Adgang til mail og au-systemer

Du har adgang i tre måneder efter du bliver færdig

Du har adgang til din au-mail og de øvrige au-systemer i tre måneder efter, du bliver færdig med din uddannelse og / eller udmeldes fra Aarhus Universitet.

Herefter bliver din mail lukket, og du har ikke længere adgang til de forskellige it-systemer. 

Det gælder:

  • Au-mail
  • Brightspace
  • Mitstudie.au.dk
  • STADS-selvbetjeningen
  • Officepakken, herunder Onedrive og Onenote


Husk at gemme dine filer

Husk derfor at gemme de filer og informationer, du har brug for, et andet sted, inden din adgang til systemerne lukkes.