Fysiologi

Undervisning foråret 2018

Detaljeret undervisningsplan findes på Blackboard www.bb.au.dk

Forelæsninger
Tid:   
Mandag, onsdag, fredag kl. 14-16
Se detaljeret plan på Blackboard
Sted:
Se detaljeret plan på Blackboard
Første gang: Mandag d. 28. august 2017
Sidste gang: Mandag d. 27. november 2017
Holdundervisning
Tid hold 1-3: Mandag, onsdag, fredag kl. 8-10
Tid hold 4-6: Mandag, onsdag, fredag kl. 10-12
Sted: Se detaljeret plan på Blackboard
Første gang: Onsdag d. 30. august 2017
Sidste gang: Fredag d. 15. december 2017

Ingen undervisning på faglig dag d. 06.10.2017

Der holdes pause i undervisningen pga. eksamen i sundhedspsykologi.

Pause d. 18.10.2017 til 23.10.2017 begge dage incl.

 

Forår 2018

 

Forelæsninger
Tid:   
Mandag, onsdag, fredag kl. 14-16
Se detaljeret plan på Blackboard
Sted:
Se detaljeret plan på Blackboard
Første gang:Mandag d. 29. januar 2018
Sidste gang:Mandag d. 7. maj 2018
Holdundervisning
Tid hold 1-3:Mandag, onsdag, fredag kl. 8-10
Tid hold 4-6:Mandag, onsdag, fredag kl. 10-12
Sted:Se detaljeret plan på Blackboard
Første gang:Onsdag d. 31. januar 2018
Sidste gang:Mandag d. 28. maj 2018

Ingen undervisning på faglig dag d. 02.03.2018

Der holdes pause i undervisningen pga. eksamen i sundhedspsykologi.

Pause d. 28.03.2018 til 04.04.2018 begge dage incl.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen Sommer 2018

Ordinær eksamen 

Foreløbig eksamensdato: Onsdag, 6. juni 2018

Tidspunkt:  kl. 9-15

Lokale: Trøjborgvej 82-84

Eksamen afholdes i Digital Eksamen, med ITX flex.

Dato for resultat: onsdag, 20. juni 2018, inden midnat. Cirka 30 dage efter bliver listen med eksaminatorers kontaktoplysninger tilgængelig her

Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamenskarakter kan godt variere, men ikke senere end angivet ovenfor.

Gennemgang af besvarelse: Du har mulighed for at få kort individuel feedback på din besvarelse, hvis du ikke er bestået; i så fald kan du kontakte eksaminator senest 2 uger efter offentliggørelse af karakteren. Husk at oplyse dit eksamensnummer (det 6-cifrede nummer du skrev på din eksamensbesvarelse). Feedback er som udgangspunkt for ikke-beståede studerende.

Reeksamen

Reeksamen sommer 2018

Foreløbig reeksamensdato: mandag den 20. august 2018

Tidspunkt: kl. 9.00-15.00

Lokale: Trøjborgvej 82-84

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.

Dato for resultat: 3. september 2018, inden midnat
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamenskarakter kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Gennemgang af besvarelse: Du har mulighed for at få kort individuel feedback på din besvarelse, hvis du ikke er bestået; i så fald, kan du kontakte eksaminator senest 2 uger efter offentliggørelse af karakteren. Husk at oplyse dit eksamensnummer (det nummer du skrev på din eksamensbesvarelse med 6 tal). Feedback er som udgangspunkt for ikke beståede studenter.


Reeksamen vinter 2017

Foreløbig dato: 25. januar 2018

Tidspunkt: kl. 9.00-15.00

Lokale: Trøjborgvej 82-84

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.

Dato for resultat: senest d. 8. februar 2018, inden midnat.
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamenskarakter kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Gennemgang af besvarelse: 

D. 9. februar inden kl. 10 vil der ligge en liste HER, hvor du kan se kontaktoplysninger på din bedømmer.

Du har mulighed for at få kort individuel feedback på din besvarelse, hvis du ikke er bestået; i så fald kan du kontakte eksaminator senest 2 uger efter offentliggørelse af karakteren. Husk at oplyse dit eksamensnummer (det 6-cifrede nummer du skrev på din eksamensbesvarelse). Feedback er som udgangspunkt for ikke-beståede studerende.


Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

361315 / i40