Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Medicin Udveksling og praktik i udlandet Muligheder for medicinstuderende

Muligheder for medicinstuderende

Hvornår kan du rejse ud?

BACHELOREN

På bacheloren i Medicin er det ifølge studieordningen muligt at rejse ud på alle semestre.

Af praktiske årsager kan udlandsophold dog først lade sig gøre fra 3. semester af og fremefter.

Læs mere om udrejsemuligheder for bachelorstuderende.

KANDIDATEN

På kandidaten i Medicin er det ifølge studieordningen muligt at rejse ud på alle semestre, undtagen 12. semester der skal tages på AU.

Bortset fra det valgfrie element på 9. semester, der kan tages som en enkeltstående aktivitet i udlandet, kan du kun rejse ud på hele semestre - dvs. ophold, der indeholder en lignende sammensætning af teori, klinik og professionsspor, som det gør sig gældende på AU.

Der er bedst mulighed for at rejse ud på 11. semester, også kaldet det internationale semester.

Det er altid dit eget ansvar at undersøge mulighederne ved værtsuniversitet forud for ansøgning.

Læs mere om udrejsemuligheder for kandidatstuderende.

1401418 / i40