Eksamensplan

Uddannelser

 • Masteruddannelsen i dansk som andetsprog
 • Masteruddannelsen i uddannelsesledelse
 • Masteruddannelsen i trivsels- og ressourcepsykologi
 • Masteruddannelsen i professionel vejledning
 • Masteruddannelsen i voksnes læring og kompetenceudvikling  

Særlig for afgangsprojekt på fleksibelt forløb

Når du afleverer dit afgangsprojekt skal du huske at uploade uddannelsesplan og kompetenceprofil.

Vintereksamen 2023-2024

Se eksamensplanen her
Senest opdateret: 13.11.2023

Vær opmærksom på følgende:

 • Hold dig opdateret i eksamensplanen, da der kan forekomme ændringer helt frem til eksamensstart.
 • Alle skriftlige opgaver og synopser skal typisk afleveres inden kl. 14.00, medmindre andet er angivet i Digital Eksamen.
 • Planer for mundtlig eksamen - rækkefølge, tider og lokaler - bliver offentliggjort i Digital Eksamen.

Hvis du har spørgsmål til eksamensplanen, kan du kontakte Studiecenter Arts.

Sommereksamen 2024

Se eksamensplanen her
Senest opdateret: 15/02/2024

Vær opmærksom på følgende:

 • Hold dig opdateret i eksamensplanen, da der kan forekomme ændringer helt frem til eksamensstart.
 • Alle skriftlige opgaver og synopser skal typisk afleveres inden kl. 14.00, medmindre andet er angivet i Digital Eksamen.
 • Planer for mundtlig eksamen - rækkefølge, tider og lokaler - bliver offentliggjort i Digital Eksamen.

Hvis du har spørgsmål til eksamensplanen, kan du kontakte Studiecenter Arts.