Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Specialpædagogisk Støtte (SPS) er et tilbud til studerende med psykiske udfordringer, ord- eller talblindhed, fysiske handicaps, langvarige lidelser og lignende.

Formålet med Specialpædagogisk Støtte er at hjælpe studerende med at klare udfordringer i deres studieliv.

Du kan læse mere om hvilke former for støtte vi kan tilbyde i menuen til venstre.

Hvis du ønsker at søge om Specialpædagogisk Støtte så skal du starte med at booke en samtale.

Du må gerne kontakte os eller booke en samtale, selv om du ikke er sikker på, at Specialpædagogisk Støtte er noget for dig.

Vi har tavshedspligt. De oplysninger, du giver os, kommer ikke videre til andre på AU uden dit samtykke.

Skal du søge om dispensation? 

Det kan vi i SPS desværre ikke hjælpe dig med. Du kan søge om dispensation ved dit studienævn og få vejledning til, hvordan du gør det ved din studievejledning. 

Det kan dog stadig være en fordel at kontakte os, hvis du tænker, at du har brug for støtte. Så vil vi altid gerne snakke med dig.

Betingelser for at få SPS

SPS er støtte til studerende, der:

  • har dokumentation for en diagnose, en varig lidelse eller et handicap
  • er indskrevet på en SU-berettiget uddannelse (der bevilges ikke SPS til efter- og videreuddannelse)
  • er studieaktiv.

Er du i tvivl om du kan opfylde betingelserne, så prøv at kontakte os.