Farmakologi

Undervisning forår 2019

Forelæsninger:

Tid:

Tirsdage og onsdage
Forelæsningerne i placeret i tidsrummet fra kl. 10.15-12.00

Første gang:   

Tirsdag den 29. januar 2019  kl. 10.15-13.00 i Store Anatomisk Aud.

Sidste gang:    

(Se detaljeret plan på Blackboard)

 Holdundervisning:                   

Tid:

Tirsdage, onsdage, torsdage og fredage
Holdundervisningen er placeret i tidsrummet fra kl. 14.15-17.00

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Spørgetime:

Fredag den 7. juni 2019 fra kl. 12.15-14.00 i Store Anatomisk Aud.

Ansvarlig:

Professor, Ulf Simonsen, Institut for Biomedicin, Afdeling for Farmakologi

Kursets hjemmeside:

Undervisningsplan samt øvrig information om faget findes på Blackboard www.bb.au.dk.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Ordinær eksamen sommer 2019

Eksamensdato: Onsdag den 12. juni 2019

Tidspunkt: Kl. 9.00-14.00

Lokale: (Se i Digital Eksamen)

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  


Dato for resultat:
 Fredag den 28. juni 2019 (FORELØBIG DATO)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor

Har du ikke bestået din eksamen, og vil du gerne have en samtale med eksaminator om din eksamensbesvarelse, da venligst kontakt sekretæren på faget, Pia Abrahamsen, som vil sørge for at formidle kontakt til eksaminator.

Reeksamen sommer 2019

Dato for reeksamen (foreløbig): Tirsdag den 20. august 2019

Tidspunkt: Kl. 9.00-14.00

Lokale
: (Se i Digital Eksamen)

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  


Dato for resultat
: Tirsdag den 3. september 2019 (FORELØBIG DATO)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.  

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

361333 / i40