Mens du læser

Karriere og job mens du læser

Der er i hvert fald to vigtige formål med at tænke i job og karriere, mens du læser:

  1. Du bliver mere bevidst om, hvilken retning du gerne vil i, når du er færdig
  2. Du står stærkere på jobmarkedet, når du er færdig

Læs mere her på siden om, hvad du kan gøre, mens du læser.

Tænk i de 7 lægeroller undervejs i dit studie

Mange afdelinger bruger de 7 lægeroller, når de skal ansætte nye medarbejdere. 

Det er derfor en fordel for dig, hvis du kan få erfaring med nogle af rollerne i løbet af dit studie. 

Rollerne er: 

  • Medicinsk ekspert/ lægefaglig
  • Kommunikator
  • Samarbejder
  • Leder/ administrator/ organisator
  • Sundhedsfremmer
  • Akademiker/ forsker og underviser
  • Professionel.

Læs mere om de 7 lægeroller her

Tag et studiejob

Et studiejob er en god måde at opbygge netværk på. Særligt hvis du finder et studiejob, der relevant for den karrierevej, du ønsker.

Du skal dog være opmærksom på, at nogle semestre er mere fleksible end andre i forhold til studiejobs. Særligt de perioder, hvor du er på klinik, er der forventning om, at du til stede på klinikken i hvad der svarer til en fuldtidsarbejdsuge. 

Eksempler på studiejobs:

Gå ind i foreningsarbejde/frivilligt arbejde

Studenterforeninger (og andre foreninger)

På Health er der en række studenterforeninger, som du kan være med i. Det er sjovt at være med, og der er gode muligheder for at dyrke et socialt fællesskab eller en bestemt faglig interesse. 

Der findes selvfølgelig også mange andre foreninger uden for Health og uden for universitetets mure. 

I et karriereperspektiv kan foreningsarbejde bl.a. give dig nogle kompetencer, du ellers ikke ville få på studiet. 
 

Frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde er en god måde at udvikle dine kompetencer og opbygge netværk. 

I et karriereperspektiv kan et frivillig-job give dig kompetencer, som du ellers ikke ville få på studiet. Og det sender også et positivt signal om, hvordan du er som person. 

Du kan finde et hav af både studierelevante og ikke-studierelevante frivillig-jobs på https://frivilligjob.dk/

Start dit netværk på Linkedin mens du læser

Ca. halvdelen af alle stillinger i Danmark, bliver aldrig slået op. En stor del af dem bliver besat gennem netværk. 

Derfor er det en rigtig god idé, at du opretter en Linkedin-profil og går i gang med at opbygge dit netværk, mens du læser. 
 

Udvid dit netværk og post indhold

I løbet af din uddannelse kommer du i kontakt med mange forskellige mennesker, der er i job. 

Det kan være i forbindelse med studiejob, praktik- og klinikophold, opgaveskrivning, specialeskrivning mm. 

Tilføj de mennesker, du møder, til dit netværk. Og post gerne ting på din profil, hvis du fx. løser en opgave i samarbejde med en virksomhed, er i praktik eller hvis du deltager i en konference med relevant indhold. 
 

Brug tid på din profil

Brug gerne lidt ekstra tid på at skrive en god profiltekst og sæt altid et vellignende og godt billede på din profil.

Det gør det nemmere for en potentiel arbejdsgiver at huske, hvem du er, og det sender et signal om seriøsitet og grundighed. 

Sæt retning på dit studie i det individuelle forløb

Det individuelle forløb på medicinuddannelsen giver dig mulighed for i løbet af din uddannelse at planlægge og præge, hvordan dit arbejdsliv skal se ud. 

Ønsker du at arbejde med forskning, det akutte område, innovation og udvikling eller måske noget helt tredje?

Så får du igennem dit BA-projekt, dine valgfag, projektforløb og til sidst dit speciale mange muligheder for at præge dit studie i netop den retning, som du ønsker. 

Læs mere om det individuelle forløb her