Undervisning og eksamen

Coronarestriktioner på sygehusene i efteråret 2021

Som studerende skal du følge de samme retningslinjer som andet personale på afdelingen.

Der bliver stillet de samme krav til dig, som til andet personale i forhold til værnemidler, vaccination, tests osv.

Du skal kontakte den afdeling, du er på, hvis du har spørgsmål til retningslinjerne.  
 

Særligt for personer i øget risiko, inkl. gravide i graviditetsuge 28+

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet.

Der står blandt andet: 

"Færdigvaccinerede personer i øget risiko kan gå på arbejde, som de plejer og behøver ikke blive omplaceret, hvis Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smitte kan overholdes.

Der er dog enkelte undtagelser, fx bør færdigvaccinerede personer i øget risiko for et alvorligt forløb fortsat ikke varetage funktioner, hvor deltagelse i pleje, omsorg eller behandling af eller tæt kontakt med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19 udgør størstedelen af arbejdet, herunder fx på COVID-19-afsnit på sygehus.

Færdigvaccinerede gravide kan som udgangspunkt også undtages for omplacering og/eller hjemsendelse fra graviditetsuge 28+0. Den gravides partner behøver heller ikke omplaceres hvis enten de selv eller den gravide er færdigvaccineret.

Der kan dog være særlige individuelle faktorer, der sætter den gravide i særligt risiko på trods af færdigvaccination. Det kan fx være kombination af flere sygdomme og tilstande, der medfører øget risiko, fx graviditet, overvægt og svær hjertesygdom, der betyder at der kan være behov for særlige forholdsregler.

Uddybende information om anbefalinger for vaccinerede personer kan findes i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger til vaccinerede individer." (side 32). 

Læs mere: Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet.  
Læs mere: Sundhedsstyrelsen anbefaler gravide at blive vaccineret i 2. eller 3. trimester

Hvis du ikke er vaccineret

Er du ikke vaccineret, og ønsker du ikke at blive vaccineret, har du mulighed for at påbegynde din barsel og udskyde klinik og eksamen til efter barselsperioden.

Du kan få udsat din maksimale studietid 2 semestre pga. barsel.

Læs mere: Sådan er barselsreglerne på Health