International politik

Internationale organisationer

International Monetary Fund

 • Hjemmeside: https://www.imf.org/en/Data
 • Emner: IMF indeholder flere forskellige databaser med information om eksempelvis finansstatistikker (inflation, likviditet, transaktioner, regeringsfinanser og lignende) og WEO (World Economic Outlook) med data om regimers økonomiske situation (BNP, investeringer, arbejdsløshed, gæld og så videre).
 • Dækning:
  Lande: over 200 lande.
  Tid: 1948-
 • Dataformat: .csv, Excel, HTML, PDF

International Labour Organization

 • Hjemmeside: https://ilostat.ilo.org/
 • Emner: ILOs hjemmeside indeholder statistik om arbejdsmarkedet i forskellige lande. Emnerne relaterer sig derfor til arbejdsmarkedsproduktivitet, arbejdsmarkedsomkostninger, arbejdsløshed, ”working poor”, social beskyttelse, lønninger og meget mere.
 • Dækning:
  Lande: over 200 lande.
  Tid: 1948-
 • Dataformat: Excel

OECD

 • Hjemmesider:
  https://www.oecd-ilibrary.org/statistics#databases
  https://data.oecd.org/
  https://stats.oecd.org/
 • Emner: OECD’s data kan tilgås gennem tre forskellige portaler (se under afsnittet Hjemmesider). Disse indeholder samme variabler, men har forskellige funktionaliteter, brugerflade samt download muligheder. OECD har landedata om en lang række emner, både i form af generelle statistikker samt mere specifikt omhandlende landbrug og fiskeri, demografi og population, uddannelse, globalisering, sundhed, industri, arbejdsmarkedet, produktivitet og meget mere.
 • Dækning:
  Lande: 30 OECD-medlemslande samt store ikke-medlemslande som Kina, Rusland og Brasilien.
  Tid: 1960-
 • Dataformat: Excel, TXT-filer

Trade Facilitation Agreement database (WTO)

 • Hjemmeside: https://www.tfadatabase.org/
 • Emner: TFAD giver information om transnationale handelsaftaler, der er indgået med udgangspunkt i WTO. Her indgår data om landenes implementering samt ratificering af diverse handelsaftaler. 
 • Dækning:
  Lande: Det meste af verden
 • Dataformat: Excel

UNESCO

 • Hjemmeside: http://data.uis.unesco.org
 • Emner: UNESCO indeholder over 1000 indikatorer og data om alt fra uddannelsesniveauer, kultur, kommunikation, læsefærdigheder, videnskab og teknologi. 
 • Dækning:
  Lande: over 200 lande.
  Tid: 1970-
 • Dataformat: .csv, Excel, HTML, PDF

UNdata

 • Hjemmeside: http://data.un.org/
 • Emner: UNdata er produceret af FN. Heri indgår information om landes kriminalitet, uddannelse, energi, miljø, finansielle sektor, ligestilling og meget mere. 
 • Dækning:
  Lande: over 200 lande.
  Tid: 1950-
 • Dataformat: .csv, Excel, tekst

UN Economic Commission for …

United Nations Women

 • Hjemmeside: http://www.unwomen.org/en
 • Data består primært af rapporter, der kan findes under "Publications"
 • Emner: UN Women er en FN-organisation dedikeret til ligestilling og kvinders frigørelse. Her indgår information og undersøgelser om kvinders ligestilling, involvering i politik, økonomisk frigørelse, rettigheder, arbejdstilknytning og meget mere.
 • Dækning:
  Lande: De meste af verden
 • Dataformat: Rapporter

United Nations Global Compact

 • Hjemmeside: https://www.unglobalcompact.org/
 • Data består af rapporter, der kan findes "Explore our library"
 • Emner: FNs global compact er oprettet med et ønske om, at virksomheder strømliner strategier og operationer ud fra universelle principper om menneskerettigheder, arbejdsmarkedet, miljøet og anti-korruption.
 • Dækning:
  Lande: De meste af verden
 • Dataformat: Rapporter

World Bank

 • Hjemmeside: //data.worldbank.org/
 • Emner: Verdensbanken indeholder mange datasæts. De vigtigste er WDI (World Development Indicators) og GDF (Global Development Finance). WDI indeholder primært information om landenes udvikling, mens GDF fokuserer på finansielle flows, ekstern gæld og lignende finansielle indikatorer.
 • Dækning:
  Lande: over 200 lande.
  Tid: 1960-
 • Dataformat: .csv, Excel

World Trade Organisation

 • Hjemmeside: https://data.wto.org/
 • Emner: WTOs dataportal indeholder statistikker relateret til WTO-anliggender, såsom landes handel (eksport og import), told, markedstilgængelighed og lignende. 
 • Dækning:
  Lande: Over 200 lande.
  Tid: 1948-
 • Dataformat: Excel

World Health Organisation

 • Hjemmeside: https://www.who.int/gho/en/
 • Emner: WHO indsamler statistik om en langrække af helbredsrelaterede emner. Den vigtigste database er Global Health Observatory. Her indgår data om eksempelvis sundhedssystemer, dødelighed og sygdomsudbredelse, ernæring, HIV/AIDS, immunisering og så videre.
 • Dækning:
  Lande: 194 WHO-lande
  Tid: 1970-
 • Dataformat: .csv, Excel

Stater

Asian Infrastructure Investment Bank

 • Hjemmeside: https://www.aiib.org/en/index.html
 • Emner: AIIB er en multilateral udviklingsbank med en mission om at forbedre den sociale og økonomiske situation i Asien. Hjemmesiden er en af de bedste kilder til information om multilateralt økonomisk samarbejde i Asien.
 • Dækning:
  Lande: 100 lande

Bank for International Settlements

 • Hjemmeside: https://www.bis.org/
 • Emner: BIS er en sammenslutning af 60 centralbanker fra hele verden. Deres mission er at hjælpe centralbanker i deres mål for monetær og finansiel stabilitet. Her kan findes statistikker om alt fra gældsusikkerhed, forbrugerpriser, finansmarkedets infrastrukturer og meget andet.
 • Dækning:
  Lande: Over 200 lande
  Tid: 1995-
 • Dataformat: Excel

CIA world factbook

 • Hjemmeside: https://www.cia.gov/the-world-factbook/
 • Emner: World factbook indeholder information om alt fra landes historie, samfundet, regeringer, økonomiske situation, geografi, militær, transport og transnationale emner.
 • Dækning:
  Lande: de fleste lande i verden
  Tid: 1995-

Correlates of War Project

 • Hjemmeside: http://www.correlatesofwar.org/
 • Emner: COW-projektet leverer og opdaterer forskellige datasæts. Her er blandt andet information om inter- og intrastatslige konflikter, alliancer, territorielle ændringer, kolonial afhængighed, diplomatiske udvekslinger, bilateral handel, materielle kapabiliteter, lokation for militærkonflikt og meget andet. 
 • Dækning:
  Lande: Over 100 historiske og nuværende lande
  Tid: 1816-2016
 • Dataformat: .csv, Excel

The Cross-National Time-Series Data Archive

 • Hjemmeside: https://www.cntsdata.com/
 • Emner: CNTS-dataarkivet indbefatter næsten 200 variable som er grupperet i forskellige områder: population, brug af computer, indenrigskonflikt data, valgdata, energi, motorvejsdata, industri- og arbejdskraft og meget andet.
 • Dækning:
  Lande: Over 200 lande
  Tid: 1815-2019
 • Dataformat: Excel

Economic information about Latin America and the Carribean

 • Hjemmeside: https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/portada.html?idioma=english
 • Emner: CEPALSTAT afdækker de latinamerikanske og caribiske landes demografi, økonomi og miljø. Derudover findes der information om landenes sociale sammenhæng, de oprindelige folk og meget andet.
 • Dækning:
  Lande: 41 latinamerikanske og caribiske lande
  Tid: 1969-
 • Dataformat: Excel, HTML, XML

Ethnic Power Relations dataset

 • Hjemmeside: https://icr.ethz.ch/data/epr/
 • Emner: EPR datasættet giver indblik i etniske gruppers adgang til statsmagten, deres bosætningsmønstre, bånd til rebelgrupper, transnationale etniske relationer, og intraetniske forskelle.  
 • Dækning:
  Lande: Alle lande med en population på mindst 250.000
  Tid: 1946-2019
 • Dataformat: .csv, Excel, JSON, SQL

EU-handel

 • Hjemmeside: http://ec.europa.eu/trade/
 • Emner: På hjemmesiden findes information om alt vedrørende handel, som EU er involveret. Der er blandt information om diverse handelsaftaler, EU's rolle i WTO, samt import og eksport til og fra EU.
 • Dækning:
  Lande: EU (og til tider andre lande i verden)
 • Dataformat: Primært lovtekster

European Defense Data

 • Hjemmeside: https://www.eda.europa.eu/info-hub/defence-data-portal
 • Emner: På EDD findes information om de europæiske landes forsvar. Her findes data om alt relateret til forsvaret, såsom militærudgifter, militærpersonel (opgjort efter hæren, søværnet og luftvåbnet), infrastruktur og lignende.
 • Dækning:
  Lande: 27 medlemsstatslande
  Tid: 2005-2019
 • Dataformat: Excel

Den Europæiske Centralbank

 • Hjemmeside: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
 • Emner: På ECBs hjemmeside findes diverse statistikker vedrørende den europæiske centralbank samt medlemslandenes økonomiske situation. Her er blandt andet data om bankerne, finansmarkedet og renter, betalingsstatistikker og meget andet.
 • Dækning:
  Lande: 19 medlemmer
  Tid: 1949-
 • Dataformat: Excel, HTML, XML

Financial Security Index

 • Hjemmeside: https://www.financialsecrecyindex.com/
 • Emner: FSI rangerer lande ud fra niveauet af deres off-shore aktiviteter. Her findes information om ”tax havens”, finansielle flows og lignende.
 • Dækning:
  Lande: De fleste lande i verden
  Tid: 2009-
 • Dataformat: Excel

Fraser Institute (Economic freedom)

 • Hjemmeside: https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom
 • Emner: Fraser Institute måler økonomisk frihed og rangerer lande baseret på hhv. regeringsstørrelsen, sikring af ejendomsrettigheder, frihed til international handel, regulering af arbejdsmarkedet og virksomheder og adgang til frihed.
 • Dækning:
  Lande: 162 lande
  Tid: 1970-2020
 • Dataformat: Excel

Global Terrorism database

 • Hjemmeside: https://www.start.umd.edu/gtd/
 • Emner: GT-databasen er en af de største databaser om terrorangreb i verden med information om national og international terrorisme med mere end 190.000 begivenheder.
 • Dækning:
  Lande: Alle lande
  Tid: 1970-2019
 • Dataformat: Excel

Heidelberg Institute for International Conflict Research

Heritage (Economic freedom)

 • Hjemmeside: https://www.heritage.org/index/
 • Emner: Heritage indekset måler ligesom Fraser instituttet økonomisk frihed. Indekset er baseret på 12 aspekter af frihed, alt fra ejendomsrettigheder til finansiel frihed. 
 • Dækning:
  Lande: 186 lande
  Tid: 1995-
 • Dataformat: Excel

Institute for Democracy and Electoral assistance (IDEA)

Integrated Network for Societal Conflict Research

 • Hjemmeside: http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html
 • Emner: INSCR er en database med information om væbnede konflikter og interventioner. Her indgår information om tvungne befolkningsflytninger, politisk vold, terrorangreb og meget andet.
 • Dækning:
  Lande: 167 (alle lande med en population over 500.000)
  Tid: 1946-2020
 • Dataformat: Excel, SPSS

Inter-American Development Bank

 • Hjemmeside: https://www.iadb.org/en 
 • Data findes under "Knowledge
 • Emner: IADB arbejder for at mindske ulighed og fattigdom, fremme sundhed og uddannelse samt infrastrukturen i Latinamerikanske lande. Her findes data om borgernes sikkerhed, økonomien, uddannelse, klimaforandringer samt landbruget.
 • Dækning:
  Lande: 26 latinamerikanske lande
  Tid: 1960-
 • Dataformat: .csv, Excel, HTTP.

KOF Globalization index

LIS Datacenter

 • Hjemmeside: https://www.lisdatacenter.org
 • Emner: LIS indeholder data om landes indkomst, rigdom, arbejdskraft og demografi. 
 • Dækning:
  Lande: 50 lande
  Tid: 1969-

Minorities at risk

 • Hjemmeside: http://www.mar.umd.edu/mar_data.asp
 • Emner: MAR-databasen dækker 282 politisk, aktive etniske grupper ud fra politiske, økonomiske og kulturelle dimensioner. Variablene er inddelt i fem hovedkategorier: 1) gruppekarakteristika og status, 2) gruppediskrimination, 3) gruppeorganisering, 4) kollektive interesser og 5) gruppekonflikt.
 • Dækning:
  Lande: Enhederne i MAR databasen er etniske grupper. MAR dækker 282 politisk aktive etniske grupper i 120 lande.
  Tid: 1940-2003, 2004-2006
 • Dataformat ASCII, STATA, SPSS

Observatory of Economic Complexity (OEC)

 • Hjemmeside: https://oec.world/en/
 • Emner: OEC’s hjemmeside indeholder visualiseringer af FN’s handelsdata for enkelte lande, bilaterale relationer og specifikke produkter. Hjemmesiden er derfor nyttig til handelsstudier af specifikke lande eller produkter. 
 • Dækning:
  Lande: Over 200 lande
  Tid: 1962-
 • Dataformat: Online visualiseringer

Our World in Data

 • Hjemmeside: https://ourworldindata.org/
 • Emner: Indeholde data om fattigdom, sygdomme, klimaforandringer, krig, eksistentielle kriser, ulighed og meget andet.
 • Dækning
  Lande: Alle lande
 • Dataformat: Rapporter

Patterns of Regime Breakdown

Penn World Tables, Maddison og andet

 • Hjemmeside: https://www.rug.nl/ggdc/
 • Emner: PWT er en database med information om landes indkomstniveauer, output, input og produktivitet. Maddison måler den økonomiske udvikling for forskellige regioner og forskellige tidsperioder.
 • Dækning:
  Lande: 183 lande
  Tid: 1950-2019
 • Dataformat: STATA, excel

Political Events Project, 1948-1965

 • Hjemmeside: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/RCMD/studies/5206
 • Emner: PEP indeholder data om 6752 tilfælde af politisk ustabilitet i 84 udvalgte lande fra 1948-1965. Datasættene er opdelt i 4 typer af variable: identificerer begivenheder, klassificerer dem, beskriver dem og evaluerer dem.
 • Dækning:
  Lande: 84 lande
  Tid: 1948-1965
 • Dataformat ASCII, SPSS, SAS

The Political Terror Scale

 • Hjemmeside: http://www.politicalterrorscale.org/ 
 • Emner: PTS består af to variabler, et baseret på amerikanske landerapporter og en på Amnestys årlige rapport. De forsøger at indfange niveauet af politisk vold, og hvor meget terror et land er udsat for i et bestemt år.
 • Dækning:
  Lande: 187 lande
  Tid: 1976-2019
 • Dataformat: Excel, STATA, .csv

Quality of Government

 • Hjemmeside: https://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogstandarddata
 • Emner: QoG datasæt er tilgængeligt både som tværsnit og tidsserie data. Det indeholder primært data på makroniveau med fokus på regeringer, socioøkonomiske forhold, konflikter, etnisk sammensætning etc..
 • Dækning
  Lande: Stort set alle lande i verden
  Tid: 1946-
 • Dataformat: Stata, SPSS, .csv

SIPRI, Independent resource on global security

 • Hjemmeside: https://www.sipri.org/databases
 • Emner: SIPRI har forskellige databaser omhandlende konflikter, oprustning, våbenkontrol samt afvæbninger. Derudover indgår data om landes militærudgifter, de største våbenproducenter samt nationale rapporter om handelseksporter.
 • Dækning:
  Lande: Fleste lande i verden
  Tid: 1950-2019
 • Dataformat: Excel

Standardized World Income Inequality Database

 • Hjemmeside: https://fsolt.org/swiid/
 • Emner: SWIID måler indkomstuligheden mellem lande og over tid. Her findes både mål for gini-koefficienten baseret på den disponible og markedsindkomsten.
 • Dækning:
  Lande: 196 lande
  Tid: 1960-
 • Dataformat: STATA, Excel

United Nations Conference on Trade and Development

 • Hjemmeside: https://unctadstat.unctad.org/EN/
 • Emner: UNCTAD indeholder information om international handel, den økonomiske udvikling, investeringer, population og meget andet omhandlende handel. 
 • Dækning:
  Lande: Stort set alle lande i verden
  Tid: 1950-
 • Dataformat: .csv, Excel

Uppsala Conflict Data Program

 • Hjemmeside: https://ucdp.uu.se/downloads/
 • Emner: Væbnede konflikter (både intrastatslige og interstatslige), folkemord, tredjepartsstøtte, tabstal, mm..
 • Dækning:
  Lande: Fleste lande i verden. Nogle datasæts er desuden geo-kodet
  Tid: 1946-2019
 • Dataformat: Excel, .csv, Stata, R

U.S. merchandise trade and tariff data

 • Hjemmeside: https://dataweb.usitc.gov/
 • Emner: USITC indeholder information om amerikansk handel og told.
 • Dækning:
  Lande: USA
  Tid: 1989-
 • Dataformat: Excel

Varities of Democracy

 • Hjemmeside: https://www.v-dem.net/en/
 • Emner: V-dem har til formål at konceptualisere og måle demokrati. De giver adgang til multidimensionelle og disaggregerede data, som reflekterer demokratiers kompleksitet. V-dem skelner mellem fem komponenter af demokratier (med over 450 indikatorer): det elektorale, det liberale, deltagelse, deliberative samt egalitaristiske.  
 • Dækning:
  Lande: 202 lande i verden
  Tid: 1789-2019
 • Dataformat: SPSS, STATA, .csv, R.