FAQ om datahentning

Om datahentning

Da STATA/IC-udgaven har en begrænsning på 2.047 variable, risikerer du at støde på problemer ved indhentning af store datasæts. Dette kan imødekommes på følgende måde:

  1. Download filen i .dta format til din computer.
  2. På baggrund af kodebogen besluttes, hvilke variabler, du vil anvende. Dernæst åbnes STATA-filen med de udvalgte variable i kommandovinduet med følgende kommando: use variabelliste using ”C:\Link_til_fil\”filnavn”

Denne procedure er eksempelvis brugbar, hvis man ønsker variable fra Quality of Government Standard datasæt, der indeholder 2100 variable.

  1. Først bestemmes det, hvilke variable skal bruges. Her vælges information om landes politiske system samt BNP per indbygger. Efterfølgende gemmes datasættet på skrivebordet.
  2. Dernæst findes i kodebogen variablenavne for de ønskede variable. I dette tilfælde mad_gdppc, wel_sys og cname for lande.
  3. Slutteligt hentes de ønskede variable med kommandoen:
    use wel_sys mad_gdppc cname using "/Users/matiasengdalchristensen/Desktop/qog_std_ts_jan19.dta"