Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævn for medicin

Studienævnet på medicin består af:

VIP-repræsentanter
Formand:

Per Höllsberg (Institut for Biomedicin - Forskning og uddannelse, Øst)

Øvrige VIP-medlemmer:
Jeppe Prætorius (Institut for Biomedicin - Forskning og uddannelse, Syd)
Kristian Stengaard-Pedersen (Institut for Klinisk Medicin - Reumatologsik afdeling)
Niels Uldbjerg (Institut for Klinisk Medicin - Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y, SKS)
Torben Steiniche (Institut for Klinisk Medicin - Patologisk Institut, NBG)
Bo Christensen (Institut for Folkesundhed - Almen Medicin)

Studenterrepræsentanter
Næstformand: Julius Edward Miller Hvidt

Øvrige studentermedlemmer:
Helene Bøge Jørgensen
Agnes Hennebjerg Lunde
Tharsika Sakthivel
Ellen Hollands Steffensen
Nikolaj Bøgh

Studienævnssekretær:
Karoline Engsig-Karup

Dagsordener og referater 2017

I foråret 2017 blev der udarbejdet en vision og strategisk grundlag for medicinuddannelsen. I forlængelse heraf har Studienævnet besluttet, at der skal udarbejdes nye studieordninger for både bachelor- og kandidatuddannelsen, så de lever op til visionen og det strategiske grundlag.

Derfor er der i efteråret 2017 tilrettelagt en række ekstraordinære studienævnsmøder, hvor studienævnet arbejder med dette. Det forventes, at arbejdet kommer til at strække sig over de kommende år, og det er endnu ikke besluttet, hvornår de nye studieordninger skal træde i kraft.

Ordinære møderEkstraordinære møder

28. november

24. oktober

26. september

29. august

27. juni

23. maj

25. april


21. marts


21. februar


24. januar

 

12. december

21. november

19. september

1424699 / i40