Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævn for medicin

Studienævnet på medicin består af:

VIP-repræsentanter
Formand:

Per Höllsberg (Institut for Biomedicin - Forskning og uddannelse, Øst)

Øvrige VIP-medlemmer:
Jeppe Prætorius (Institut for Biomedicin - Forskning og uddannelse, Syd)
Kristian Stengaard-Pedersen (Institut for Klinisk Medicin - Reumatologsik afdeling)
Niels Uldbjerg (Institut for Klinisk Medicin - Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y, SKS)
Torben Steiniche (Institut for Klinisk Medicin - Patologisk Institut, NBG)
Jette Kolding Kristensen (Institut for Folkesundhed - Almen Medicin)

Studenterrepræsentanter
Næstformand: Julius Edward Miller Hvidt

Øvrige studentermedlemmer:
Helene Bøge Jørgensen
Agnes Hennebjerg Lunde
Tharsika Sakthivel
Ellen Hollands Steffensen
Nikolaj Bøgh

Studienævnssekretær:
Karoline Engsig-Karup

Dagsordener og referater 2017

21. marts

21. februar


24. januar