Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Medicin Udveksling og praktik i udlandet Muligheder for medicinstuderende

Muligheder for medicinstuderende

Hvornår kan du rejse ud?

BACHELOREN

På bacheloren i medicin er det ifølge studieordningen muligt at rejse ud på alle semestre.

Af praktiske årsager kan udlandsophold dog først lade sig gøre fra 3. semester af og fremefter.

KANDIDAT

På kandidaten i medicin er det ifølge studieordningen muligt at rejse ud på alle semestre, undtagen 12. semester der skal tages på AU.

Bortset fra det valgfrie element på 9. semester, der kan tages som en enkeltstående aktivitet i udlandet, kan du kun rejse ud på hele semestre - dvs. ophold, der indeholder en lignende sammensætning af teori, klinik og professionsspor, som det gør sig gældende på AU.

Det er altid dit eget ansvar at undersøge mulighederne ved værtsuniversitet forud for ansøgning.

Bachelor i medicin

Det valgfrie element - 3. semester

På det valgfrie element på 3. semester er der en mulighed for at tage på udlandsophold.

Læs mere omkring det valgfrie element på bachelor i medicin

Specielt omkring patologi

Specielt omkring forhåndsgodkendelse af patologi:

Hvis du ønsker at læse patologi i udlandet, gælder nedenstående betingelser.

Når du søger om forhåndsgodkendelse for patologi, er det altså udelukkende kravene i linket nedenfor, som du skal dokumentere er opfyldt for det udenlandske fag.

Patologi adskiller sig med andre ord fra de øvrige fag på medicin, hvor du skal vurdere og dokumentere om et udenlandsk fag har forhåndsgodkendelsespotentiale ud fra AU's Kursuskatalog.

Betingelser for forhåndsgodkendelse af patologi-undervisning på medicin i udlandet

Bachelorprojekt som fjernstudie

Hvis du rejser ud på enten 5. eller 6. semester på din bachelor, bytter du ofte rundt på semesterrækkefølgen, og det kan betyde, at du skal skrive din bachelor som fjernstudie.

Hvis du vælger fjernstudium, skal du skrive et individuelt bachelorprojekt. Du skal derfor søge om forhåndsgodkendelse hertil, hvor du selv finder emne og vejleder – se vejledning og ansøgningsskema her

Du skal skrive din bacheloropgave ved en AU-vejleder, og aflevering og eksamination foregår gennem AU. Du har ikke krav på særlige hensyn, når du skriver din bacheloropgave som fjernstudium.

Da bachelorprojektet altså skal aflægges ved AU, skal du også være opmærksom på, at faget ikke tæller med i en eventuel opgørelse over, hvor mange point du læser i udlandet. Det er relevant, hvis det udenlandske universitet har et minimumskrav ift. antal point, du skal læse under dit ophold.

Tidligere forhåndsgodkendelser

Som inspiration kan du se oversigterne over tidligere forhåndsgodkendte og afviste aktiviteter på medicin.

Husk, at selvom aktiviteten tidligere er blevet forhåndsgodkendt, så skal du selv søge om en personlig forhåndsgodkendelse ud fra ovenstående vejledning.


Kandidaten

Fagpakker

En fagpakke er en oversigt over udvalgte fag på de udenlandske universiteter, som studienævnet har vurderet svarer til indholdet af de fag, der udbydes på Aarhus universitet.

Pakkerne er ikke specielt udbudt af det udenlandske universitet til studerende fra Aarhus universitet.

Dette betyder, at der kan ske ændringer af fagene i fagpakkerne, og at nogle af fagene ikke stemmer fuldstændigt overens med det, der udbydes i Aarhus.

Aarhus Universitet kan ikke garantere at disse fag udbydes på et specifikt semester eller i et bestemt år. Du skal derfor forvente inden afrejse selv at skulle undersøge om kombinationen kan lade sig gøre.

Du skal også altid søge din egen personlige forhåndsgodkendelse, inden du rejser på udveksling. 

Bemærk, at der ikke er garanti for, at de pågældende fag på værtsuniversitetet oprettes, eller at du kan optages på dem. Vi forsøger løbende at holde os ajour med vores partneres fagudbud, men ændringer i uddannelsesstruktur og fagligt indhold kan medføre, at godkendte fag, ikke længere findes i den godkendte form.

I disse tilfælde vil fagpakken ikke længere være gældende. Det er ikke altid muligt at have denne information fra værtsuniversitetet ved ansøgningstidspunktet på Aarhus Universitet. Du skal derfor forvente selv at være involveret i processen med at følge op på fagudbuddet ved værtsuniversitetet, hvis du bliver tilbudt en plads.

Hvorvidt du optages på fagene efter en nominering fra Aarhus Universitet er op til værtsuniversitetet.  

Læs mere om fagpakker her

Det valgfrie element - 9. semester

På det valgfrie element på 3. semester er der en mulighed for at tage på udlandsophold. Du kan læse mere omkring det valgfrie element her.

Du kan se, hvornår det valgfrie element er indplaceret i hver rotation på 9. semester i dette link. Du har mulighed for at tilkendegive dit ønske om rotation ved at skrive en mail til health.studadm@au.dk. Dog kan det ikke garanteres, at du får den ønskede rotation, men der er gode muligheder for det. Der er også mulighed for at tage det valgfrie element i eksempelvis en sommerferie.

Præsentationer om det valgfrie element findes her.

Det internationale semester - 11. semester

Det internationale semester er et tre-årigt pilotprojekt fra efteråret 2016.

Det internationale semester er det 11. semester og indeholder følgende fag:

  • Gynæcologi/obstetric og Pædiatri
  • Professionsspor 5

På udvalgte partneruniversiteter er der sammensat fagpakker, der er godkendt til semestret (du skal huske at søge din egen personlige forhåndsgodkendelse).

Som ansøger om at blive udvekslingsstuderende på det internationale semester på medicin, tager udvælgelsen udgangspunkt i en helhedsvurdering af ansøgeren på baggrund af en række udvælgelseskriterier. Kriterierne har ikke en fast indbyrdes vægtning.

  • Karakterer (vægtet ECTS-gennemsnit)
  • Motiveret ansøgning: Du bedes udfylde dette ansøgningsskema for at motivere din ansøgning om udveksling på internationalt semester.
  • Udtalelser: Der skal vedklægges min. 1 udtalelse, som siger noget om dig (fagligt, personligt etc.). Der må vedlægges maks. 3 udtalelser.
  • Prioriterede udrejseønsker: Jo flere universiteter du angiver, desto større er din sandsynlighed for at komme på udveksling (Jo flere universiteter du angiver, desto større er din sandsynlighed for at komme på udveksling. Dette bliver ikke behandlet, som om du er ligeglad med din destination, men som en villighed til at være fleksibel).
    Husk at det forventes, at du tager imod en eventuel tildelt studieplads, uanset hvilken plads universitet har på din prioriteringsliste. Ellers risikerer du at optage en studieplads fra en medstuderende, som gerne ville have været afsted til det pågældende universitet. Overvej derfor nøje hvilke universiteter, du ønsker at komme på udveksling til.

Fordeling af pladser

Hvis studerende, der ønsker at rejse ud på det internationale semester og andre studerende søger samme udvekslingsplads prioriteres ansøgninger fra studerende, der rejser ud på det internationale semester (11. semester). Desuden vil studieanciennitet tages i betragtning i kombination med ovenstående dokumenter.

Er du forskningsårsstuderende?

Er du forskningsårsstuderende ved ansøgningstidspunktet kan du ikke ansøge i AU GO men skal i stedet sende din ansøgning via en webformular.

Ansøgning for forskningsårsstuderende 

 

 

Tidligere forhåndsgodkendelser

Som inspiration kan du se oversigterne over tidligere forhåndsgodkendte og afviste aktiviteter på medicin.

Husk, at selvom aktiviteten tidligere er blevet forhåndsgodkendt, så skal du selv søge om en personlig forhåndsgodkendelse.

Bliv mentor

Som mentor er din opgave at sikre vores indrejsende studerende en god introduktion til byen, studiet og det sociale liv - herunder at tage imod de indrejsende studerende ved ankomsten til Aarhus.

Som tak for at hjælpe de udvekslingsstuderende godt på plads, får du 7 timers løn per indrejsende studerende, du tager imod. Lægger du yderligere arbejde i din opgave er det prisværdigt, men det skal i så fald betragtes som interessetimer, der ikke aflønnes. Vi forventer, at du minimum kan være ansvarlig for 2 mentees.  

Er du interesseret i at blive mentor for en udenlandsk studerende, så send en mail til: international.health.udd@au.dk. I din mail bedes du venligst angive nedenstående informationer - og gerne skrevet på formen her:

Dit fulde navn:
Dit semester:
Studienummer:
Telefonnummer:
Mail:
Motivation (et afsnit):
Antal mentees: Her kan du angive, hvis du har mod på at tage imod mere end to mentees, som er det minimale antal, vi forventer, du kan være mentor for.   
Foretrukne lande (hvis nogle) - på listen over vores fagpakkelande kan du se, hvor vi primært modtager studerende fra.

Læs mere om rollen som mentor    

1401418 / i40