FAQ

Det hele er lidt uoverskueligt, hvad skal jeg gøre?

Processen omkring udrejse virker uoverskuelig for mange, så du er ikke alene. Desværre er der ikke nogen "fast track" til udveksling, uanset om du rejser ud på egen hånd eller på en aftale gennem AU.

Men fortvivl ikke, du skal nok få styr på det, når du tager et trin af gangen.

Vi anbefaler i første omgang at orientere dig i vores trin-for-trin-vejledning på studieportalen.

Jeg er tilbudt at søge udveksling, men har også søgt forskningsår!

Hvis du har planer om at søge forskningsår med start i løbet af 2019/20 kan du stadig godt takke ja, til din plads på udveksling. 

Bliver du tilbudt et forskningsår efter du har takket ja til en plads på udveksling, skal du hurtigst muligt give os besked, hvis du ikke skal afsted alligevel, så vi kan tilbyde pladsen til en anden studerende.

Læs også: "Kan jeg afmelde mig efter jeg har sagt ja til en plads?"

Kan jeg melde fra, efter jeg har sagt ja til en plads på udveksling?

Det korte svar er, Ja, det er muligt afstå sin plads på udveksling.

Det er dog vigtigt at understrege, at vores mulighed for at sende studerende på udveksling afhænger af, at vi har plads til at tage imod en anden studerende fra værtsuniversitetet.

Melder du fra senere end 1. marts (udrejse efterår) eller 1. august (udrejse forår), er det sjældent muligt for os at afsætte pladsen til anden side - ligesom det heller ikke frigiver en plads til en studerende udefra. 

Du skal også være opmærksom på, at når du har søgt din forhåndsgodkendelse og har fået den, er den bindende. Det betyder, at du kun kan blive løst fra den i særlige omstændigheder, som fx dokumenteret sygdom eller manglende plads på værtsuniversitetet. Det er ikke en særlig omstændighed, hvis du fortryder eller overskrider en deadline.

Læs mere om at søge forhåndsgodkendelse

Jeg er blevet indstillet til en plads på udveksling, hvad er det første jeg skal gøre?

Skal du afsted i efteråret 2019, er det første du skal gøre at søge en forhåndsgodkendelse, så du er sikker på at kunne få merit for semestret. Fristen for at søge en forhåndsgodkendelse til udveksling er 15. marts, men søg gerne i god tid.

Skal du ud at rejse i foråret 2020, er fristen 1. juni, men søg gerne i god tid.

Når du har fået din forhåndsgodkendelse, bliver du nomineret til værtsuniversitet af din internationale koordinator, hvorefter du får nærmere information direkte fra værtsuniversitetet om ansøgningsproceduren.

Det kan være forskelligt, hvornår man modtager svar på sin ansøgning. Skal du afsted i foråret 2020, modtager du typisk først information om ansøgning i løbet af efteråret.

Husk, at det er dit eget ansvar at overholde alle deadlines.

Brug gerne ventetiden på at kigge på det udenlandske universitets hjemmeside, der som regel har sider specielt for udvekslingsstuderende. 

Undersøg, hvad der er af muligheder for bolig, men vent med at leje noget, til du har en bekræftelse på optagelse fra værtsuniversitetet. 

Sådan søger du forhåndsgodkendelse

Jeg er blevet indstillet til en plads på udveksling, hvad kan jeg få hjælp til?

Når du bliver indstillet til en studieplads på et af vores partneruniversiteter, søger vi for at nominere dig til pladsen på universitetet. 

Derefter er det dit eget ansvar at søge om optagelse ved værtsuniversitetet og medsende de dokumenter, som de efterspørger. Hvis der er krav om sprogtest, skal du selv sørge for at tage den og medsende den. Det vil typisk fremgå på din studieportal eller AU GO, hvis der er særlige krav. Vores partneruniversiteters procedurer for optagelse kan dog godt ændre sig uden Aarhus Universitet nødvendigvis bliver informeret, og det er i det tilfælde altid værtsuniversitetets krav, der gælder. 

Du kan evt. kigge i AU GO og se, om der ligger en evaluering fra tidligere studerende, som du kan bruge som inspiration. 

Aarhus Universitet er ikke ansvarlig for, om semestrene passer til dine semestre og eksamener herhjemme. Derfor er det en rigtig god idé at kigge på værtsuniversitetets hjemmeside og undersøge, hvornår deres semestre starter og slutter for at se, om det overhovedet er muligt at tage afsted. 

Læs mere om de forskellige trin i ansøgningsprocessen

Skal jeg både søge ved AU og ved mit værtsuniversitet?

Det korte svar er: Ja.

Først søger du om at få en udvekslingsplads gennem en AU-aftale. Hvis du får pladsen, bliver du nomineret til pladsen af din internationale koordinator. 

Derefter skal du lave en ansøgning til værtsuniversitetet, hvor du sender de dokumenter, som de har brug for for at kunne behandle din ansøgning. Vær særlig opmærksom på, at det er dit eget ansvar at overholde krav til dokumentation og frister.

Først når værtsuniversitetet har godkendt din ansøgning og har sendt dig et optagelsesbrev, er du garanteret pladsen.

Er jeg garanteret en plads på mit værtsuniversitet?

Det korte svar er: Nej. Det er altid værtsuniversitetets valg, om de vil optage den studerende.

Vi tilstræber dog at have aftaler med universiteter, hvor der både er studerende, der rejser til, og som vi modtager fra. På den måde er vores studerende i højere grad sikret en plads.

Der kan være aftaler, hvor de har begrænsninger på antallet af studerende, de kan modtage, og hvor de derfor kan være nødsaget til at afvise nominerede studerende. 

Det betyder også, at det er vigtigt at du hurtigst muligt giver os besked, hvis du ikke ønsker at komme afsted alligevel, da vi bruger din plads til en indrejsende studerende. 

Er der andre, der har været på mit værtsuniversitet?

Vi beder alle vores studerende om at evaluere deres ophold i AU GO, når de er kommet tilbage.

Se derfor om der skulle være inspiration at hente fra dit værtsuniversitet. Vi modtager i øjeblikket evalueringer fra efteråret 2018 og opdaterer løbende.

Find evalueringer i AU GO.

Hvad er en fagpakke?

En fagpakke er en oversigt over udvalgte fag på de udenlandske universiteter, som studienævnet på Medicin tidligere har vurderet svarer til indholdet af de fag, der udbydes på Aarhus Universitet.

Pakkerne er ikke specielt udbudt af det udenlandske universitet til studerende fra Aarhus Universitet.

Dette betyder, at der kan ske ændringer af fagene i fagpakkerne, og at nogle af fagene ikke stemmer fuldstændigt overens med det, der udbydes i Aarhus. 

Aarhus Universitet kan ikke garantere, at disse fag udbydes på et specifikt semester eller i et bestemt år. Du skal derfor inden afrejse selv undersøge hos værtsuniversitetet, om kombinationen kan lade sig gøre.

Det vil sige, at selvom du søger ud på en fagpakke, skal du stadig søge en personlig forhåndsgodkendelse ved studienævnet, hvis du bliver nomineret til en plads. 

Skal jeg også søge en forhåndsgodkendelse til en fagpakke?

Ja, du skal altid søge en personlig forhåndsgodkendelse, når du skal på udveksling. Dette er din garanti for, at du kan få merit for et bestået semester, når du kommer hjem.

Se frister for ansøgning om forhåndsgodkendelse

For medicin-studerende: Hvis du søger ud på en aftale, hvor der tidligere har været godkendt en fagpakke, skal du skrive de kurser/klinik, der fremgår af aftalen på studieportalen. 

Du bliver bedt om at vedhæfte et dokument. Da der ikke skal vedlægges kursusbeskrivelser med til fagpakker, skal du vedhæfte det brev/mail, du har modtaget med tilbud om at blive indstillet til en plads gennem Aarhus Universitet. 

Hvad er forskellen på de forskellige aftaletyper, Erasmus+, Nordplus, Uni-wide og bilateral?

Når du bliver indstillet til at søge en udvekslingsplads ved et partneruniversitet, er det altid gennem en aftale mellem Aarhus Universitet og partneruniversitetet. På Health er der fire typer aftaler: Erasmus+, Nordplus, Uni-wide/universitetsbred og bilateral.

Hvis en aftale er markeret som Erasmus+, betyder det, at du skal udfylde bestemte dokumenter, fx en Learning Agreement, som dokumentation på din udveksling. Til gengæld vil du modtage et Erasmus-stipendie som økonomisk støtte til opholdet.

Hvis en aftale er markeret som Nordplus, skal du udfylde andre dokumenter som dokumentation på din udveksling. Her er tilknyttet et Nordplus-stipendie. Dette stipendie udbetales ikke nødvendigvis af Aarhus Universitet, men af et universitet, der er en del af dit fags Nordplus-netværk. 

Hvis en aftale er markeret som Uni-wide, er der tale om en universitetsbred aftale, som alle studerende på Aarhus Universitet kan søge, men ofte er nogle pladser reserveret særligt til Health-studerende. Det betyder, at al kommunikation omkring aftalen foregår med Internationalt Center. Der følger ikke et fast stipendie med til aftalen, men du har i stedet mulighed for at søge et fakultetsstipendie.

Hvis en aftale er markeret som bilateral, er aftalen gennem Health, og destinationen uden for Europa. Der følger ikke et fast stipendie med aftalen, men du har mulighed for at søge et fakultetsstipendie.  

Hvad er en Learning Agreement?

En Learning Agreement er en form for kontrakt mellem dig, Aarhus Universitet og værtsuniversitetet, hvor alle tre parter skriver under på din studieplan.   

Læs mere om Learning Agreements

Hvad svarer sprogkrav "B2" til?

Hvis der på en udvekslingsaftale står, at du skal kunne dokumentere fx et "B2" i sprogkrav, så henvises der til en måleenhed på CEFR-skalaen. 

CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages) er en fælles europæisk målestok for beskrivelse af fremmedsprogskompetencer.

CEFR-skalaen har seks trin, som refererer til sprogbrugerens niveau indenfor lytte- og læseforståelse, mundtlig interaktion, mundtlig produktion og skrivefærdighed:

  • A1 og A2 (elementær bruger)
  • B1 og B2 (rutineret bruger)
  • C1 og C2 (avanceret bruger)

Nogle universiteter har et krav om, at du skal indsende bevis fra en sprogtest om, at du har niveauet, mens andre vil godtage, at du fx har haft tysk i gymnasiet på et bestemt niveau. 

Det er op til det enkelte universitet at bestemme krav til dokumentation. 

Læs mere om Sprogtest og sprogkundskaber

Hvad sker der, hvis jeg ikke består?

Hvis du ikke består en eksamen, skal du tage re-eksamen i udlandet. Det gælder også, selvom du rejser til en fjerntliggende destination. 

Husk altid tidligt i processen at orientere dig hos værtsuniversitetet om, hvornår du forventes at gå til eksamen og evt. reeksamen. 

Vær opmærksom på, at din maksimale studietid ikke overskrides.

Får jeg hjælp til at finde en bolig?

Nogle universiteter tilbyder udenlandske studerende at skaffe dem en bolig, men i de fleste tilfælde skal du selv finde et sted at bo. 

Kig på universitetets hjemmeside, eller skriv til deres internationale kontor, hvis du vil vide mere om deres boligpolitik eller om boligforholdene i netop din studieby. Der er som regel god hjælp at hente - og på flere af vores aftaler er der en aftale om, at de hjælper studerende med at finde bolig. 

Husk at afsætte tid inden studiestart til boligsøgningen.

Fremleje egen bolig

Du kan også fremleje din egen bolig til en udenlandsk studerende gennem Internationalt Center på AU.

Læs mere om at fremleje din bolig til en international studerende.

Hvordan får jeg en udtalelse fra dekanen?

Hvis du skal søge legater og skal bruge en udtalelse fra dekanen, skal du søge om denne ved at udfylde en særlig blanket. Bemærk, at det tager ml. 5-10 arbejdsdage, inden du får udtalelsen, så søg i god tid. 

Find skema til ansøgning om udtalelse her

Hvorfor er der ikke flere pladser på engelsksprogede universiteter?

Vi forsøger løbende at skaffe flere aftaler på engelsksprogede universiteter.

Disse universiteter er generelt eftertragtede, og mange har mulighed for at tiltrække betalende internationale studerende, hvilket AU ikke har mulighed for at tilbyde.

1440644 / i40