Mikroskopisk anatomi

Undervisning Efterår 2018

Materiale til og information om undervisningen findes på BlackBoard bb.au.dk

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen Vinter 2018-19

Foreløbige eksamensdatoer: tor/fre d. 3./4. januar og man/tir/ons d. 7./8./9. januar

Holdfordeling til eksamen: 

Tidspunkt: eksamenslister vil blive offentliggjort her på Studieportalen ca. 10 dage før første eksamensdag.

Se Eksamenslisten her.

Find dit Studienummer på eksamenslisten ved at taste "Ctrl+F". Indtast dit Studienummer i søgevindue. Tast "Enter".

Dato for resultat: samme dag

Tilmelding til reeksamen foregår i Studieselvbetjeningen senest 2 dage efter, at resultatet er offentliggjort.  

Mikroskopisalenes åbningstider:  se BlackBoard, under menupunktet "Eksamen"

Informationsmøde: se Blackboard

 For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

 

Re-eksamensmøde med studievejledningen:  

Reeksamen

Re-eksamensmøde med studievejledningen: 

Tilmelding/afmelding af re-eksamen: Se "Generelt om Eksamen" på Studieportalen

Re-eksamensdato: følger senere

Tidspunkt: Eksamenslisten offentliggøres her ca. 5 dage før eksamen - se link her: Eksamenslisten 

Find dit Studienummer på eksamenslisten ved at taste "Ctrl +F". Indtast dit Studienummer i søgevindue. Tast "Enter".

Mikroskopisalenes åbningstider: se Black Board

Husk at behandle præparaterne med forsigtighed!

Bemærk: Det er ikke tilladt at spise og drikke i mikroskopilokalerne!

Dato for resultat: samme dag 

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

1412609 / i40