Mikroskopisk anatomi

Undervisning Forår 2018

Materiale til og information om undervisningen findes på BlackBoard bb.au.dk

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen Sommer 2018

Eksamensdatoer: 20.-26. juni (5 hverdage)

Holdfordeling til eksamen: ons. 20/6: hold 5+4, tor. 21/6: hold 4+3+6, fre. 22/6: hold 6+1, man. 25/6: hold 2+8, tir. 26/6: hold 8+7+omgængere

Tidspunkt: eksamenslister vil blive offentliggjort her på Studieportalen ca. 10 dage før første eksamensdag.

Se Eksamenslisten her.

Find dit Studienummer på eksamenslisten ved at taste "Ctrl+F". Indtast dit Studienummer i søgevindue. Tast "Enter".

Dato for resultat: samme dag

Tilmelding til reeksamen foregår i Studieselvbetjeningen senest 2 dage efter, at resultatet er offentliggjort.  

Mikroskopisalenes åbningstider:  se BlackBoard, under menupunktet "Eksamen"

Informationsmøde: se Blackboard

 For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

 

Re-eksamensmøde med studievejledningen: onsdag d. 27/6 kl. 15 inviterer studievejlederne på medicin til re-eksamensmøde. Vi vil på mødet snakke om, hvordan man kommer godt igang med at læse til reeksamen, hvilke regler der gælder, samt give jer mulighed for at finde andre at læse til reeksamen sammen med. Arrangementet foregår i bygning 1611 lokale 121B. 

Reeksamen

Re-eksamensmøde med studievejledningen: onsdag d. 27/6 kl. 15 inviterer studievejlederne på medicin til re-eksamensmøde. Vi vil på mødet snakke om, hvordan man kommer godt igang med at læse til reeksamen, hvilke regler der gælder, samt give jer mulighed for at finde andre at læse til reeksamen sammen med. Arrangementet foregår i bygning 1611 lokale 121B. 

Tilmelding/afmelding af re-eksamen: Se "Generelt om Eksamen" på Studieportalen

Re-eksamensdato: fredag d. 17. august

Tidspunkt: Eksamenslisten offentliggøres her ca. 5 dage før eksamen - se link her: Eksamenslisten 

Find dit Studienummer på eksamenslisten ved at taste "Ctrl +F". Indtast dit Studienummer i søgevindue. Tast "Enter".

Mikroskopisalenes åbningstider: 

Husk at behandle præparaterne med forsigtighed!

Bemærk: Det er ikke tilladt at spise og drikke i mikroskopilokalerne!

Dato for resultat: samme dag 

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

1412609 / i40