Ansøgning om specialevejleder

Der er forskellige procedurer for at indgå aftale med specialevejledere på de enkelte uddannelser. Nedenfor kan du se, hvad der gælder for din uddannelse.

Procedurer for studerende på DPU

Uddannelsesantropologi og globalisering (UAG)

På UAG laver man feltarbejde på 3. semester, og materialet herfra bruges til specialet, som skrives på 4. semester. Det betyder at man reelt arbejder på sit speciale i 3. og 4. semester, selv om man formelt først indskrives som specialeskrivende ved starten af 4. semester.

Ved afslutningen på 2. semester (ultimo maj) afleveres i forbindelse faget ” Ethnographic Research Methods & Field Preparation” et kort abstrakt (10-15 linjer) om det kommende feltarbejde: sted, interesse, fokus, metoder, hvis muligt lidt om teoretisk tilgang. På baggrund af dette abstrakt bliver der tildelt en vejleder til feltarbejdet.

Det tilstræbes at den tildelte vejleder til feltarbejde fortsætter som specialevejleder. Dog er der et ’transfer’ vindue ultimo november, hvor der kan ansøges om en specialevejleder i de tilfælde hvor det ikke er muligt.

Didaktik-uddannelserne

Du skal på blanketten angive hvilket overordnet emne du ønsker at skrive speciale inden for. Din ansøgning vil blive behandlet af specialekoordinatoren/uddannelseskoordinatoren på din uddannelse, som bedst muligt vil matche dit emne med en specialevejleder.

Hvis du på forhånd har et ønske om hvem der skal/kan være vejleder på dit speciale, har du mulighed for at ønske en specialevejleder. Der er dog ingen garanti for at ønsket kan opfyldes.

Du skal IKKE på forhånd indgå en aftale med en vejleder.

Bemærk at på matematikdidaktik vil din vejleder på metodeprojektet tentativt fungere som din specialevejleder. Studerende herfra må derfor meget gerne skrive et vejlederønske på blanketten. Hvis dette ønske ikke svarer til metodeprojekt-vejlederen, er det en god ide på forhånd at drøfte ønsket om et vejlederskift med uddannelseskoordinatoren.

Generel pædagogik

Du skal på blanketten angive hvilket overordnet emne du ønsker at skrive speciale inden for. Din ansøgning vil blive behandlet af specialekoordinatoren/uddannelseskoordinatoren på din uddannelse, som bedst muligt vil matche dit emne med en specialevejleder.

Hvis du på forhånd har et ønske om hvem der skal/kan være vejleder på dit speciale, har du mulighed for at ønske en specialevejleder. Der er dog ingen garanti for at ønsket kan opfyldes.

Du skal IKKE på forhånd indgå en aftale med en vejleder.

IT-didaktisk design

 

Du skal på blanketten angive hvilket overordnet emne du ønsker at skrive speciale inden for og gerne prioritere op til tre mulige vejledere. Din ansøgning vil blive behandlet af uddannelsens specialekoordinator, som bedst muligt vil matche dit emne med en passende specialevejleder. Der er desværre ingen garanti for at vejlederønsker kan opfyldes.

Hvis du har tvivlsspørgsmål i forhold til mulige emner, hvem der kan være vejleder på dit speciale eller noget helt tredje, så tag kontakt til uddannelsens specialekoordinator.

Du skal IKKE på forhånd indgå en aftale med en vejleder.

 

Pædagogisk antropologi

På pædagogisk antropologi laver man feltarbejde på 3. semester, og materialet herfra bruges til specialet, som skrives på 4. semester. Det betyder at man reelt arbejder på sit speciale i 3. og 4. semester, selv om man formelt først indskrives som specialeskrivende ved starten af 4. semester.

Ved afslutningen på 2. semester (ultimo maj) afleveres i forbindelse faget ”Projektdesign” et kort abstrakt (10-15 linjer) om det kommende feltarbejde: sted, interesse, fokus, metoder, hvis muligt lidt om teoretisk tilgang. På baggrund af dette abstrakt bliver der tildelt en vejleder til feltarbejdet.

Det tilstræbes at den tildelte vejleder til feltarbejde fortsætter som specialevejleder. Der skal altså ikke søges om specialevejleder igen. Dog er der et ’transfer’ vindue ultimo november, hvor der kan ansøges om at skifte specialevejleder i de tilfælde, hvor samarbejdet ikke fungerer.

Pædagogisk filosofi

Du skal på blanketten angive hvilket overordnet emne du ønsker at skrive speciale inden for og gerne prioritere op til tre mulige vejledere. På Brightspace opslås information om mulige vejledere. Din ansøgning vil blive behandlet af uddannelsens specialekoordinator, som bedst muligt vil matche dit emne med en passende specialevejleder. Der er desværre ingen garanti for at vejlederønsker kan opfyldes.

Hvis du har tvivlsspørgsmål i forhold til mulige emner, hvem der kan være vejleder på dit speciale eller noget helt tredje, så har du mulighed for at drøfte det med den tildelte mentor.

Du kan IKKE på forhånd indgå en aftale med en vejleder.

Pædagogisk psykologi

Du skal på blanketten angive hvilket overordnet emne du ønsker at skrive speciale inden for. Din ansøgning vil blive behandlet af specialekoordinatoren/uddannelseskoordinatoren på din uddannelse, som bedst muligt vil matche dit emne med en specialevejleder.

Hvis du på forhånd har et ønske om hvem der skal/kan være vejleder på dit speciale, har du mulighed for at ønske en specialevejleder. Der er dog ingen garanti for at ønsket kan opfyldes.

Du skal IKKE på forhånd indgå en aftale med en vejleder.

Nogle vejledere udbyder specialehold. Her samler en vejleder en gruppe specialestuderende under et forskningstema. Specialeholdene mødes et antal gange og drøfter elementer af specialearbejdet som fx problemformulering, forskningsoversigt og analyse. Se udbudte specialehold under specialeorganisationen/meddelelser på Brightspace. Ønsker du plads på et specialehold skal du skrive det på blanketten i parentes efter den vejleder, du ønsker således: Vejledernavn (vejledningshold).

Pædagogisk sociologi

Du skal på blanketten angive hvilket overordnet emne du ønsker at skrive speciale inden for. Din ansøgning vil blive behandlet af specialekoordinatoren på din uddannelse, som bedst muligt vil matche dit emne med en specialevejleder.

Hvis du på forhånd har et forslag til, hvem der kunne være vejleder på dit speciale, har du mulighed for at foreslå en eller flere specialevejledere. Der er dog ingen garanti for at du får nogen af de ønskede vejledere.

Du kan IKKE på forhånd indgå en aftale med en vejleder.

Uddannelsesvidenskab

Du skal på blanketten angive hvilket overordnet emne du ønsker at skrive speciale inden for. Din ansøgning vil blive behandlet af specialekoordinatoren/uddannelseskoordinatoren på din uddannelse, som bedst muligt vil matche dit emne med en specialevejleder.

Hvis du på forhånd har et ønske om hvem der skal/kan være vejleder på dit speciale, har du mulighed for at ønske en specialevejleder. Der er dog ingen garanti for at ønsket kan opfyldes.

Du skal IKKE på forhånd indgå en aftale med en vejleder.

Procedurer for studerende på IKK

Cand. Public

Afdelingsleder og/eller fagkoordinatoren udpeger en vejleder på baggrund af specialets emneområde og under hensyntagen til en jævn fordeling af arbejdsbelastningen blandt vejlederne. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”. Studerende og potentielle vejledere kan ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er afdelingsleder og/eller fagkoordinatoren, der laver den endelige fordeling. Du kan dog angive op til tre ønsker om vejleder i prioriteret rækkefølge.

Cognitive science

Send din ansøgning ind med tre prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”. Hvis du har drøftet emnet med en potentiel vejleder til din første prioritet, så svar ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”. Studerende og potentielle vejledere kan dog ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er fagkoordinatoren, der laver den endelige fordeling. Der er derfor desværre ingen garanti for, at du kan få vejlederen på din første prioritet.

Digital design

Her udpeger specialekoordinatoren en vejleder på baggrund af specialets emneområde. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”. Studerende og potentielle vejledere kan dog ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er specialekoordinatoren, der laver den endelige fordeling.    

Dramaturgi

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder, send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”.

Engelsk SLK og Interkulturelle Studier (Engelsk)

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder. Send din ansøgning ind med angivelse af tre potentielle vejledere, i prioriteret rækkefølge. Du skal kun indsende én ansøgning, men det anbefales at du angiver to potentielle emner i feltet ”Specialets emneområde" igen i prioriteret rækkefølge. Det vil gøre det mere sandsynligt at du vil kunne tilbydes en kombination af emne og vejleder som er tæt på det, du ønsker.

Engelsk CLM

Her udpeger specialekoordinatoren en vejleder på baggrund af specialets emneområde. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”. Studerende og potentielle vejledere kan dog ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er specialekoordinatoren, der laver den endelige fordeling.

Fransk CLM

Fagkoordinatoren udpeger en vejleder på baggrund af specialets emneområde og under hensyntagen til en jævn fordeling af arbejdsbelastningen blandt vejlederne. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”.

Studerende og potentielle vejledere kan ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er fagkoordinatoren, der laver den endelige fordeling. Du kan dog angive op til tre ønsker om vejleder i prioriteret rækkefølge.

Fransk SLK og Interkulturelle Studier, Fransk

Fagkoordinatoren udpeger en vejleder på baggrund af specialets emneområde og under hensyntagen til en jævn fordeling af arbejdsbelastningen blandt vejlederne. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”.

Studerende og potentielle vejledere kan ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er fagkoordinatoren, der laver den endelige fordeling. Du kan dog angive op til tre ønsker om vejleder i prioriteret rækkefølge.

Informationsvidenskab

Her udpeger specialekoordinatoren en vejleder på baggrund af specialets emneområde. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”. Studerende og potentielle vejledere kan dog ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er specialekoordinatoren, der laver den endelige fordeling.

Kunsthistorie

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder, send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”.

Lingvistik

Send din ansøgning ind med tre prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”. Hvis du har drøftet emnet med en potentiel vejleder til din første prioritet, så svar ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”. Studerende og potentielle vejledere kan dog ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er fagkoordinatoren, der laver den endelige fordeling. Der er derfor desværre ingen garanti for, at du kan få vejlederen på din første prioritet.

Litteraturhistorie

På Litteraturhistorie er det afdelingslederen, der fordeler vejledere under hensyntagen til specialets emneområde samt vejledernes øvrige arbejdsopgaver. Alle ansøgninger om specialevejleder skal bestå af såvel en 1., 2. og 3. prioritet. Afdelingslederen vil efterstræbe, at flest muligt får en vejleder, de har ønsket.

Medievidenskab

Afdelingsleder og/eller fagkoordinatoren udpeger en vejleder på baggrund af specialets emneområde og under hensyntagen til en jævn fordeling af arbejdsbelastningen blandt vejlederne. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”. Studerende og potentielle vejledere kan ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er afdelingsleder og/eller fagkoordinatoren, der laver den endelige fordeling. Du kan dog angive op til tre ønsker om vejleder i prioriteret rækkefølge.

Musikvidenskab

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder. Send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”. Følgende er til rådighed som specialevejledere:

Nordisk

På Nordisk må du gerne kontakte en mulig specialevejleder inden du indsender din vejlederansøgning, hvor du skal svare ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med en vejleder”. Udfyld desuden dine 3 prioriteter og udfyld “Specialets emneområde”. Afdelingsleder tildeler så vidt muligt efter den ønskede prioritering. 

Se liste over vejledere på Nordisk

Oplevelsesøkonomi

Specialekoordinatoren udpeger en vejleder på baggrund af specialets emneområde og under hensyntagen til en jævn fordeling af arbejdsbelastningen blandt vejlederne. Hvert efterår laves en liste over mulige vejledere for de kommende specialer. Denne offentliggøres for de kommende specialestuderende i det specialeunderstøttende forløb.
Studerende og potentielle vejledere kan ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er specialekoordinatoren, der laver den endelige fordeling. Du kan dog angive op til tre ønsker om vejleder i prioriteret rækkefølge. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”.

Retorik

På Retorik er det afdelingslederen, der fordeler vejledere under hensyntagen til specialets emneområde samt vejledernes øvrige arbejdsopgaver. Alle ansøgninger om specialevejleder skal bestå af såvel en 1., 2. og 3. prioritet. Afdelingslederen vil efterstræbe, at flest muligt får en vejleder, de har ønsket.

Spansk CLM

Fagkoordinatoren udpeger en vejleder på baggrund af specialets emneområde og under hensyntagen til en jævn fordeling af arbejdsbelastningen blandt vejlederne. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”.

Studerende og potentielle vejledere kan ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er fagkoordinatoren, der laver den endelige fordeling. Du kan dog angive op til tre ønsker om vejleder i prioriteret rækkefølge.

Spansk SLK og Interkulturelle Studier (spansk)

Fagkoordinatoren udpeger en vejleder på baggrund af specialets emneområde og under hensyntagen til en jævn fordeling af arbejdsbelastningen blandt vejlederne. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”.

Studerende og potentielle vejledere kan ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er fagkoordinatoren, der laver den endelige fordeling. Du kan dog angive op til tre ønsker om vejleder i prioriteret rækkefølge.

Tysk CLM

Fagkoordinatoren udpeger en vejleder på baggrund af specialets emneområde og under hensyntagen til en jævn fordeling af arbejdsbelastningen blandt vejlederne. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”.

Studerende og potentielle vejledere kan ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er fagkoordinatoren, der laver den endelige fordeling. Du kan dog angive op til tre ønsker om vejleder i prioriteret rækkefølge.

Tysk SLK og Interkulturelle Studier (tysk)

Fagkoordinatoren udpeger en vejleder på baggrund af specialets emneområde og under hensyntagen til en jævn fordeling af arbejdsbelastningen blandt vejlederne. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”.

Studerende og potentielle vejledere kan ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er fagkoordinatoren, der laver den endelige fordeling. Du kan dog angive op til tre ønsker om vejleder i prioriteret rækkefølge.

Æstetik og kultur

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder, send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”.

Procedurer for studerende på IKS

Antropologi

Vejleder tildeles på 1. semester, således at alle studerende er tildelt en vejleder senest i december på 1. semester. Du vil af din linjekoordinator blive orienteret om processen i løbet af oktober måned på 1. semester. Din vejleder er som hovedregel den samme for feltforberedelse (2. sem), feltarbejde (3.sem) og speciale (4. sem).

Arabisk og islamstudier

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder, send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”. 

Arkæologi

Her kommer du selv med tre bud på specialevejledere. Du skal skrive navne på din første, anden og tredje prioritet på vejlederansøgningen og svare ”ja” på spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”, hvis du har drøftet emnet med din første prioritet. Hvilket du med fordel kan gøre, inden du vælger.

Afdelingslederen udpeger specialevejleder på baggrund af specialets emneområde og vejlederens tilgængelighed. Du vil ikke altid få tildelt din første prioritet som vejleder. I sådan et tilfælde vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at du får tildelt en anden vejleder, som er specialiseret i en disciplin, der ligger så tæt som muligt på dit specialeemne.

Europastudier

Her udpeger afdelingslederen en specialevejleder på baggrund af specialets emneområde. Send din ansøgning og udfyld ”Specialets emneområde”. 

Filosofi

Her udpeger afdelingslederen en specialevejleder på baggrund af specialets emneområde og den studerendes prioriterede ønsker, som specificeres i ansøgningen. Du kan med fordel drøfte emnet med din ønskede vejleder.”

Globale Områdestudier

Her udpeger afdelingslederen en specialevejleder på baggrund af specialets emneområde. Send din ansøgning og udfyld ”Specialets emneområde”. 

Historie

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder, send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”.

Din ansøgning om specialevejleder fungerer samtidig som din ansøgning om vejleder, hvis du planlægger at tage i projektorienteret forløb, både uddannelsesophold eller selvstændig historisk projekt. Du vil i udgangspunktet få tildelt specialevejlederen som vejleder for det projektorienterede forløb. Hvis du ønsker en anden vejleder for det projektorienterede forløb, bedes du anføre det på dit ansøgningsskema. Hvordan du anfører det, er ikke afgørende – det kan fx være i tekstboksen ”Specialets emneområde” i ansøgningsformularen. Det er blot vigtigt, at det fremgår tydeligt, hvem du ønsker som vejleder for det projektorienterede forløb, i stedet for den/de ønskede specialevejledere. 

Human Security

Vejleder tildeles på 1. semester, således at alle studerende er tildelt en vejleder senest i december på 1. semester. Du vil af din koordinator blive orienteret om processen i løbet af oktober måned på 1. semester. Din vejleder er som hovedregel den samme for Project Placement (3.sem) og speciale (4. sem).

Idehistorie

Her finder du selv en specialevejleder og indgår en aftale med vedkommende. Du skal kun skrive et navn på vejlederansøgningen og svare ja til spørgsmålet ” Emnet er drøftet med vejleder”.

Internationale studier

Her udpeger afdelingslederen en specialevejleder på baggrund af specialets emneområde. Send din ansøgning og udfyld ”Specialets emneområde”.

Klassiske sprog

Her finder du selv en specialevejleder og indgår en aftale med vedkommende. Du skal kun skrive et navn på vejlederansøgningen og svare ja til spørgsmålet ” Emnet er drøftet med vejleder”.

Religionsvidenskab

Her finder du selv en specialevejleder og indgår en aftale med vedkommende. Du skal kun skrive et navn på vejlederansøgningen og svare ja til spørgsmålet ” Emnet er drøftet med vejleder”. 

Sustainable Heritage Management

Her kommer du selv med tre bud på specialevejledere. Du skal skrive navne på din første, anden og tredje prioritet på vejlederansøgningen og svare ”ja” på spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”, hvis du har drøftet emnet med din første prioritet. Hvilket du med fordel kan gøre, inden du vælger.

Afdelingslederen udpeger specialevejleder på baggrund af specialets emneområde og vejlederens tilgængelighed. Du vil ikke altid få tildelt din første prioritet som vejleder. I sådan et tilfælde vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at du får tildelt en anden vejleder, som er specialiseret i en disciplin, der ligger så tæt som muligt på dit specialeemne.

Teologi

Her finder du selv en specialevejleder og indgår en foreløbig aftale med vedkommende. Du skal skrive navne på din første, anden og tredje prioritet på vejlederansøgningen og svare ”ja” på spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”, hvis du allerede har drøftet emnet med din første prioritet.