringer og artikler. Mulighed for data til enkelte publikationer.

Issue Ownership

 • Hjemmeside: https://henrikbechseeberg.weebly.com/datasets.html
 • Emner: Dette datasæt indeholder information om partiers emneejerskab på tværs af 35 forskellige emner i 17 lande og over flere valg. Analyseenheden er partier på et emne i et land i et valg. Her måles, hvor stort en andel respondenter, som foretrækker et bestemt parti på et bestemt emne. 
 • Dækning:
  Lande: 17 demokratier 
  Tid: 1969-2015
 • Dataformat: .csv

Manifesto project

 • Hjemmeside: https://manifesto-project.wzb.eu
 • Emner: Manifesto project giver indsigt i partiers politikposition på baggrund af en indholdsanalyse af partiers valgmanifester. Der indgår spørgsmål såsom partiernes venstre-højre placering, holdning til udenrigspolitik, immigration, multikultur og meget andet.
 • Dækning:
  Tid: 1945-
  Lande: 50 lande (og over 1000 partier)
 • Dataformat: .csv, Excel, STATA, SPSS

Vote view

 • Hjemmeside: https://voteview.com/
 • Emner: Vote-view giver indblik i alle stemmeafgivelser i den amerikanske kongres siden dets begyndelse.
 • Dækning:
  Tid: 1789-
  Lande: USA
 • Dataformat: JSON, .csv

WhoGov