FAQ - Internationalt semester på AU

Hvorfor er 11. semester valgt som det internationale semester?

Semestret er valgt, fordi det er den fagkombination, der er lettest at finde samlet på udenlandske universiteter. En del af internationaliseringen består i det, der kaldes ’internationalisation at home’. Det betyder, at de studerende, der ikke rejser ud, alligevel får gavn af de positive effekter af et multikulturelt studiemiljø og dermed får en mere globalt udsyn på deres uddannelse. Internationalisering både ude og hjemme bidrager til kulturelle, sproglige, globale, organisatoriske og faglige kompetencer hos de studerende.

Hvad får jeg ud af at læse det internationale semester på AU?

Du får internationale perspektiver integreret i undervisningen og nye medstuderende fra forskellige steder i verden på semestret. De nye internationale studerende kan bidrage med nye aspekter af studieliv og sundhedssystemer i andre lande. Desuden bliver du bedre til engelsk, da både materiale, forelæsninger, holdtimer, klinik og eksamensopgaver er på engelsk (men du kan aflægge OSCEn på dansk med cases på engelsk – se nedenfor).

Hvordan sikres det, at AU-undervisernes engelskniveau er tilstrækkeligt højt?

Underviserne er blevet tilbudt et opkvalificeringskursus i engelsk, og projektgruppen bag det internationale semester vil løbende følge op på kvaliteten af undervisningen.

Vil forelæsninger og holdundervisningen foregå på engelsk på AU uanset de indrejsende studerendes sprogkundskaber?

Ja, uanset de indrejsende studerendes sprogkundskaber vil undervisningen (mundtlige præsentationer og undervisningsmateriale) være på engelsk, når du læser det internationale semester på AU.

Vil den kliniske undervisning på afdelingerne i Danmark foregå på engelsk, selvom der ikke vil være udenlandske studerende til stede på afdelingen?

Nej, såfremt der ikke er udenlandske studerende på afdelingen, vil undervisningen foregå på dansk. Dog vil eventuelle præsentationer og skriftlige materialer, der udleveres som en del af undervisningen, være på engelsk.

Hvad går buddy/dyade-ordningen ud på?

En udenlandsk og en dansk studerende følges ad på klinikopholdene. Den danske studerende fungerer som tolk, når den udenlandske studerende skal tale med patienter (hvis der er behov for det). Forskning tyder på, at man med denne ordning får mindst lige så god og måske bedre studenterophold, idet de to studerende skal hjælpe og give feedback til hinanden.

Mentorordning

De indrejsende studerende kommer fra det meste af Europa – Spanien, Italien, Tyskland, Norge etc. Der kan være forskelle i arbejds- og studiekulturen på de danske og internationale studerende, og derfor har vi etableret en mentorordning, hvor vi håber, I vil hjælpe dem med at finde sig til rette i DK. Det behøver ikke være studerende på semestret, men må meget gerne være det. Der vil blive afholdt sociale arrangementer i både uni- og foreningsregi, og I vil få mere information i introugerne.

At være mentor indebærer, at man hjælper den studerende ved ankomst og med at komme i gang på AU. Du kan læse om det at være mentor her. Mentorer aflønnes med 7 timer pr. studerende, I er mentor for.

Vil der blive foreslået relevant engelsk litteratur?

Som det er tilfældet på resten af kandidaten, arbejdes der ikke med pensumbøger men i stedet med sygdomslister. Der vil blive foreslået relevante lærebøger på engelsk.

Hvad er eksamenssproget?

Til MCQ-eksamen vil cases og spørgsmål være formuleret på engelsk.
Til OSCE-eksamen vil det skriftlige materiale være udformet på engelsk, men besvarelsen af eksamen kan valgfrit foregå på dansk eller engelsk.

Vil der blive givet ekstra tid til eksamen (OSCE og MCQ)?

Nej, der vil ikke blive givet ekstra tid, men begge eksamener er blevet kortere:

  • MCQ: 70 spørgsmål på 1 time og 45 minutter
  • OSCE: 11 stationer

Hvordan sikrer I, at kvaliteten af undervisningen ikke forringes efter implementeringen af det internationale semester?

Alle undervisere er i gang med en opkvalificering af deres undervisningsmateriale og indhold – både sprogligt og indholdsmæssigt. De er blevet tilbudt engelsk opkvalificering, og der er en kvalifikationsgruppe, der arbejder med at sikre kvaliteten på semestret, og de vil løbende følge op og evaluere semestret.

Hvem kan vi henvende os til, hvis vi har konstruktiv feedback i løbet af semestret?

Der vil blive udpeget en til to frivillige AU-studenterrepræsentanter på semestret, som skal fungere som talspersoner for de øvrige studerende på semestret. Ligeledes vil der blive udpeget en til to talspersoner for de udenlandske studerende. Talspersonerne er i hyppig kontakt med projektgruppen bag det internationale semester og kan således videreformidle de studerendes feedback løbende. Desuden vil der blive holdt midtvejs og afsluttende møder, med fokus på både de internationale og danske studerendes ”trivsel”, så eventuelle justeringer kan ske undervejs.

Er det muligt at tage 11. semester før 10. semester, hvis man ikke ønsker at læse 11 semester på engelsk?

Nej. Studienævnet har besluttet, at det ikke er muligt at tage 11. semester før 10. semester, hvis begrundelsen er, at undervisningen på det internationale semester foregår på engelsk. 

Hvordan fordeles klinikpladser?

Studienævnet har besluttet, at de internationale studerende fritages for lodtrækningen om klinikpladser. Det vil foregå i en forsøgsperiode på 3 semestre, og baggrunden er at:

  • De internationale studerende sættes på de samme klinikhold i Aarhus og Herning for at optimere udbyttet
  • Klinikophold uden internationale studerende vil foregå på dansk

Får du en klinikplads i Aarhus eller Herning, bliver du del af en obligatorisk dyadeordning, hvor du sættes sammen med en international studerende. Som dyadepartner opsummerer du de danske patientsamtaler på engelsk, samt du hjælper den internationale studerende med at få et fagligt godt og udbytterigt klinikophold.

Hvis du ikke ønsker at være en del af denne dyadeordning på engelsk, kan du søge om at få klinikplads uden for Aarhus og Herning, hvor denne dyadetræning ikke finder sted. Der gælder de samme regler, som for alle andre ansøgere vedrørende klinikplacering - læs mere om Principper om klinikfordeling her.

Hvem kan jeg kontakte for mere information?

Hvis du har yderligere spørgsmål i forbindelse med det internationale semester på AU, så kan du kontakte din studievejleder.

1427381 / i40