Uddannelsesvidenskab - Eksamen

Sommereksamen 2020 - Bachelor + Kandidat - Aarhus og Emdrup

Planer for mundtlig eksamen - rækkefølge, tider og lokaler - vil blive offentliggjort i Digital Eksamen.

Vintereksamen 2019-20 - Bachelor + Kandidat Aarhus og Emdrup

 

BEMÆRK: Der kan forekomme ændringer helt frem til eksamensstart.

Planer for mundtlig eksamen - rækkefølge, tider og lokaler - vil blive offentliggjort i Digital Eksamen.

Valgfag på kandidatuddannelserne på DPU

Find eksamensplanen for valgfagene på kandidatuddannelserne på DPU her.