Ønsker til rotation eller kliniksted

Søg om bestemt rotation eller kliniksted

Holdfordelingen, fordeling på rotationer og klinikpladsfordeling sker ved lodtrækning. 

Du har dog mulighed for: 

 • at søge om at få fortrinsret til en klinikplads inden for pendlerafstand
  (Dvs. Aarhus, Silkeborg, Horsens, Viborg eller Randers)
 • at ønske en bestemt rotation

Læs mere om hvordan herunder. 

Sådan ønsker du en bestemt rotation

Ønsker du en bestemt rotation i dit kommende semester, kan du ønske det via formularen her.

Formularen er kun åben i ansøgningsperioden, som er: 

 • 1.- 5. november for forårssemesteret
 • 1.- 5. maj for efterårssemesteret

Du skal være opmærksom på, at vi ikke kan tage hensyn til læsegrupper, hvis du ønsker en bestemt rotation. 

Vi forsøger selvfølgelig at imødekomme alle ønsker, men vi kan ikke garantere, at det altid lykkes. 

Sådan søger du om at komme i klinik i pendlerafstand

1. Send en dispensationsansøgning til studienævnet

Du søger ved at sende en dispensationsansøgning til studienævnet.

I din ansøgning skal du redegøre for, hvorfor du lever op til betingelserne for at blive fritaget for lodtrækning og få fortrinsret til en klinikplads i pendlerafstand. 

Du skal sende din ansøgning senest: 

 • 1. oktober for forårssemesteret
 • 1. april for efterårssemesteret

Husk at du skal søge til:

 • hvert semester, du ønsker klinik i pendlerafstand
 • det næste semester, du skal på og ikke til det semester, du går på nu.
   

2. Betingelser for at kunne søge

Du har mulighed for at søge om at blive fritaget fra lodtrækningen og få fortrinsret til klinikplads i Aarhus eller i pendlerafstand, hvis:

 • du har børn under 4 år.
 • du er enlig forsørger og har hjemmeboende børn, også over 4 år.
 • du eller en af dine nærmeste (ægtefælle/børn/forældre) har en behandlingskrævende sygdom, og behandlingen af sygdommen forudsætter, at du har klinikplads i Aarhus
 • du er studerende under Dual Career-ordningen (AU Elitesport eller AU Iværksætter)
   

Særligt for kandidat-ph.d'er

Desuden kan du som kandidat-ph.d.-studerende fra medicin søge om klinikplads i Aarhus én gang i løbet af din kandidat. Maks. 5 studerende pr. semester kan tilbydes en pendler-plads.

Læs hvordan du søger, hvis du er kandidat-ph.d.-studerende


Særligt for forskningsårsstuderende

Som forskningsårsstuderende kan du søge om klinikplads i Aarhus, hvis du uforskyldt er forsinket med færdiggørelsen af dit projekt. Du kan kun søge i semesteret umiddelbart efter dit forskningsår.

Du kan kun få en klinikplads i Aarhus, hvis nogle af de 5 Aarhus-pladser, der er tiltænkt kandidat-phd.-studerende, ikke bliver brugt. Der er derfor kun meget sjældent ledige pladser.
 

3. Krav til dokumentation

Du skal sende den relevante dokumentation med til din ansøgning til studienævnet. 

Princip

Dokumentation

Børn (under 4 år)

Kopi af:

 • Barnets fysiske sundhedskort
  (det fysiske kort, da adresse ikke fremgår af børns digitale sundhedskort)
 • Dit eget sundhedskort
   

Hvis barnet ikke er født endnu, så skal følgende sendes i kopi:

 • Vandrejournal
 • Faderens sygesikringsbevis
 • Moderens sygesikringsbevis

Børn hos enlige forsørgere

Kopi af:

 • Barnets fysiske sundhedskort
  (det fysiske kort, da adresse ikke fremgår af børns digitale sundhedskort)
 • Dit eget sundhedskort
 • Erklæring om børnetilskud til enlige forsørgere fra Udbetaling Danmark (findes på borger.dk)

Sygdom med behandling i Aarhus

Kopi af:

 • Behandlingsplan, hvor det fremgår, at behandlingen ikke kan ske andre steder samt omfang,
  varighed og frekvens af behandlingen.

Studerende ved AU Elitesport
 

Kopi af:

 • Udtalelse fra AU Elitesport
 • Detaljeret træningsplan for det specifikke semester (anbefales)
Studerende under AU Iværksætter

Kopi af:

 • Udtalelse fra AU Iværksætter
Forsinkede forskningsårsstuderende Udtalelse fra vejleder, der bekræfter din uforskyldte forsinkelse samt behovet for klinikplads i Aarhus
eller i pendlerafstand.

Ansøgningsfrister

Søg om bestemt rotation i dette tidsrum

 • 1.- 5. november for forårssemesteret

 • 1.- 5. maj for efterårssemesteret


Frist for fritagelse for kliniklodtrækning

 • 1. april for efterårssemesteret
 • 1. oktober for forårssemesteret