HLR-AED / Færdighedskursus / Kommunikationskursus

Undervisning foråret 2017

Undervisningsplan uge 23 (udkommer senere): Færdighedstræning og Læge-patientkommunikation

Undervisningsplan: HLR-AED


Materiale fra undervisere findes på Blackboard www.bb.au.dk

Mulighed for fritagelse for deltagelse i obligatorisk HLR-AED

OBS: Vær opmærksom på, at de prækliniske kurser skal være godkendt inden påbegyndelse af semestrets kliniske ophold.

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Eksamen

  • Kurserne bestås ved undervisningsdeltagelse