Journalistisk formidling

Har du lyst til at formidle dine fag til personer, der ikke kender dit fagområde?
Så vil profilfaget i Journalistisk formidling* være et oplagt valg for dig.

Journalistisk formidling er et profilfag for studerende, der vil lære at formidle emner inden for deres fag præcist, klart og modtagerorienteret, så det kan forstås af folk med ringe eller intet kendskab til fagområdet.

*Hvis du har fulgt Bachelortilvalget 'Journalistisk formidling', kan du ikke søge profilfaget med samme titel.

Profilfagets opbygning

Forløbet veksler mellem undervisning, faglige oplæg, individuelle opgaver, gruppearbejde og ikke mindst gensidig feedback. Undervisningen er fremmøde-baseret. Via talrige øvelser og opgaver tilegner du dig først rutine i at vinkle, afgrænse, behandle og formidle journalistisk, så du dernæst kan anvende disse metoder til at formidle dit universitetsfag til en bredere kreds af forudsætningsløse men interesserede modtagere.

Dermed styrker profilfaget din evne til at bringe dine egne faglige kompetencer og indsigter i spil i en større offentlighed, så din viden kombineret med din kommunikationsevne kan skabe værdi på et bredt arbejdsmarked.

Faglige mål

Ved bedømmelse af den studerendes præstation lægges vægt på, i hvor høj grad den studerende kan:

  • Formidle kernefaglig viden og komplicerede faglige problemstillinger på enkel, afgrænset og troværdig vis
  • Skrive konkret og dynamisk med et klart mål
  • Reflektere over formidlingsmæssige valg med afsæt i journalistisk teori og metode samt med perspektiv til eget kernefag.
  • Demonstrere viden om medietyper og målgrupper
  • Mestre grundlæggende journalistiske procesredskaber som ideudvikling, vinkling og feedback

Eksamen

Du kan læse mere om eksamen i kursusbeskrivelsen i AU’s Kursuskatalog.