Andre samfundsvidenskabelige databaser

Samfundsvidenskabelige databaser

Aalborg Survey Database

 • Hjemmeside: https://www.surveybanken.aau.dk/ 
 • Emner: Forskellige datasæts med fokus på Danmark og danskernes politiske adfærd. Det indeholder således datakilder, som har spurgt ind til danskernes holdninger til politik, ulighed, miljø, religion etc.
 • Dækning:
  Lande: Danmark
  Tid: 1971-2019
 • Dataformat: SPSS, STATA, .csv, SAS

CIA world factbook

 • Hjemmeside: https://www.cia.gov/the-world-factbook/
 • Emner: World factbook indeholder information om alt fra landes historie, samfundet, regeringer, økonomiske situation, geografi, militær, transport og transnationale emner.              
 • Dækning:
  Lande: De fleste lande i verden
  Tid: 1995-

The Cross-national Time-Series Data Archive

 • Hjemmeside: https://www.cntsdata.com/
 • Emner: CNTS-dataarkivet indbefatter næsten 200 variable, som er grupperet i forskellige områder: population, brug af computer, indenrigskonfliktdata, valgdata, energi, motorvejsdata, industri- og arbejdskraft og meget andet.
 • Dækning:
  Lande: Over 200 lande
  Tid: 1815-2019
 • Dataformat: Excel

Data Is Plural

Det Danske Dataarkiv

 • Hjemmeside: http://dda.dk/simple-search?lang=da
 • Emner: Rigsarkivets søgearkiv for danske publikationer og deres datasæt
 • Dækning:
  Lande: Danske forskere
 • Dataformat: SPSS, STATA, .csv, SAS

Erik Gahners samling af politiske datasæt

 • Hjemmeside: https://github.com/erikgahner/PolData
 • Emner: Siden indeholder en lang liste af datasæt, inddelt efter kategorierne; ministerier, borgere, forfatninger, politiske institutioner, partier og politikere, demokrati, økonomi, valgafstemninger, internationale relationer, medier, politik, politiske eliter, politiske taler og debatter. 

European Union Open Data Portal Unions

 • Hjemmeside: https://data.europa.eu/euodp/en/data/
 • Emner:  EU's åbne dataportal er stedet at gå til, hvis der ønskes data om EU's institutioner. Siden giver adgang til alt data, der er publiceret af EU's institutioner. Her findes information om alt fra økonomiske spørgsmål til stemmeadfærden hos de forskellige europæiske grupper i parlamentet. Derudover findes forskellig information om EU, såsom geografi, geopolitiske og finansielle data, lovgivning, kriminalitet, helbred, miljøet, transport og forskning.
 • Dækning:
  Lande: EU
 • Dataformat: .csv, Excel

Institute for Democracy and Electoral assistance (IDEA)

Inter-University Consortium for Political and Social Research

 • Hjemmeside:  https://www.icpsr.umich.edu/web/pages/ICPSR/index.html
 • Emner: ICPSR opretholder og giver adgang til et stort arkiv med samfundsvidenskabelige data til forskning og undervisning som en integreret del af infrastrukturen i samfundsvidenskabelig forskning.
 • Dataformat: SAS, STATA, SPSS

Open access

Our World in Data

 • Hjemmeside: https://ourworldindata.org/
 • Emner: Indeholder data om fattigdom, sygdomme, klimaforandringer, krig, eksistentielle kriser, ulighed og meget andet.
 • Dækning:
  Lande: Alle lande
 • Dataformat: Rapporter

Political Science Data

 • Hjemmeside: https://www.poliscidata.com/index.php
 • Emner: Hjemmesiden har til formål at hjælpe forskere med at finde datasæts, analysere dem og dele deres resultater. Her kan findes datasæt om vidt forskellige overemner såsom afrikansk politik, amerikansk politik, europæisk politik, komparativ politik, international politik, holdningsdata samt stemmeadfærd.
 • Dækning:
  Lande: Stort set alle lande i verden 

Quality of Government

 • Hjemmeside: https://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogstandarddata
 • Emner: QoG datasæt er tilgængeligt både som tværsnit og tidsserie data. Det indeholder primært data på makroniveau med fokus på regeringer, socioøkonomiske forhold, konflikter, etnisk sammensætning etc.
 • Dækning:
  Lande: Data for stort set alle lande i verden
  Tid: Data fra 1946-
 • Dataformat: STATA, SPSS, .csv