Startmerit

Når du søger optagelse på en videregående uddannelse, har du pligt til at oplyse, om du tidligere har bestået kurser på en/flere uddannelser (på samme niveau, bachelor eller kandidat), som du ikke har afsluttet.

Aarhus Universitet skal ud fra dine oplysninger vurdere, om du kan få merit, dvs. om et eller flere af de kurser, du tidligere har bestået, kan erstatte kurser på din nye uddannelse.

Du vil ikke få startmerit for valgfag på din nye uddannelse, men har selv mulighed for at søge om merit. Læs mere nedenfor.

Når studienævnet på din nye uddannelse har foretaget en vurdering, vil du modtage en afgørelse fra universitetet om, hvorvidt du har fået startmerit eller ej.

Du får besked i din e-boks, når det er afgjort, om du får startmerit.

Hvis du ikke får startmerit

Hvis du får besked om, at du ikke har fået merit for nogle af kurserne på din nye uddannelse, behøver du ikke foretage dig yderligere.

Du har dog mulighed for selv at søge om merit, hvis du tidligere har bestået et eller flere kurser, som du mener svarer til kurser på dit nuværende studie.

Du kan enten søge med det samme eller senere i din uddannelse, og du søger via blanketten på mitstudie.au.dk.

Muligheden for selv at søge om merit gælder også, hvis du tidligere har afsluttet en uddannelse på samme niveau som din nuværende.

Det skal fremgå tydeligt af din ansøgning, hvilket kursus du har bestået, og hvilke kurser, du mener, kan erstattes. Du skal vedlægge dokumentation for, at prøven er bestået samt studieordning eller fagbeskrivelse.

Merit for kurser på 1. semester

Det tager tid at behandle alle sager, men studienævnet gør alt for at give dig besked om eventuel merit inden studiestart.

Hvis ikke du har modtaget et svar inden studiestart, opfordrer vi dig til at følge alle de fag, du er tilmeldt på første semester, indtil du modtager svar.

Hvis du får merit for et fag, du er tilmeldt, vil du blive afmeldt undervisning og eksamen i faget. Det er en god idé at tale med en studievejleder om en alternativ studieplan, hvis du forventer at få merit, så du hurtigt kan blive tilmeldt anden undervisning på et senere semester, hvis det er muligt.

Det kan have konsekvenser for din SU, hvis du får merit. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte SU-kontoret.