Mikroskopisk anatomi

Undervisning Forår 2018

Materiale til og information om undervisningen findes på BlackBoard bb.au.dk

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen Sommer 2018

Eksamensdatoer: 20.-26. juni (5 hverdage)

Holdfordeling til eksamen: ons. 20/6: hold 5+4, tor. 21/6: hold 4+3+6, fre. 22/6: hold 6+1, man. 25/6: hold 2+8, tir. 26/6: hold 8+7+omgængere

Tidspunkt: eksamenslister vil blive offentliggjort her på Studieportalen ca. 10 dage før første eksamensdag.

Se Eksamenslister her.

Find dit Studienummer på eksamenslisten ved at taste "Ctrl+F". Indtast dit Studienummer i søgevindue. Tast "Enter".

Dato for resultat: samme dag

Mikroskopisalenes åbningstider:  se BlackBoard, under menupunktet "Eksamen"

Informationsmøde: se Blackboard

 For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Reeksamen

Tilmelding/afmelding af re-eksamen: Se "Generelt om Eksamen" på Studieportalen

Re-eksamensdato: fredag d. 17. august

Tidspunkt: Eksamenslisten offentliggøres her ca. 5 dage før eksamen - se link her: Eksamenslisten 

Find dit Studienummer på eksamenslisten ved at taste "Ctrl +F". Indtast dit Studienummer i søgevindue. Tast "Enter".

Mikroskopisalenes åbningstider: 

Husk at behandle præparaterne med forsigtighed!

Bemærk: Det er ikke tilladt at spise og drikke i mikroskopilokalerne!

Dato for resultat: samme dag 

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

1412609 / i40