Formalia for Informationsvidenskab, Digital design og Medievidenskab


Krav for at kunne gå til gruppeeksamen

For at man kan skrive en opgave sammen i en gruppe skal følgende gøre sig gældende for alle medlemmer af gruppen:

 1. Samme antal ECTS
  Alle medlemmer af gruppen skal tage samme antal ECTS i den pågældende eksamen.
 2. Samme censurform
  Alle medlemmer af gruppen skal have samme censurform. Det vil sige, at alle gruppens medlemmer skal have ekstern, eller at alle gruppens medlemmer skal have intern censur.
 3. Graduering
  Når ovenstående er overholdt, gælder følgende:
  Ved ekstern censur skal alle gruppens medlemmer have samme gradueringsform. Det vil sige, at alle gruppens medlemmer skal have graduering, eller at alle gruppens medlemmer skal have bestået/ikke bestået.
  Ved intern censur er det muligt at være i gruppe selvom en/flere har graduering og en/flere har bestået/ikke bestået. Hvis der til en sådan opgave optræder to forskellige afleveringsdatoer på eksamensplanen, skal hele opgaven afleveres til den førstkommende dato på planen.

Overholdes ovenstående ikke skal du søge dispensation eller finde en anden måde at sammensætte gruppen.