Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Medicin Udveksling og praktik i udlandet Muligheder for medicinstuderende

Muligheder for medicinstuderende

BACHELOREN

På bacheloren i medicin er det ifølge studieordningen muligt at rejse ud på alle semestre. Af praktiske årsager kan udlandsophold dog først lade sig gøre fra 3. semester af og fremefter.

Guide omkring udrejseprocessen

Se vores guide over udrejseprocessen. Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på og hvornår i planlægningsfasen, under udrejse og efter hjemkomst. Hver gang der er en understregning i dokumentet, er der et link til en AU-side under "Udveksling og praktik i udlandet", hvor du kan læse mere.

Hvis studerende, der ønsker at rejse ud på det internationale semester og andre studerende søger samme udvekslingsplads prioriteres ansøgninger fra studerende, der rejser ud på det internationale semester (11. semester).

Det valgfrie element - bacheloren

På det valgfrie element på 3. semester er der en mulighed for at tage på udlandsophold. Du kan læse mere omkring det valgfrie element her.

Specielt omkring patologi

Specielt omkring forhåndsgodkendelse af patologi:

Hvis du ønsker at læse patologi i udlandet, gælder nedenstående betingelser. Når du søger om forhåndsgodkendelse for patologi, er det altså udelukkende kravene i linket nedenfor, som du skal dokumentere er opfyldt for det udenlandske fag. Patologi adskiller sig med andre ord fra de øvrige fag på medicin, hvor du skal vurdere og dokumentere om et udenlandsk fag har forhåndsgodkendelsespotentiale ud fra AU's Kursuskatalog.
Betingelser for forhåndsgodkendelse af patologi-undervisning på medicin i udlandet

Bachelorprojekt som fjernstudie

Hvis du rejser ud på enten 5. eller 6. semester på din bachelor, bytter du ofte rundt på semesterrækkefølgen, og det kan betyde, at du skal skrive din bachelor som fjernstudie.

Hvis du vælger fjernstudium, skal du skrive et individuelt bachelorprojekt. Du skal derfor søge om forhåndsgodkendelse hertil, hvor du selv finder emne og vejleder – se vejledning og ansøgningsskema her

Du skal skrive din bacheloropgave ved en AU-vejleder, og aflevering og eksamination foregår gennem AU. Du har ikke krav på særlige hensyn, når du skriver din bacheloropgave som fjernstudium.

Da bachelorprojektet altså skal aflægges ved AU, skal du også være opmærksom på, at faget ikke tæller med i en eventuel opgørelse over, hvor mange point du læser i udlandet. Det er relevant, hvis det udenlandske universitet har et minimumskrav ift. antal point, du skal læse under dit ophold.

Tidligere forhåndsgodkendte/afviste aktiviteter

Som inspiration kan du se oversigterne over tidligere forhåndsgodkendte og afviste aktiviteter på medicin.

Husk, at selvom aktiviteten tidligere er blevet forhåndsgodkendt, så skal du selv søge om en personlig forhåndsgodkendelse ud fra ovenstående vejledning.


KANDIDATEN

På kandidaten i medicin er det ifølge studieordningen muligt at rejse ud på alle semestre, undtagen 12. semester der skal tages på AU. Fraset det valgfrie element, der kan tages som en enkeltstående aktivitet i udlandet, kan du kun rejse ud på hele semestre - dvs. ophold der indeholder en lignende sammensætning af teori, klinik og professionsspor, som det gør sig gældende på AU. For at gøre udrejse lettere på kandidaten er der udarbejdet fagpakker, som dækker kravene til sammensætningen.

Guide omkring udrejseprocessen

Se vores guide over udrejseprocessen. Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på og hvornår i planlægningsfasen, under udrejse og efter hjemkomst. Hver gang der er en understregning i dokumentet, er der et link til en AU-side under "Udveksling og praktik i udlandet", hvor du kan læse mere.

Hvis studerende, der ønsker at rejse ud på det internationale semester og andre studerende søger samme udvekslingsplads prioriteres ansøgninger fra studerende, der rejser ud på det internationale semester (11. semester).

Præsentationer om udlandsophold findes her.

Fagpakker

Der er sammensat nogle fagpakker som er mulige at vælge på kandidatuddannelsen i medicin. Fagene er tidligere forhåndsgodkendte til bestemte semestre, men du skal dog altid have din egen personlige forhåndsgodkendelse, inden du rejser på udveksling. 

Læs mere om fagpakker her

Bemærk at siden løbende opdateres med nye fagpakker. Bemærk også, at der ikke er garanti for, at de pågældende fag på værtsuniversitetet oprettes, eller at du kan optages på dem. Vi forsøger løbende at holde os ajour med vores partneres fagudbud, men ændringer i uddannelsesstruktur og fagligt indhold kan gøre, at de fag, der er godkendt ikke længere findes i den godkendte form. I disse tilfælde vil fagpakken ikke længere være gældende. Hvorvidt du optages på fagene efter en nominering fra AU er udelukkende op til det udenlandske universitet.

Det internationale semester

Det internationale semester er et treårigt pilotprojekt med start til efteråret 2016.

Det internationale semester vil være det 11. semester og vil indeholde følgende fag:

  • Familie-Samfund
  • Professionsspor 5

På udvalgte partneruniversiteter er der sammensat fagpakker, der er godkendt til semestret (du skal huske at søge din egen personlige forhåndsgodkendelse).

Som ansøger om at blive udvekslingsstuderende på det internationale semester på medicin, vil nomineringen tage udgangspunkt i en helhedsvurdering af ansøgeren på baggrund af følgende kriterier. Kriterierne har ikke en fast indbyrdes vægtning. Dokumentationen foregår ved at uploade de relevante dokumenter én samlet pdf fil i ansøgningsmodulet AU GO fra den 2. november til den 1. december (for den ordinære ansøgningsrunde) og fra omkring den 15. august til den 15. september (for restpladsrunden med udrejse på det kommende forårssemester).

  • Karakterer (vægtet ECTS-gennemsnit)
  • Motiveret ansøgning: Du bedes udfylde dette ansøgningsskema for at motivere din ansøgning om udveksling på internationalt semester.
  • Udtalelser: Der skal vedklægges min. 1 udtalelse, som siger noget om dig (fagligt, personligt etc.). Der må vedlægges maks. 3 udtalelser.
  • Prioriterede udrejseønsker: Jo flere universiteter du angiver, desto større er din sandsynlighed for at komme på udveksling (dette vil ikke ses som en indifference ift. destination, men som en villighed til at være fleksibel). Husk at det forventes, at du tager imod en eventuel tildelt studieplads, uanset hvilken plads universitet har på din prioriteringsliste. Ellers risikerer du at optage en studieplads fra en medstuderende, som gerne ville have været afsted til det pågældende universitet. Overvej derfor nøje hvilke universiteter, du ønsker at komme på udveksling til.

Hvis studerende, der ønsker at rejse ud på det internationale semester og andre studerende søger samme udvekslingsplads prioriteres ansøgninger fra studerende, der rejser ud på det internationale semester (11. semester).

OBS for forskningsårsstuderende: I kan ikke søge i AU GO, men skal sende en mail til den internationale koordinator Rikke Præstegaard på health.studyabroad@au.dk, så bliver I guidet gennem ansøgningsprocessen.

FAQ om at tage det internationale semester i udlandet.

Præsentationer om det internationalt semester findes her.

Det valgfrie element - kandidaten

På det valgfrie element på 3. semester er der en mulighed for at tage på udlandsophold. Du kan læse mere omkring det valgfrie element her.

Du kan se, hvornår det valgfrie element er indplaceret i hver rotation på 9. semester i dette link. Du har mulighed for at tilkendegive dit ønske om rotation ved at skrive en mail til health.studadm@au.dk. Dog kan det ikke garanteres, at du får den ønskede rotation, men der er gode muligheder for det. Der er også mulighed for at tage det valgfrie element i eksempelvis en sommerferie.

Præsentationer om det valgfrie element findes her.

Tidligere forhåndsgodkendte aktiviteter

Som inspiration kan du se oversigterne over tidligere forhåndsgodkendte og afviste aktiviteter på medicin.

Husk, at selvom aktiviteten tidligere er blevet forhåndsgodkendt, så skal du selv søge om en personlig forhåndsgodkendelse.

1401418 / i40