Studieordninger og bekendtgørelser

Klik på din uddannelsesretning for at finde uddannelses-, adgangs-, bedømmelses- og eksamensbekendtgørelser samt studieordninger for den pågældende uddannelse.

Husk: at du skal bruge studieordningen fra det år, du blev optaget på studiet.

Bacheloruddannelser