Sociale medier og klinik

Retningslinjer for studerendes adfærd på egne sociale medier ifm. praktik og klinik på Health

Når du er i praktik/klinik, repræsenterer du Aarhus Universitet (AU).  Vi forventer, at du agerer professionelt i forbindelse med din praktik/klinik, også på dine egne sociale medier.

Sociale medier forstås som websites, blogs, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, LinkedIn, Messenger etc. Her har det vist sig, at det kan være svært at skelne mellem offentlig og privat, og at man nogle gange befinder sig i en gråzone.

Vær professionel

Når du er i praktik/klinik, ser patienterne dig som fagperson på lige fod med de ansatte. AU og praktik/klinikstedet forventer, at du opfører dig professionelt og kommunikerer respektfuldt i forbindelse med dit ophold – både over for medstuderende, kolleger, patienter og praktik/klinikstedet og opfører dig online, som du ville gøre offline.

Vær opmærksom på, at opslag på sociale medier kan deles, fortolkes og sendes videre ud i sammenhænge, som du ikke oprindeligt ønskede.

Du har tavshedspligt

Kommunikation om patienter kan kun foregå på praktik/klinikstedet eller i undervisningslokaler, hvor uvedkommende ikke har adgang. Aldrig på sociale medier.

Vær opmærksom på, at du også bryder din tavshedspligt, selv om du ikke nævner patientens navn, da alene oplysninger om tid og sted kan være nok til, at personen kan identificeres. Samtidig risikerer du at skabe rygter om forkerte personer, fordi dem, der læser med på sociale medier, kan koble informationerne med nogle de kender.

Videregiv ikke personhenførbare oplysninger på sociale medier

Du må ikke videregive personhenførbare oplysninger på sociale medier – hverken billeder eller skriftlige oplysninger. Personhenførbare oplysninger er alle typer informationer, som gør, at man kan identificere en person fx cpr. nr., helbredsoplysninger eller billeder af en genkendelig person.

Som sundhedsprofessionel har du pligt til at beskytte patienters personhenførbare oplysninger. Ifølge loven må man godt viderebringe billeder af patienter, hvis de har givet samtykke. Samtykket skal være skriftligt, da du skal kunne dokumentere det, og det kan til hver en tid kaldes tilbage.

For at undgå situationer, hvor patienter senere tilbagekalder deres samtykke, og dit studiested derfor skal opspore (tidligere) studerende, har Health besluttet, at du som studerende ikke må lægge nogen former for personhenførbare oplysninger på sociale medier. Patientdata må uanset form kun forefindes på praktik/klinikstedet eller på uddannelsesstedet. Derfor er begge eksempler ulovlig adfærd på Health.

AU har midlertidige retningslinjer, der tillader studerende at optage video med egen telefon til brug i uddannelsesøjemed, hvis det indgår i undervisningen. Optagelserne må ikke opbevares på egen telefon og må ikke videregives på sociale medier. 

Hav ikke patientkontakt på sociale medier

Health anbefaler, at du ikke er venner med patienter/pårørende på de sociale medier, hvis du ikke har nogen anden relation til dem. Kontakten til patienter bør foregå i en professionel kontekst, som ikke er de sociale medier. Det er generelt en god idé at have lukkede profiler på sociale medier i stedet for offentlige.

Som studerende har du ikke autorisation og må ikke vejlede patienter uden for praktik/klinikstedet. Derfor bør du ikke besvare personlige henvendelser fra patienter. Patienten har andre kommunikationskanaler til rådighed til kontakt til sundhedsvæsenet, også uden for åbningstiden.

Ved at være ven med patienter og pårørende på sociale medier kan du sætte dig selv i en sårbar eller vanskelige situationer og kan risikere at blive udstillet.

Aftaler om tider til konsultationer med patienter kan træffes telefonisk. En telefon brugt til samtale er ikke et socialt medie.