Corona og vintereksamen 20/21

Sådan gør vi for at undgå coronasmitte til eksamen

Det skal være trygt og sikkert at gå til eksamen - på trods af corona. 

Når vi planlægger stedprøver med fysisk fremmøde tager vi udgangspunkt i de gældende sundhedsfaglige retningslinjer og retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Overordnede principper: 

 • Der vil være flere adgange end normalt til eksamenslokalerne (hvor det er muligt).
 • Vi tilstræber at fordele stedprøver over en større del af eksamensterminen end normalt.
 • Vi indfører ekstra rengøring af toiletter og fælles kontaktpunkter mellem de skriftlige tilsynsprøver. 
 • Tilsynsvagter og IT-supportere bærer mundbind/visir, samt handsker, når en studerende skal have hjælp.
 • Tilsynsvagter har handsker på, når de uddeler og indsamler eksamensopgaver, kladdepapir o. lign.
 • Studerende sidder med minimum 1 meters afstand mellem hinanden - 2 meter i særlige tilfælde. 
 • Afstanden måler vi fra stolesæde til stolesæde.

Skiltning:

 • Vi har sat skilte og afmærkninger op, så alle der er involveret i eksamen, ved hvordan de skal opføre sig.

Værnemidler:

 • AU stiller værnemidler (håndsprit, mundbind, visir, handsker) til rådighed for tilsynsvagterne.
 • AU opstiller plexiglasafskærmninger på de steder, hvor der er flest studerende.
 • AU stiller desinfektionsservietter til rådighed for de studerende til aftørring af pladsen - som udgangspunkt 2 pakker pr. plads.
 • AU sørger for ekstra skraldespande med låg til brugte mundbind.

Rengøring:

 • AU rengører lokalerne hver morgen, inden de studerende møder ind - også lørdage og evt. søndage.
 • AU rengør toiletter og fælles kontaktpunkter (håndtag, gelændere etc.) mellem tilsynsprøverne.
 • AU tømmer alle papirkurve/skraldespande mellem tilsynsprøverne. 

Vores retningslinjer når vi afvikler eksamen med fysisk fremmøde

Stedprøve

Når du møder op:

 • Tag mundbind eller visir på, inden du går ind i bygningen.
 • Hav dit studiekort klar, så vi undgår for stor kødannelse ved indtjekning.
 • Tag overtøj på efter vejrforholdene - der kan opstå ventetid, når du ankommer til lokalerne.
 • Sprit hænderne af, når du går ind i bygningen og ind i det lokale, du skal være i.
 • Hold altid øje med lokale retningslinjer, der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende.
 • Undgå trængsel uden for lokalerne - hjælp med at holde afstand og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.
 • Følg tilsynsvagternes anvisninger.

Inden stedprøven går i gang: 

 • Sprit din plads af med desinfektionsservietter inden eksamen.
 • Sørg for at lægge de brugte desinfektionsservietter i skraldespanden lige efter brug.  
 • Bliv så vidt muligt siddende på din plads, inden eksamen går i gang.
 • Hvis du rejser dig, skal du sørge for at holde god afstand til andre.

Under stedprøven:

 • Tilsynsvagterne og IT-medarbejderne bærer mundbind eller visir, og handsker hvis nødvendigt, når de hjælper dig.
 • Tag mundbind på, hvis du har brug for hjælp, da det i disse situationer ikke vil være muligt at overholde afstandskravet på min. 1 meter.
 • Lad ikke brugte mundbind ligge fremme på bordene under tilsynsprøven.

Efter stedprøven:

 • Sprit dine hænder af.
 • Sørg for at rydde din plads og smid papir og affald i skraldespanden.
 • Sprit din plads grundigt af efter brug.
 • Er du tidligt færdig, så husk at tage hensyn til de medstuderende, der stadig er i gang med eksamen.
 • Lad dem, der sidder tættest på udgangen, komme ud først.
 • Undgå trængsel uden for lokalerne - hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.
 • Følg tilsynsvagternes anvisninger.

Mundtlig eksamen

Når du møder op:

 • Tag mundbind eller visir på, inden du går ind i bygningen.
 • Sprit hænderne af, når du går ind i bygningen og ind i det lokale du skal være i.
 • Hold altid øje med lokale retningslinjer der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende. 
 • Undgå trængsel uden for lokalerne - hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.

Inden den mundtlige eksamen går i gang: 

 • Hold afstand til både medstuderende, eksaminatorer og eventuelle vagter, når du venter uden for eksamenslokalet.
 • Bliv siddende på din plads, indtil du bliver hentet af en eksaminator eller en vagt, hvis du opholder dig i et ventelokale.

Under den mundtlige eksamen:

 • Sprit dine hænder af før og efter, du går ind i eksaminationslokalet.
 • Overhold afstandskravet på min. 1 meter, når du går ind i eksaminationslokalet.

Efter den mundtlige eksamen:

 • Ryd din plads og smid eventuelt notepapir og affald i skraldespanden.
 • Sprit din plads grundigt af efter brug
 • Husk at spritte dine hænder af, inden du starter.
 • Undgå trængsel uden for lokalerne - hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.
 • Følg tilsynsvagternes anvisninger.

Praksis: Sådan gør vi, hvis du er i risikogruppe

Du har krav på, at der bliver taget hensyn til din situation, hvis du tilhører en COVID-19-risikogruppe. 

På Aarhus Universitet har vi aftalt en fælles praksis for, hvad og hvordan vi gør, hvis du er i COVID-19-risikogruppe

Praksis: Hvis du skal ud at rejse

Det kan få indflydelse på din eksamen, hvis du rejser uden for Danmarks grænser. 

Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på her

Vores principper, hvis plan B træder i kraft

Plan B er en eksamens-nødplan, som vi ikke håber at få brug for. Men derfor er det alligevel vigtigt, at du kender den. Så har du mulighed for at forberede dig på, hvordan eksamen kan komme til foregå.  

Det er studienævnet, der har godkendt plan B.

Plan B kan træde i kraft i tilfælde af, at corona-restriktionerne skærpes, så du ikke kan møde op på campus.

Det kan f.eks. være en fuld nedlukning af campus, udgangsforbud, restriktioner ift. brug af transportmidler osv.

Principperne herunder er dem vi bruger, hvis plan B træder i kraft: 

 • Vi flytter kun eksamensdatoer, hvis nedlukningen sker så tæt på en eksamen, at omlægning til et online format ikke kan ske forsvarligt på det oprindeligt fastsatte tidpunkt.
 • Vi afvikler som udgangspunkt re-eksamen i samme form som den ordinære prøve. Dvs. hvis plan B træder i kraft for et eller flere kurser, så afvikles re-eksamen for disse kurser i henhold til prøveformerne i plan B. Det gælder også selvom universitetet er åbent for fremmøde på tidspunktet for reeksamen. Dette er for at sikre, at ordinær eksamen tester det samme som reeksamen.
 • Et evt. skift fra plan B til plan A midt i eksamensperioden kræver som udgangspunkt 1 måneds varsel. Dette for at sikre, at de studerende i deres forberedelse til eksamen opnår størst mulig sikkerhed for de rammer, de skal gå til eksamen under.