Fysiologi

Undervisning foråret 2017

Detaljeret undervisningsplan findes på Blackboard www.bb.au.dk

Forelæsninger
Tid:   
Mandag, onsdag, fredag kl. 14-16
Se detaljeret plan på Blackboard
Sted:
Se detaljeret plan på Blackboard
Første gang: Mandag d. 30. januar 2017
Sidste gang: Onsdag d. 3. maj 2017
Holdundervisning
Tid hold 1-3: Mandag, onsdag, fredag kl. 8-10
Tid hold 4-6: Mandag, onsdag, fredag kl. 10-12
Sted: Se detaljeret plan på Blackboard
Første gang: Onsdag d. 1. februar 2017
Sidste gang: Fredag d. 24. maj 2017

Ingen undervisning på faglig dag d. 03.03.2017

Der holdes pause i undervisningen pga. eksamen i sundhedspsykologi.

Pause d. 12.04.2017 til 19.04.2017 begge dage incl.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen sommer 2017/reeksamen sommer 2017

Ordinær eksamen 

Eksamensdato: onsdag den 7. juni 2017

Tidspunkt:  kl. 9-15

Lokale: Trøjborgvej 82-84, Bygning 1912–1917, 8000 Aarhus C.

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.

Dato for resultat: 

Onsdag, d. 21. juni 2017, inden midnat 

Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamenskarakter kan godt variere, men ikke senere end angivet ovenfor.

Gennemgang af besvarelse: Du har mulighed for at få kort individuel feedback på din besvarelse, hvis du ikke er bestået; i så fald, kan du kontakte eksaminator senest 2 uger efter offentliggørelse af karakteren. Husk at oplyse dit eksamensnummer (det nummer du skrev på din eksamensbesvarelse med 6 tal). Feedback er som udgangspunkt for ikke beståede studenter.

Kontaktoplysninger her


 

Reeksamen 

Reeksamen dato: mandag den 14. august 2017

Tidspunkt: kl. 9.00-15.00

Lokale: Trøjborgvej 82-84

Eksamen afholdes I Digital Eksamen.

Dato for resultat: følger
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamenskarakter kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Gennemgang af besvarelse: Du har mulighed for at få kort individuel feedback på din besvarelse, hvis du ikke er bestået; i så fald, kan du kontakte eksaminator senest 2 uger efter offentliggørelse af karakteren. Husk at oplyse dit eksamensnummer (det nummer du skrev på din eksamensbesvarelse med 6 tal). Feedback er som udgangspunkt for ikke beståede studenter.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.


Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: eksamen.medicin@sun.au.dk

361315 / i40