Farmakologi

Undervisning forår 2017

Forelæsninger:

Tid:

Tirsdage og onsdage
Forelæsningerne i placeret i tidsrummet fra kl. 10.15-12.00

Første gang:   

Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 10.15-13.00 i Store Anatomisk Aud.

Sidste gang:    

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Sted:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

 

Holdundervisning:                   

Tid:

Tirsdage, onsdage, torsdage og fredage
Holdundervisningen er placeret i tidsrummet fra kl. 13.15-15.00

Første gang:   

Onsdag den 1. februar 2017

Sidste gang:    

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Sted:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Spørgetime:

Fredag den 9. juni 2017 - kl. 10.15-12.00 i Store Anatomisk Aud.

Ansvarlig:

Professor, Ulf Simonsen, Institut for Biomedicin, Afdeling for Farmakologi

Kursets hjemmeside:

Undervisningsplan samt øvrig information om faget findes på Blackboard www.bb.au.dk.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen sommer 2017

Eksamensdato: Tirsdag den 13. juni 2017

Tidspunkt: Kl. 9.00-14.00

Lokale: Trøjborgvej 82-84, Bygning 1912-1917, 8000 Aarhus C. (alle studerende i samme eksamenslokale)

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  


Dato for resultat:
 Fredag den 30. juni 2017 (FORELØBIG DATO)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor

Har du ikke bestået din eksamen, og vil du gerne have en samtale med eksaminator om din eksamensbesvarelse, da venligst kontakt sekretæren på faget, Pia Abrahamsen, som vil sørge for at formidle kontakt til eksaminator.


Dato for reeksamen (FORELØBIG): Tirsdag den 22. august 2017

Tidspunkt: (Følger)

Lokale
:(Følger)

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  


Dato for resultat
: Tirsdag den 5. september 2017 (FORELØBIG DATO)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor

 

 

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.


Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: eksamen.medicin@sun.au.dk