Filosofi, idéhistorie og humanistisk organisationsudvikling

Sådan gør du

Før

  • Forventningsafstem med dig selv: Hvad vil du med dit projektorienterede forløb? Skal det føre dig et bestemt sted hen? Skal det tænkes sammen med dit speciale?
  • Du kan få inspiration ved at tale med studerende i projektorienteret forløb, som præsenterer posters på Filosofis MA-konference (afholdes i december).
  • Hvis du kender dit mål, men ikke vejen derhen, kan du prøve at kontakte Arts Karriere.

Find en projektvært og lav en aftale – du har teten:

  • Eksempler på projektværter: hospice, højskole, forlag, konsulenthus, museum, reklamebureau, sygehus, frivillig organisation, forening.
  • Deltag i Company Dating på Arts (arrangeret af Arts Karriere).
  • Sørg for at få dig en kontaktperson i virksomheden/organisationen; én du altid kan henvende dig til.
  • Forventningsafstem med dit projektvært! Hvad skal der ske? Hvad forventer I af hinanden? Hvilke ressourcer skal der være til stede?
  • Udfyld denne projektaftale og aflever den til en af projektkoordinatorerne (Casper Andersen og Anne Marie Olesen).

Få styr på formalia:

Under

Ud over at udføre det arbejde, du har aftalt med virksomheden/organisationen skal du i løbet af semestret aflevere 4 bundne opgaver omhandlende dit projekt. Du har også mulighed for at deltage i 2 workshops (bl.a. om projektdesign og processtyring) og i MA-konferencen.

For at kunne aflægge eksamen i projektorienteret forløb skal du tillige aflevere en specialesynopsis. En nærmere beskrivelse af kravene til denne finder du i studieordningen.