Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Vejledning og Studieinformation, Health Transportrefusion/rejsegodtgørelse ved klinikophold

Transportrefusion/rejsegodtgørelse ved klinikophold

Nye retningslinjer fra 1. februar 2018

1. februar 2018 trådte de nye retningslinjer for rejsegodtgørelse i forbindelse med klinikophold i kraft - også kaldt transportrefusion.

Du kan læse mere nedenfor om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med dine klinikophold i forårssemesteret 2018 og fremefter. Som udgangspunkt er det stadig oftest en fordel for dig at ansøge om Ungdomskort (se ansøgningsvejledning nederst).

Der ydes ikke rejsegodtgørelse, når:

 • kørsel foregår i egen eller andres bil.
 • klinikopholdet er taget som valgfag.
 • klinikken ligger i Aarhus (betragtes som cykelafstand).

Du kan få rejsegodtgørelse, når:

 • du benytter offentlig transport frem og tilbage til klinikstedet.
 • du benytter billigst mulige transportmulighed (for de fleste medicinstuderende er dette via et Ungdomskort). Beløbet der refunderes, er prisen for den billigst mulige billet på afrejsetidspunktet.
 • du kan dokumentere dine udgifter.

Hvordan finder jeg den billigste billet?

Prisen for offentlig transport til og fra dit kliniksted er individuel, da det afhænger af længden på opholdet, hospitalets placering samt hvor mange overnatninger du har på stedet (kun relevant ved Herning og Holstebro).

Du får udbetalt den billigste rejseform, og som nævnt ovenfor vil det oftest være et Ungdomskort. For at finde prisen på præcis dit kort, skal du gå ind på denne side: http://www.ungdomskort.dk/priser/. Du finder afsnittet om videregående uddannelser (vælg efter hvornår du er påbegyndt uddannelsen) og udfører regnestykket.

Ved køb af Ungdomskort, skal du købe minimum 30 dage - også selv om dit klinikophold er kortere. Du får godtgjort beløbet for alle 30 dage.

Via Rejseplanen.dk finder du priser på klippekort og andre billetter, og du sammenligner derefter, hvad der er billigst. Det vil være det beløb, som du kan søge om rejsegodtgørelse for.

Ansøgning og frister

Der er to årlige frister for ansøgning om rejsegodtgørelse, og de ligger i slutningen af semesteret:

ForårssemesterEfterårssemester
Indsendelse af bilagUge 20 til og med uge 23Uge 50 til og med uge 1*
UdbetalingSenest uge 27Senest uge 5

*Til tidlig klink: I skal huske at indsende dokumentation, INDEN I påbegynder tidlig klinik.

Processen for betaling og ansøgning er følgende:

 • Du lægger selv ud for billetten/rejsekortet, og du søger efterfølgende om rejsegodtgørelse.
 • Du søger om rejsegodtgørelse i slutningen af hvert semester, og du søger samlet for hele semesteret. Ansøgningen bliver via en formular, som vil ligge her på siden, og den åbner i uge 20.
 • Hvis du overskrider fristen for ansøgning, kan du ikke få rejsegodtgørelse for det pågældende semester.

Dokumentation

 • For at få rejsegodtgørelse skal du vedlægge dokumentation herfor i form af billetter/rejsekort/ungdomskort. Kan du ikke dokumentere transportudgiften, fx fordi billetten er blevet væk, kan du ikke få rejsegodtgørelse. Scan derfor gerne din billet med det samme - f.eks. med app'en Genious Scan.
 • Stemmer destinationen på billetten ikke overens med klinikstedet eller nærmeste station til klinikstedet, ydes der heller ikke rejsegodtgørelse.

Udbetaling

Din rejsegodtgørelse bliver udbetalt 2 gange årligt, og pengene bliver sat direkte ind på din NemKonto.

Overnatning

Det er stadig muligt at få overnatning i Herning og Holstebro - dog med den ændring, at du som studerende skal melde ind i god tid, i hvilket omfang du har brug for overnatning.

Dvs. at du INDEN byttefristens udløb (se infobrev), skal skrive til én af nedenstående mailadresser med information om, hvilke nætter du påregner at overnatte på dit kliniksted:

Hvis du IKKE skriver til dem inden deadline, kan du ikke forvente at få logi under dit klinikophold.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, så skriv til: transport.refusion.health.udd@au.dk

Sådan søger du om Ungdomskort

Du kan få tilskud til offentligt transport ved at bestille et Ungdomskort - du kan læse en vejledning til bestilling af Ungdomskort her. Hvis du har input til vejledningen, så kontakt studievejlederne.

 • Læs mere om betingelser, priser og regler på www.ungdomskort.dk
 • Har du spørgsmål til udfyldelse af ansøgning, skal du kontakte SU-kontoret på Aarhus Universitet. Det er også hertil, du skal sende din ansøgning.
 • Vi anbefaler, at du bestiller Ungdomskortet fire uger før 1. dag i klinik, så du har kortet i tide - du kan tidligst bestille det 45 dagen inden klinikstart.
 • Nogle skal have to ungdomskort. Det afhænger af, i hvilket takstområde praktikstedet ligger - læs mere i ovenstående vejledning.
321202 / i40